Vertrek directeur Arno van Roosmalen bij Stroom

Den Haag, 20 november 2020

Al geruime tijd is het bestuur van Stroom in gesprek met haar directeur Arno van Roosmalen over de invulling van zijn directeurschap binnen Stroom. Dit gesprek leidde tot de wederzijdse conclusie dat de standpunten hieromtrent zodanig uit elkaar liggen dat een afscheid onvermijdelijk is. Het bestuur en de heer Van Roosmalen hebben dan ook in goed onderling overleg en op basis van wederzijds vertrouwen besloten om hun samenwerking niet langer voort te zetten. Hoewel de recente (negatieve) media-aandacht weliswaar helemaal losstaat van het inhoudelijke karakter van het gesprek tussen bestuur en de heer Van Roosmalen en van deze beslissing, heeft dit op de organisatie Stroom vanzelfsprekend een grote impact gehad en daarmee het proces tussen het bestuur en de heer Van Roosmalen versneld.

Arno van Roosmalen is aan het einde van 2020 16 jaar als directeur in dienst geweest van Stroom. Het begin van 2021 zou, na een vakantieperiode van bezinning met zijn gezin, een ideaal omslagpunt in zijn loopbaan maken. Van Roosmalen wil onderzoeken in hoeverre hij zijn visie op het belang van kunst, welke hij ook gestalte gaf in het beleid van Stroom, kan realiseren binnen een bredere maatschappelijke context.

De heer Van Roosmalen kijkt met plezier terug op een periode waarin hij met het team van Stroom projecten heeft kunnen realiseren als Foodprint. Voedsel voor de stad en The Congo Tribunal van Milo Rau. Ook het integrale instrumentarium waarmee Haagse kunstenaars worden ondersteund en gestimuleerd is iets voor het gehele team om trots op terug te kijken.

Het bestuur dankt de heer Van Roosmalen en wenst hem alle succes voor de toekomst.

 

 

Update 7 december 2020
Brief van de voorzitter