Stroom Den Haag zoekt penningmeester

Stroom Den Haag (een onafhankelijke stichting sinds 1990) is een veelzijdige organisatie met verschillende verantwoordelijkheden en functies voor Nederland, Den Haag en het internationale kunstenveld. Ten eerste programmeert Stroom als presentatie-instelling hedendaagse kunst in brede zin en op uiteenlopende manieren. Daarnaast is Stroom verantwoordelijk voor het ‘niet-museale kunstbeleid' van de stad Den Haag, hetgeen zich uit in beleid en programma op het gebied van kunst in de openbare ruimte. Als derde draagt Stroom zorg voor het ondersteunen en stimuleren van Haagse kunst en kunstenaars.

Stroom Den Haag wordt financieel ondersteund door de gemeente Den Haag. Het programma wordt structureel mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds. Op projectbasis wordt er regelmatig aanvullende financiering gevonden.
Het huidige stichtingsbestuur bestaat uit vijf leden en komt minimaal vier maal per jaar bij elkaar. Het bestuur houdt toezicht, controleert en vormt een belangrijk sparringpartner voor de leiding van Stroom.

Jaarlijks stelt het bestuur de plannen voor het komende jaar en de verantwoording voor het afgelopen jaar vast. De penningmeester heeft de rol in grote lijnen een oordeel uit te spreken over de financiële stukken, waarvan de jaarrekening het belangrijkste is.

In verband met het voortijdige vertrek van onze huidige penningmeester die deze functie niet langer kan combineren met zijn beroepsmatige werkzaamheden, zoekt het bestuur een opvolger.

Kandidaten voor deze vacature beschikken in ieder geval over:
-    relevante deskundigheid
-    voldoende tijd
-    affiniteit met beeldende kunst
-    binding met Den Haag
-    maatschappelijke contacten

Bestuursleden van Stroom ontvangen vacatiegeld en een reiskostenvergoeding.

Voor aanmelding of nadere informatie kunt u zich richten tot:
Arno van Roosmalen, directeur
of
Bas Mulder, hoofd bedrijfsvoering
070-365 8985
directie@stroom.nl

 

Voor aanmelding of nadere informatie kunt u zich richten tot:
Arno van Roosmalen, directeur
of
Bas Mulder, hoofd bedrijfsvoering
070-365 8985

Bestuur Stroom Den Haag
Sharon Gesthuizen, voorzitter
t.b.a., secretaris/penningmeester
Rabiaâ Benlahbib
Robert Rinnooy Kan
Willem Velthoven

Overige medewerkers:
klik hier