OBJECT Tijdelijk

Wat
De subsidie OBJECT Tijdelijk is een eenmalige bijdrage in de opstartkosten van nieuwe atelierruimtes in een tijdelijke locatie/atelierpand.

Voor wie
• Kunstenaarsinitiatieven, collectieven met kunstenaars waarbij minstens 60% van de kunstenaars als beroepsmatig bij Stroom staan ingeschreven.

Kader
Voor de subsidie OBJECT Tijdelijk komen (op te richten) kunstenaarsinitiatieven in aanmerking die een nieuw tijdelijk atelierpand in Den Haag gaan betrekken of zich vestigen op een nieuwe tijdelijke locatie. Voorwaarde is wel dat het initiatief zijn focus heeft op de autonome beeldende kunst.

Aanvraagprocedure
Aanvragen kunnen gedurende het gehele jaar worden ingediend middels het aanvraagformulier OBJECT Tijdelijk maar uiterlijk 1 maand voordat de aanvrager het tijdelijke pand betrekt.

Vereiste informatie
Een aanvraag OBJECT Tijdelijk bestaat uit:
• een ingevuld aanvraagformulier (zie onderaan deze pagina)
• een begroting die inzicht geeft in de opstartkosten (zie onderaan deze pagina)
• oprichtingsakte of statuten van initiatief (indien reeds aanwezig)
• een schets van het initiatief met activiteitenprogramma.

Hoogte subsidie
Bij OBJECT Tijdelijk kan een eenmalige bijdrage tot maximaal € 1.500 per kunstenaarsinitiatief, collectief worden aangevraagd.

DOWNLOADS
Alle formulieren kunnen worden gedownload via de Subsidiepagina >> klik hier