PRO Kunstprogramma

Wat
• Programma's op het gebied van hedendaagse kunst
• Uitwisselingsactiviteiten met het buitenland
• Programma's voor gastateliers en artist-in-residencies
• Maximaal aan te vragen bedrag: € 10.000 (vanaf € 5.000 cofinanciering nodig)

Voor wie

• Organisaties die het betreffende programma op non-profit basis realiseren zoals kunstenaarsinitiatieven, artist-in-residency organisaties, kunstenaarscollectieven en kunstenaarsverenigingen;
• Onafhankelijke curatoren, organisatoren.

Kader
Presentatieplekken met een open en op experiment gerichte houding vormen een onmisbaar onderdeel van het kunstenveld. Door het vervullen van een signalerende functie, het bevorderen van dialoog en kritische reflectie nemen ze een verbindende positie in tussen het werk, de maker en de toeschouwer. Om de gekoppelde  functie van laboratorium, presentatie- en uitwisselingsplek te bevorderen wordt belang gehecht aan programma's van kunstenaarsiniatieven, -collectieven, -verenigingen, residency plekken en onafhankelijke curatoren.
Stroom moedigt uitwisselingsactiviteiten met het buitenland en gastatelierprogramma's aan en stimuleert actoren in het kunstenveld deze zelf te coördineren. Zo snijdt het mes aan twee kanten: interessante kunstenaars komen naar Den Haag en Haagse kunstenaars krijgen de gelegenheid zich in het buitenland te profileren.

Hoeveel
• Bedrag: maximaal € 10.000,- (vanaf € 5.000,- c0-financiering noodzakelijk). De subsidie wordt maximaal 2x per jaar toegekend.

Wanneer
• Tijdstip aanvragen: 4x per jaar.

Sluitingsdata 2023
• 30 januari, 1 mei, 28 augustus, 20 november

DOWNLOADS
Alle formulieren kunnen worden gedownload via de Subsidiepagina >> klik hier