SPOT subsidiestop tot eind jaar 2018

Helaas heeft Stroom ook dit jaar weer moeten besluiten tot het stopzetten van de SPOT subsidies. Vanaf heden, 5 september 2018, tot het eind van dit jaar nemen we geen aanvragen voor SPOT subsidies meer in behandeling. Ondanks dat we zowel in juni als in juli een extra bedrag hebben toegevoegd aan het SPOT subsidiebudget is het plafond daarvan nu bereikt.
Aanvragen voor PRO subsidies kunnen nog wel worden ingediend.

Steeds meer kunstenaars vragen aan voor presentaties in het buitenland. Bij SPOT individueel gaat het om ruim 80% van de aanvragen. Het gaat dan om presentaties in musea, presentatie-instellingen, kunstenaarsinitiatieven, galeries en ook op beurzen en in relatie tot residencies. Van projectruimtes in Mexico City, Chicago, Marfa, festivals in Birmingham, Sarajevo, Copenhagen, beurzen in Miami, Malmö, Athene, Manifesta in Palermo, tot musea, galeries en presentatie-instellingen in Potsdam, Riga, Glasgow en Praag; de internationale zichtbaarheid van kunstenaars uit Den Haag vergroot zienderogen. Dit geeft aan dat kunstenaars uit Den Haag steeds meer internationaal actief zijn en versterkt de belangrijkste doelstelling van onze SPOT subsidies, namelijk het vergroten van de zichtbaarheid van Haagse kunst en kunstenaars.

Deze positieve ontwikkeling (meer aanvragen voor presentaties in het buitenland) betekent wel dat hogere bedragen worden aangevraagd en toegekend. Daarnaast hebben meer kunstenaars aan het begin van het jaar een aanvraag ingediend (waarschijnlijk het effect van de SPOT subsidiestop van vorig jaar), zodat er dus sprake is van een voortijdige ‘uitputting' van het beschikbare subsidiebudget.

Nieuwe aanvragen kunnen vanaf 1 januari 2019 weer worden ingediend (voor SPOT tentoonstellingssubsidies betekent dit dat de startdatum van de tentoonstelling op zijn vroegst 1 februari 2019 is).