There, I Fixed It: R. Buckminster Fuller

13 maart t/m 15 mei 2011
Locatie: Hogewal 1-9, Den Haag
Overzichtspagina There, I Fixed It: klik hier


'There, I Fixed It' staat voor een mentaliteit, een manier van kijken naar materialen en problemen die brutaal en onverwachts is. Tegendraadse oplossingen voor urgente problemen.

"Het was niet mijn doel een geodetische koepel te ontwerpen. Ik wilde de principes die werkzaam zijn in het universum ontdekken en dat had ook kunnen leiden tot de uitvinding van vliegende pantoffels."
- R. Buckminster 'Bucky' Fuller.

De Amerikaan Richard Buckminster Fuller (1885-1983) was o.a. visionair, filosoof, wiskundige en invloedrijk denker, en op al deze gebieden was hij een self-made man. Hij stelde dat de driehoek de basisstructuur is van de natuur. Hij gaf die structuur in modellen weer en kon zo aan leken duidelijk maken waar hij mee bezig was. Hij bleek in staat hiermee een conceptuele brug te slaan tussen de natuur- en de menswetenschappen.

Het jaar 1927 was voor hem een beslissend jaar. Na zelfmoord overwogen te hebben kwam hij tot het inzicht dat hij behoorde aan het universum en niet het recht had zichzelf te vernietigen. Vanaf dat moment nam hij zichzelf en zijn ervaringen als ruw materiaal voor een serie experimenten, bedoeld om de menselijke omgeving te verbeteren. Hij refereerde aan zichzelf als Guinea Pig B. Hij concludeerde dat in het universum alles altijd in beweging is, en dat alles beweegt in de richting van de minste weerstand. Het is dus zaak om vormen te ontwerpen die er voor kunnen zorgen dat de mensheid in de gewenste richting van de minste weerstand beweegt.

Fuller was een van de weinige 20ste eeuwse wetenschappers die zich bij alles wat hij deed afvroeg wat de sociale implicaties waren van zijn ontdekkingen. Hij benadrukte steeds de bruikbaarheid van zijn ideeën voor een zo groot mogelijke groep mensen. Zijn inzichten waren in 1968 het uitgangspunt voor de makers van de Whole Earth Catalog, een papieren database die duizenden tips, gereedschappen, suggesties en mogelijkheden doorgaf om het beste uit het leven te halen.

Het gedachtegoed van Fuller, en dan met name de geodetische koepel als esthetisch maar vooral ook ecologisch object (licht, makkelijk zelf te bouwen), is tot op de dag van vandaag van invloed op kunstenaars. Eva Diaz beschrijft in haar artikel Dome Culture (2011, Grey Room) de verschillende manieren waarop het werk van Fuller door hedendaagse kunstenaars als Mary Mattingly, Hazel Larsen, Fritz Haeg, Nils Norman of Oscar Tuazon is opgepakt.

In de tentoonstelling 'There, I Fixed It' worden filmfragmenten getoond uit de documentaire The World of Buckminster Fuller (1974) die een aantal kernaspecten uit zijn rijke oeuvre tonen: de Dymaxion auto, huis en wereldkaart en natuurlijk de dome. De driehoek als uitgangspunt voor zijn creaties komt uitgebreid aan bod in een filmfragment waarin we Fuller een college horen geven in zijn tuin over de voordelen van de driehoek. Fuller stond bekend om zijn lange colleges (soms wel dagen lang!) die hij over de hele wereld gaf.

Daarnaast tonen we een koepel die gemaakt is door de Belgische architect Walter De Ley naar het ontwerp van Fuller.

"Deze dôme was jarenlang mijn kantoor en stond op een van de zolders van het universiteitsgebouw in de Jozef Plateaustraat 22 te Gent. Daar was de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de Faculteit Ingenieurswetenschappen gehuisvest. Uitgangspunt van deze constructie is een twintigvlak waarvan de driehoekige zijvlakken, verdeeld in negen gelijkzijdige driehoeken, vanuit het middelpunt geprojecteerd zijn op de omhullende bolschil. Het volume van de dôme beslaat ongeveer 5/8 van een volledige bol.
Hopelijk heeft hij heel wat studenten geïnspireerd.
Met dank aan R. Buckminster Fuller."

- Architect Walter De Ley

LINKS
Website R. Buckminster Fuller Institute