Ondertussen: Alexandra Martens Serrano

1 september t/m 4 november 2018
Locatie: Hogewal 1-9, Den Haag
Open: maandag t/m vrijdag: 11-17 uur; zaterdag en zondag: 12-17 uur


In mei 2018 verbleef Alexandra Martens Serrano gedurende een maand als artist-in-residence bij Deltaworkers in New Orleans (VS), een nomadische ruimte opgericht door curator Maaike Gouwenberg en curator/kunstenaar Joris Lindhout. Hier richtte zij haar artistieke onderzoek op het concept van ‘gedomesticeerde objecten': objecten/beelden die fysiek en mentaal op nieuwe wijze worden toegeëigend na langdurige interactie met mensen. Met het onderzoek en het daaruit voortkomende werk reflecteerde zij op de mogelijkheden van voorwerpen om voertuigen van informatie en kennis te worden buiten de menselijke autoriteit om. Ideëen behorend tot ‘niet-rationele' gedachtensystemen werden onderzocht in relatie tot de unieke gekoloniseerde geschiedenis van New Orleans en diens hedendaagse mengeling van culturen en talen. Het onderzoek kwam voort uit Alexandra Martens Serrano's interesse voor de manieren waarop vormen van communicatie, kennis en overtuigingen zich ontwikkelen en zich manifesteren in culturen.

Deze zoektocht sluit aan op Martens Serrano's langdurige samenwerkingsproject Dragged Ways of Knowledge met de Finse curator Jussi Koitela, dat zich richt op het creëren van condities voor het tonen en bevragen van werk dat niet afhankelijk is van conventionele wetenschappelijke en menselijke modellen van informatie-uitwisseling en begrip.

In Ondertussen toont Martens Serrano een serie werken, bestaande uit afbeeldingen, sculpturen, woordspelingen en objecten. Ze komen voort uit haar residency bij Deltaworkers, en een onderzoeksreis die zij eerder in 2018 ondernam in El Salvador, Guatemala and Mexico.

In 2018 ontving Alexandra Martens Serrano een subsidie PRO Onderzoek voor haar werkperiode bij Deltaworkers.

LINKS
www.alexandramartens.nl

Ondertussen
De Ondertussen ruimte vormt een schakel tussen ons tentoonstellingsprogramma en het voorwaardenscheppend beleid dat zich richt op de versterking en het zichtbaar maken van het Haagse kunstklimaat. Deze ruimte en het programma dat hier plaatsvindt noemen we Ondertussen. Presentaties in Ondertussen ontstaan meestal naar aanleiding van subsidies die Stroom heeft verstrekt, maar tonen ook de resultaten van bemiddeling door Stroom of van andere stimulerende activiteiten. De presentaties zijn bedoeld om de ideeënrijkdom in de aanvragen te tonen en de stimulerende werking van ons voorwaardenscheppend beleid. Het kan gaan om een (tussentijdse) rapportage van een onderzoek of project, een werkperiode of bijvoorbeeld een netwerkpresentatie. De inrichting is in handen van de aanvrager.

Archief Ondertussen presentaties

Ondertussen: Alexandra Martens Serrano
foto: Myung Feyen, courtesy Stroom Den Haag
Ondertussen: Alexandra Martens Serrano
foto: Myung Feyen, courtesy Stroom Den Haag
Ondertussen: Alexandra Martens Serrano
foto: Myung Feyen, courtesy Stroom Den Haag
Ondertussen: Alexandra Martens Serrano
foto: Myung Feyen, courtesy Stroom Den Haag
Ondertussen: Alexandra Martens Serrano
foto: Myung Feyen, courtesy Stroom Den Haag
Ondertussen: Alexandra Martens Serrano
foto: Myung Feyen, courtesy Stroom Den Haag