Reactie Stroom inzake berichtgeving NRC Handelsblad

Reactie Stroom inzake berichtgeving NRC Handelsblad over beschuldigingen van ernstig grensoverschrijdend seksueel wangedrag in de wereld van de beeldende kunst

Den Haag, 31 oktober 2020

NRC Handelsblad bericht vandaag,  31 oktober 2020, over verdenkingen van ernstig seksueel en ander geweld in de wereld van de beeldende kunst. De persoon over wie het artikel gaat, heeft in 2014 en 2017 geëxposeerd in ons kunstcentrum. Iedereen bij Stroom Den Haag is geschokt vanwege de inhoud van het artikel en leeft mee met de slachtoffers. Uiteraard keurt Stroom iedere vorm van (seksuele) intimidatie en geweld af.

In 2014 en 2017 is op basis van inhoudelijke argumenten door Stroom besloten om de beschuldigde kunstenaar expositieruimte te bieden. Met de kennis van nu betreurt Stroom dit zeer. Onze instelling wil op geen enkele manier een podium bieden aan mensen die anderen kwaad doen of op wie een dergelijke ernstige verdenking berust. Het onderzoek van NRC is belangrijk omdat het aan het licht brengt dat ernstig wangedrag in de kunstwereld mogelijk is. Het is pijnlijk om te moeten constateren dat het in zulke ernstige mate voorkomt en lange tijd heeft kunnen voortbestaan.

Stroom wil voor deze problemen bijdragen aan oplossingen in de volle breedte van de kunstwereld. De afgelopen dagen heeft Stroom contact gehad met brancheorganisatie De Zaak Nu. Zij hebben het initiatief genomen om zich aan te gaan sluiten bij Mores.online. Mores heeft een gedragscode en een meldpunt voor ongewenste omgangsvormen binnen de podiumkunsten-, televisie- en filmsector, kunstvakonderwijs en musea. Dit zal een eerste stap zijn om te voorkomen dat kunstenaars die zich hebben schuldig gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag, nog een podium kunnen krijgen.

Stroom ziet het als haar verantwoordelijkheid om alle aan de instelling verbonden kunstenaars een veilige omgeving te bieden, waarin zij in vertrouwen informatie kunnen delen. Stroom heeft daarom een intern team opgericht om dit beter te kunnen borgen. Met de in het artikel genoemde kunstenaar heeft Stroom sinds 2017 geen samenwerking meer gehad. Uiteraard zal die samenwerking er ook nooit meer komen.

Mores.online
Meldpunt ongewenste omgangsvormen podiumkunsten-, televisie- en filmsector, kunstvakonderwijs en musea.

NRC Handelsblad, 31 oktober 2020
Hoe een kunstenaar carrière maakt onder aanhoudende beschuldigingen van aanranding en verkrachting


 

 

Follow-up

dd. 7 december 2020
Brief Stroom aan kunstenaars, collega's en andere contacten
Brief van de voorzitter / letter from the president

dd. 20 november 2020
Brief Stroom aan kunstenaars, collega's en andere contacten
Met de neus op de feiten / Faced with the facts

dd. 20 november 2020
Mededeling op Stroom website
Vertrek directeur Arno van Roosmalen bij Stroom