Stadsklas: AMSTERDAM - The medium is the message!

Vrijdag 16 MEI 2014, AMSTERDAM, Tolhuistuin
O.l.v. Pop-Up City en Mariska van den Berg

Prijs: € 100,- (exclusief btw). Inclusief eten en drinken, vervoer op locatie en exclusief vervoer van en naar de locatie. Iedere dag is er ook een aantal plekken beschikbaar voor geïnteresseerde studenten. Zij betalen € 50,- (exclusief btw) per dag.
Reserveren: zie formulier onderaan deze pagina

Lees verslagen van deze dag op:
de Architect
gebiedsontwikkeling.nu
stadslente.blogspot.nl

HR Zone

Terug naar overzichtspagina Stadsklas

Hoe maak je je project zichtbaar en gehoord? Door onafhankelijk van wat hip is of actueel, maar juist vanuit een intrinsieke behoefte, een onderwerp, aanpak of plek te agenderen en er op een activistische, betrokken manier kennis over verspreiden op daarvoor geëigende plaatsen.

Mariska van den Berg en Joop de Boer en Jeroen Beekmans van het blog Pop-Up City publiceren allebei over de stad. Mariska richtte zich op stedelingen die de stad naar hun hand zetten en beschreef deze ontwikkeling als een niet perse nieuwe, maar wel om vernieuwing vragende beweging. De vernieuwing zal gaan plaatsvinden in de manier waarop de stad vormkrijgt en vraagt dus ook om beweging aan de kant van de instituten, ontwikkelaars en overheden. Naast onderzoeker en schrijver, is Mariska ook betrokken bij Urbaniahoeve, een social design-lab voor stadslandbouw. Joop en Jeroen berichten op hun blog bijna dagelijks over kleine en grote ontwikkelingen in steden over de hele wereld. In het boek Pop-Up City: City-Making in a Fluid World dat half mei verschijnt voorzien ze deze ontwikkelingen van een bredere context.

Communicatie is altijd een onlosmakelijk deel van stedelijke ontwikkeling geweest, maar het zijn nu steeds vaker bewoners en initiatiefnemers die tactisch de media bespelen en zo hun belang op de agenda van de stad weten te krijgen. Zij hebben goed begrepen dat hoe er over gesproken wordt, minstens zo belangrijk is als waar over gesproken wordt. Door erover te schrijven en te berichten via een campagne, blog of publicatie wordt al invloed uitgeoefend en draagvlak gecreëerd. De taak voor een nieuwe generatie stedenbouwers is dan ook om deze vorm van activistisch agenderen te leren.

Op 16 mei strijkt de Stadsklas neer in de Tolhuistuin op Amsterdam Noord, op zichzelf ook een goed voorbeeld van een project met agendastellende activiteiten. Deze dag worden diverse best practices bezocht en laat buurtblogger Luc Haring zien hoe hij als individu via zijn blog ilovenoord.nl een agenderende rol heeft gespeeld.

Meer informatie over het programma van deze dag is ook te lezen op Pop-Up City (Engelstalig)

http://popupcity.net
www.urbaniahoeve.nl
www.tolhuistuin.nl
www.ilovenoord.nl

Van den Berg, Mariska (2013). Stedelingen veranderen de stad. Over nieuwe collectieven, publiek domein en transitie. Haarlem / Amsterdam: Trancity / Valiz

Stadsklas in Amsterdam, 16 mei 2014
foto: courtesy Stroom Den Haag
Stadsklas in Amsterdam, 16 mei 2014
foto: courtesy Stroom Den Haag
Stadsklas in Amsterdam, 16 mei 2014
foto: courtesy Stroom Den Haag
Stadsklas in Amsterdam, 16 mei 2014
foto: courtesy Stroom Den Haag
Stadsklas in Amsterdam, 16 mei 2014
foto: courtesy Stroom Den Haag
Stadsklas: Learning by doing