Educatie: Cultuuronderwijs op zijn Haags (CoH)

Sinds 2013 maakt Stroom Den Haag deel uit van de zogeheten Alliantie Beeldende Kunst die zich onder begeleiding van CultuurSchakel bezighoudt met de ontwikkeling van de doorlopende leerlijn Cultuuronderwijs op zijn Haags.
De leerlijnen binnen CultuurSchakel - van beeldende kunst tot aan film, podiumkunst en nieuwe media - worden ontwikkeld door groepsleerkrachten van Haagse basisscholen in samenwerking met vertegenwoordigers van de Haagse culturele instellingen. De leerlijn wordt (in eerste instantie) voor het Basis Onderwijs gemaakt en is een modulaire opzet van lespakketten, waarbij relaties worden gelegd met het onderwijs in andere domeinen.
Scholen en andere instellingen kunnen de lessenreeksen vinden via www.cultuurschakel.nl of direct contact opnemen met de betrokken instelling.

Projecten waar Stroom bij betrokken is:

Achter de schermen
Niets is zo inspirerend en verrassend als een bezoek op het kunstenaarsatelier. Daar wordt de kunstenaarspraktijk en passie opeens tastbaar. Een heuse blik dus achter de schermen.
Scholen kunnen zelfs aangeven naar welke discipline de voorkeur uitgaat, ook al is het misschien het leukst om ook die een verrassing te laten zijn.
Duur: 60 minuten (excl. reistijd)
Kosten: € 50,- per atelierbezoek

KiK (Kunstenaar in de Klas)

Door haar brede netwerk van makers in de stad kan Stroom binnen een groot aantal vakgebieden bezoeken van professionele kunstenaars in de klas organiseren. Het is de bedoeling dat iedere kunstenaar een relatie legt met zijn of haar kunst en datgene waar de leerlingen mee bezig zijn in de klas.
www.cultuurschakel.nl/kunstenaar-in-de-klas/stroom-den-haag

De Beeldengalerij
In hartje Den Haag vormt De Beeldengalerij van P. Struycken al meer dan twintig jaar een dwarsdoorsnede van de Nederlandse beeldhouwkunst. Het winkelende en ander publiek loopt er dagelijks langs. Op het kruispunt van de Grote Marktstraat en het Spui staat om de 25 meter een beeld op een ovalen sokkel. Er zijn 40 sokkels. De beelden wisselen in de loop van de tijd steeds van plaats. Bezoek De Beeldengalerij in de Haagse binnenstad of download de lesbrief zodat je op school een eigen beeld kunt maken (zie: Hier kan jouw beeld staan).
www.cultuurschakel.nl/coh-activiteiten/beeldengalerij-p-struycken/

Hier kan jouw beeld staan
N.a.v. van De Beeldengalerij ontwikkelde kunstenaar Ingrid Mol in dit kader voor Stroom Den Haag het project Hier kan jouw beeld staan. Lees hier meer over op de speciale website en download daar de lesbrief zodat je op school een eigen beeld kunt maken : www.hierkanjouwbeeldstaan.com