Stroom School: Research Lab Next Door

Parallel aan de tentoonstelling Orban Space: Luc Deleu - T.O.P. office (2013) bestuderen deelnemers aan het Research Lab Next Door het werk en de ideeën van Luc Deleu. Geïnspireerd door de 'devices' die T.O.P. office zelf ontwikkelt om hun projecten te kunnen uitvoeren (van geodriehoeken met een geïntegreerde gulden snede en schaalmodellen tot een zeemijl, aandeel en computerprogrammatuur) ontwikkelen ze instrumenten om fenomenen in de openbare ruimte van de Schilderswijk te meten en te registeren.  

Research Lab Next Door is een interdisciplinair en academie-breed onderzoekslaboratorium. Het is in september 2012 geïnitieerd door de afdeling Interieurarchitectuur / Meubelontwerpen van de KABK in samenwerking met DRS 22. Onderzoekers en docenten zijn: Krijn Christiaansen, Cathelijne Montens, Sophie Krier, Claudia Linders, Renate Boere, Ed van Hinte.
drs22.nl

Inter View
Film still, searching for different modes of interviewing.
Amal Habti

Presence in absence
Developing a toolkit to measure traces of use in the street.
Cindy Meeldijk

Preserved moments of nature
Capturing, measuring and registering puddles in the pavement in order to frame this uncontrollable remnant of natures.
Marlies van Putten

Obstacle Landscape
Marking and emphasising the space around and between obstacles on the street.
Oscar de Bakker

Brick work
Mapping and measuring the range of colours in the most representative construction element of Schilderswijk: the bricks.
Marcela Rosenburg

Measuring walking speed with the street's own units
Julia Garcia