Ondertussen: Afra Eisma en Paul de Jong

13 mei t/m 26 juli 2019
Locatie: Hogewal 1-9, Den Haag
Open: maandag t/m vrijdag: 11-17 uur; zaterdag en zondag: 12-17 uur

Gesloten: 30 mei (Hemelvaartdag); 9 en 10 juni (Pinksteren)

Nu te zien in de voormalige Ondertussen ruimte van Stroom: een gezamenlijke presentatie van Afra Eisma en Paul de Jong die zich in de loop van de tijd zal ontwikkelen. Aanleiding is de Invest Week die plaatsvindt van 17 t/m 21 juni 2019 en waar beide kunstenaars aan deelnemen (een intensief programma met o.a. atelierbezoeken door buitenlandse curatoren voor Haagse kunstenaars die het voorgaande jaar de Invest- of Premium-subsidie hebben ontvangen).

Afra Eisma en Paul de Jong zijn voor de gelegenheid en op uitnodiging van Stroom de samenwerking aangegaan. De kaders zijn los. De werkwijze is open en experimenteel, gericht op uitwisseling en interactie. Er wordt niet uitgegaan van een duidelijk vooropgesteld plan. De aandacht ligt meer bij het creatieve proces, de samenwerking en de keuzes daarbij worden gemaakt.

Beide kunstenaars komen wekelijks bij elkaar in de Ondertussen ruimte om te zien wat de volgende stap zou kunnen zijn. Het is dus een presentatie die zich verder kan ontvouwen, en waarbij de ruimte een plek wordt voor productie, onderzoek en experiment.

Met hun presentatie luiden Afra Eisma en Paul de Jong een nieuwe fase in van Ondertussen, het programma dat hier tot voor kort plaatsvond met als doel om de ideeënrijkdom en reikwijdte van Strooms subsidiestelsel over het voetlicht te brengen.

Hun aanpak sluit aan bij de wens en behoefte van Stroom om de eigen activiteiten tegen het licht te houden, vanuit de notie dat toepassing van andere werkwijzen / methoden mogelijk tot nieuwe inzichten en ervaringen leiden die verrijkend zijn voor alle betrokkenen.

Voor de komende presentaties in deze ruimte laten wij dan ook een aantal voorwaarden en kaders los die daarvoor zo vanzelfsprekend waren en een duidelijke structuur boden. Een presentatie hoeft niet per sé gebonden te zijn aan één ruimte, één project, één aanvrager, één afgebakende tijdsperiode. Het idee van een presentatie die rapporteert, terugblikt, verantwoordt, wordt losgelaten. In plaats daarvan kiezen wij voor een periode van uitproberen, doen en denken, handeling en reflectie.

Archief Ondertussen presentaties

Afra Eisma en Paul de Jong
foto: Myung Feyen, courtesy Stroom Den Haag
Afra Eisma en Paul de Jong
foto: Myung Feyen, courtesy Stroom Den Haag
Afra Eisma en Paul de Jong
foto: Myung Feyen, courtesy Stroom Den Haag
Afra Eisma en Paul de Jong
foto: Myung Feyen, courtesy Stroom Den Haag
Afra Eisma en Paul de Jong
foto: Myung Feyen, courtesy Stroom Den Haag
Afra Eisma en Paul de Jong
foto: Myung Feyen, courtesy Stroom Den Haag
Afra Eisma en Paul de Jong
foto: Myung Feyen, courtesy Stroom Den Haag
Afra Eisma en Paul de Jong
foto: Myung Feyen, courtesy Stroom Den Haag
Afra Eisma en Paul de Jong
foto: Myung Feyen, courtesy Stroom Den Haag