Ondertussen: Risk Hazekamp

3 mei t/m 22 juni 2014
Locatie: Hogewal 1-9, Den Haag
Open: maandag t/m vrijdag: 11-17 uur; zaterdag en zondag: 12-17 uur


De Haagse kunstenaar Risk Hazekamp toont in Ondertussen een nieuwe versie van het project  nullachtfünfzehn , een samenwerking met de Berlijnse spoken word kunstenaar Tania Witte alias CayaTe.

  nullachtfünfzehn  is een eerbetoon aan de directe verbinding tussen tekst en beeld: de doorgestreepte letters van het woord kunnen niet worden uitgesproken maar moeten visueel begrepen worden.

Daarnaast heeft de titel nog een andere betekenis. In het Duits is 'nullachtfünfzehn' (08/15) een licht denigrerende uitdrukking voor het alledaagse en gewone; met het doorstrepen van het woord wordt ook een streep gehaald door de bijbetekenis van middelmatigheid.

Voor het project bezochten en portretteerden de kunstenaars mensen die een queer leven leiden buiten de subculturen. De portretten tonen dat een niet-normatief leven niet uitsluitend plaatsvindt in een stedelijke omgeving. De protagonisten functioneren niet binnen bepaalde standaarden of normen en roepen daarmee de vraag op: wat is de norm, en hoe flexibel is deze? Is het aan het individu om te bepalen welke identiteit het wil nemen, of is identiteit bepaald door de alledaagse omgeving?

Risk Hazekamp en CayaTe onderzochten aan de hand van beeld en tekst hoe identiteit wordt gedefinieerd. Ook analyseerden zij hoe bepaalde identiteiten worden beoordeeld vanuit geografische of socio-culturele perspectieven. Zo wilden zij toegang krijgen tot de vraag of er wel zoiets bestaat als een vast omlijnde identiteit.

Hazekamp en Witte werken sinds 2011 aan  nullachtfünfzehn , dat een procesmatig, interdisciplinair karakter heeft. De eerste versie werd gerealiseerd in oktober 2013 op uitnodiging van de Vereinigung bildender Künstlerinnen Österreichs (VBKÖ) in Wenen. Thematisch gezien een ideale locatie, omdat de VBKÖ de door hun geselecteerde projecten direct in een traditie plaatst; zij biedt een historisch kader voor feministisch en queer gedachtengoed binnen een hedendaagse kunstcontext.

De presentatie in VBKÖ werd mede mogelijk gemaakt door een SPOT subsidie van Stroom. Voor de huidige versie zijn twee van CayaTe's Duitstalige spoken word stukken vertaald in het Engels. Risk Hazekamps analoge foto's worden in een nieuwe compositie getoond, op maat gemaakt voor de Ondertussen ruimte.

 nullachtfünfzehn  zal als project een work-in-progress blijven.

'Queer boekenlijst' Risk Hazekamp: klik hier

LINKS
www.riskhazekamp.nl
www.taniawitte.de
www.cayate.de
www.vbkoe.org

Ondertussen
Ondertussen vormt zowel fysiek als programmatisch een schakel tussen het kunstbeleid en het kunstenaarsbeleid van Stroom. De ruimte en het programma dat hier plaatsvindt noemen we Ondertussen. Ondertussen toont op reguliere basis presentaties naar aanleiding van subsidieverzoeken die zijn ingediend in het kader van de PRO- en SPOT- subsidieregeling van Stroom. De presentaties zijn bedoeld om de ideeënrijkdom in de aanvragen en de diversiteit van het subsidiestelsel te tonen. Het kan gaan om een (tussentijdse) rapportage van een onderzoek of project, een studiereis of bijvoorbeeld een netwerkpresentatie. De inrichting is in handen van de aanvrager.

Archief Ondertussen presentaties

Risk Hazekamp, 'nullachtfünfzehn'
foto: courtesy the artist
Risk Hazekamp, 'nullachtfünfzehn'
Ondertussen: Risk Hazekamp, overzicht bij Stroom Den Haag, 2014
foto: © Risk Hazekamp
Risk Hazekamp, 'nullachtfünfzehn'
foto: courtesy the artist