Bijeenkomst over alternatieve financieringsmogelijkheden en de kunstenaarspraktijk

Woensdag 5 september 2012, 20 uur
Locatie: Hogewal 1-9, Den Haag
Moderator: Saskia van Stein

Reserveren: zie formulier onderaan deze pagina

Lees een verslag op Jegens & Tevens

Het versterken en verdiepen van de beroepspraktijk, het uitwisselen van ideeën en het bespreken van uiteenlopende onderwerpen staan centraal in de reeks avonden die Stroom Den Haag de komende tijd met en voor kunstenaars uit Den Haag organiseert. De eerste avond gaat over alternatieve financieringsmogelijkheden. Drie kunstenaars geven een korte presentatie en worden door Saskia van Stein, curator en programmeur bij NAiM/Bureau Europa in Maastricht, bevraagd op hun motieven, en de voors en tegens die deze alternatieven hen bieden. Uiteraard is er ook ruimte om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.

In een tijd waarin de economische recessie toeslaat en naarstig naar manieren wordt gezocht om deze het hoofd te bieden, lijken gaandeweg steeds meer initiatieven te ontstaan die in de behoefte voorzien een meer onafhankelijke positie in te nemen.
Zo ontwikkelde Niels Janssen het micromecenaat (gerichte kleinschalige kunstsponsoring), vond Moki Last een mecenas (een kunst-liefhebbende weldoener die haar praktijk voor een deel financieel ondersteunt), en realiseerde Ingrid Rollema een project d.m.v. crowdfunding (een grootschaliger manier van sponsoring waarbij het creëren van maatschappelijke inbedding voorop staat).

De avond vindt plaats in de context van de tentoonstelling Return on Invest die tot en met 9 september a.s. bij Stroom Den Haag is te zien.

Een initiatief dat in verband met deze avond niet onbenoemd mag blijven is de in mei 2011 bij Stroom geopende Nederlandse tak van de Time/Bank, een online platform voor de culturele sector waarbij diensten en goederen worden verhandeld met tijd als ruilmiddel. Deze avond zal de Time/Store Den Haag bij Stroom ook geopend zijn en zullen medewerkers informatie over de Time/Bank verschaffen.

LINKS
www.micromecenaat.nl
www.nielsjanssen.nl
www.ingridrollema.nl
www.gegotenlood.nl
www.mokilast.nl
www.timebank.stroom.nl

De bijeenkomst bij Stroom (Moki Last)
foto: Sanne Brienen
De bijeenkomst bij Stroom
foto: Sanne Brienen
De bijeenkomst bij Stroom (Moki Last)
foto: Sanne Brienen
De bijeenkomst bij Stroom (Ingrid Rollema)
foto: Sanne Brienen
De bijeenkomst bij Stroom (Niels Jansen)
foto: Sanne Brienen
Discussies na afloop
foto: Sanne Brienen
Discussies na afloop (3e van links Ingrid Rollema)
foto: Sanne Brienen
Discussies na afloop
foto: Sanne Brienen
Achtergrond informatie
foto: Sanne Brienen