KB artist-in-residency 2021

Nieuwsbericht: 6 juni 2021

Anne Geene, Risk Hazekamp en het collectief gerlach en koop zijn uitgenodigd om deel te nemen aan een artist-in-residency van een maand in de KB, de nationale bibliotheek van Nederland. Zij zijn geselecteerd naar aanleiding van een oproep die de KB en Stroom Den Haag afgelopen maart verspreidden onder Haagse kunstenaars. Centraal thema voor deze eerste artist-in-residency is digitalisering. Wat betekent digitalisering voor de beleving van het gedrukte woord en het tastbare boek? Wat kunnen de nationale bibliotheek en beeldende kunstenaars in brede zin voor elkaar betekenen?
>> lees hier het verslag van de residencies

De KB was erg onder de indruk van de kwaliteit en het rijk gevarieerde aanbod van de aanmeldingen. Het enthousiasme van kunstenaars om met de collecties van de KB te willen werken en het inhoudelijke potentieel van de 42 aanmeldingen is niet aan de selectiecommissie voorbij gegaan. Het geeft ook aanleiding om gericht andere mogelijkheden te onderzoeken om in de toekomst met kunstenaars samen te werken. De selectiecommissie bestond uit drie medewerkers van de KB, onder wie het hoofd van de afdeling Collectiebehoud, die met praktisch en inhoudelijk advies werden bijgestaan door drie medewerkers van Stroom Den Haag. De uiteindelijke keuze is gemaakt door de KB. We verheugen ons erop, afhankelijk van de regels omtrent COVID-19, om in de zomer van dit jaar de eerste kunstenaar(s) te verwelkomen.

Over de drie kunstenaars:

Anne Geene onderzoekt, verzamelt, inventariseert en archiveert haar directe omgeving om deze te analyseren en te ordenen, volgens een schijnbare logica. Volgens Anne is dat schijnbaar, want duiding van de verzamelde gegevens is van persoonlijke aard en is een knipoog naar de menselijke drang tot ordenen en weten. Haar inspiratie vond zij vooral in de natuur. De inzending van Anne Geene viel op doordat zij de complexheid heeft ervaren én doorziet van het omschrijven en ontsluiten. Daarnaast spreekt het ons in het bijzonder aan dat zij geïnteresseerd is in thema's rond dataïsme. In haar aanmelding stelde zij daarmee precies die vragen die ons momenteel ook bezighouden.
http://www.annegeene.nl

Het werk van Risk Hazekamp draait om de complexe en voortdurend veranderende verhouding tussen lichaam en beeld. Gender vormde daarbij lang het centrale element, niet alleen als onderwerp of thema, maar ook als theoretisch onderzoekskader. Sinds 2010 werkt Risk projectmatig aan visuele denkprocessen om systemen te veranderen door middel van een combinatie van persoonlijk activisme, analoge fotografie en intersectioneel denken. Het is het intersectioneel denken in het werk van Risk dat ons triggerde en nieuwsgierig maakte. In het bijzonder in het hoorbaar maken van de ‘more-than-human' stem, het zoeken (figuurlijk) naar levende organismen, waarin hen voorbij het antropocentrische denken gaat. Ook de zienswijze van Risk op archiveren en categoriseren waarbij afleren of ‘unlearning' een rol speelt, sprak ons erg aan.
https://riskhazekamp.nl

Het collectief gerlach en koop werkt vaak in tweevoud. Bestaande, herkenbare voorwerpen worden gekoppeld of juist gesplitst, verplaatst, verdubbeld, herhaald of gekopieerd, waardoor de aandacht als vanzelf getrokken wordt naar het verschil. Hoe kleiner dat verschil hoe interessanter, zelfs—of misschien juist—wanneer het onwaarneembaar is. Het onderscheid tussen kunstenaar en curator vinden zij kunstmatig. Hoe iets wordt getoond, waarom het wordt getoond, in welke context, en het nadenken daarover is voor hen al lang onderdeel van het kunstenaarschap. Boeken en bibliotheken waren eerder een belangrijk onderwerpen in hun werk. De interesse van gerlach en koop in deze residency - met de vragen die hierin besloten liggen - over het moment wanneer een bibliotheek op een nieuw systeem overgaat, vonden wij interessant en actueel. Maar ook de open houding van het collectief om zich niet in een richting te laten duwen en open te staan voor materiaal dat als het ware op hen ligt te wachten, vinden wij even verfrissend en spreekt ons zeer aan.
https://www.gebr-genk.nl

Extra info bij de afbeeldingen van gerlach en koop:
gerlach en koop, As the Skin of the Skin, 2010, stofomslagen, schoenveters, twee exemplaren van de zesde Nederlandse vertaling van Moby Dick van Herman Melville, gelezen met de stofomslagen omgekeerd.