Educatie: Cultuuronderwijs op zijn Haags (CoH)

Behalve het programma voor studenten, professionals en overige belangstellenden, richt Stroom Den Haag zich ook op de ontwikkeling van workshops en lessenreeksen voor het Primair en Voortgezet Onderwijs. We vinden het voor de zelfstandigheid en het zelfbewustzijn van kinderen belangrijk om hen de betekenis en het plezier van de verbeelding te laten ervaren. We hebben daarom enthousiast bijgedragen aan de ontwikkeling van de doorlopende leerlijn Cultuuronderwijs op zijn Haags (COH), die door de scholen kan worden afgenomen. De leerlijnen, van beeldende kunst tot aan film, podiumkunst en nieuwe media, worden onder begeleiding van CultuurSchakel gemaakt door groepsleerkrachten van Haagse basisscholen in samenwerking met vertegenwoordigers van Haagse culturele instellingen. De leerlijn is een modulaire opzet van lespakketten, waarbij relaties worden gelegd met het onderwijs in andere domeinen.
Het aanbod van Stroom bestaat uit De Beeldengalerij waarvoor Ingrid Mol een instructieve digitale lesbrief heeft gemaakt, en Achter de schermen waarbij leerlingen een bezoek brengen op het kunstenaarsatelier.
Een ander onderdeel van COH zijn inspiratielessen door Kunstenaars in de Klas (KiK), waaraan Stroom eveneens inhoudelijk bijdraagt. In verband met COH hebben we een intensieve relatie ontwikkeld met CultuurSchakel, die inmiddels als een onmisbaar scharnierpunt fungeert tussen de scholen en aanbieders. De diverse op maat gemaakte en gevarieerde leerlijnen slaan goed aan en vinden veel aftrek bij de scholen.
Scholen en andere instellingen kunnen de lessenreeksenvinden via www.cultuurschakel.nl of direct contact opnemen met de betrokken instelling.

Achter de schermen
Niets is zo inspirerend en verrassend als een bezoek op het kunstenaarsatelier. Daar wordt de kunstenaarspraktijk en passie opeens tastbaar. Een heuse blik dus achter de schermen.
Scholen kunnen zelf aangeven naar welke discipline de voorkeur uitgaat, ook al is het misschien het leukst om ook die een verrassing te laten zijn.
Duur: 60 minuten (excl. reistijd)
Maximum aantal leerlingen: 10 per atelierbezoek. Bij een groter aantal leerlingen of voltallige klas kan het aantal in meerdere groepen worden opgesplitst. In dat geval doen we moeite om ‘Achter de schermen' op één locatie te organiseren. Denk aan een verzamelgebouw waar diverse makers hun praktijk hebben. Leerlingen en docenten kunnen dan toch gezamenlijk naar een en hetzelfde ateliercomplex.
Kosten: € 50,- per atelierbezoek (N.B. per groep van 10 leerlingen)
 
De Beeldengalerij
In hartje Den Haag vormt De Beeldengalerij al meer dan twintig jaar een dwarsdoorsnede van de Nederlandse beeldhouwkunst. Het winkelende en ander publiek loopt er dagelijks langs. Op het kruispunt van de Grote Marktstraat en het Spui staat om de 25 meter een beeld op een ovalen sokkel. Er zijn 40 sokkels. De beelden wisselen in de loop van de tijd steeds van plaats. Zie: www.cultuurschakel.nl/coh-activiteiten/beeldengalerij-p-struycken
Bezoek De Beeldengalerij in de Haagse binnenstad of download de lesbrief zodat je op school een eigen beeld kunt maken. Kunstenaar Ingrid Mol ontwikkelde voor Stroom Den Haag een lesbrief met diverse opties voor het maken van een eigen beeld. Kijk op de speciale website en download daar de lesbrief: www.hierkanjouwbeeldstaan.com
Duur: 60 minuten (excl. reistijd)
Maximum aantal leerlingen: 20. Een groter aantal leerlingen zal in kleinere groepen moeten worden opgesplitst. Voor elke groep zal een aparte rondleider beschikbaar worden gemaakt.
Kosten: € 50,- per rondleiding (N.B. per groep van 20 leerlingen)