Artist statement: Maurice van Es (Invest)

Heel soms besef ik nog hoe bijzonder het is dat er zoiets als fotografie bestaat. Je ziet iets, richt je camera erop, drukt op een knopje en vervolgens heb je daar dan een foto van. Het moment dat je gefotografeerd hebt, is in werkelijkheid alweer vervangen door een nieuw moment. Het enige dat is overgebleven van dit moment, is de foto. Naar mijn idee drukken we met het maken van een foto onze menselijke onmacht naar tijd uit. We kunnen de tijd niet stilzetten en hechten waarde aan momenten en personen uit het verleden. Om deze reden zetten we fotografie (bewust en onbewust) in om onze persoonlijke geschiedenis zo levend mogelijk te houden. In mijn film- en fotowerk staat centraal wat mijn ogen hebben gezien. Ik wil een getuigenis nalaten die zowel algemeen als intiem is.

Profiel Maurice van Es op haagsekunstenaars.nl

www.mauricevanes.nl

Terug naar Stroom Invest Week 2017
>> klik hier