Stroom Den Haag zoekt een Relatiebeheerder / Fondsenwerver

Stroom Den Haag zoekt een Relatiebeheerder / Fondsenwerver (0,6 fte) om ons netwerk te versterken, onze partners en relaties nog meer aan ons te binden, en de middelen van Stroom te verruimen.

Stroom Den Haag is een veelzijdig kunstcentrum waar diverse taken in één organisatie zijn ondergebracht. Zo draagt Stroom zorg voor het ondersteunen en stimuleren van Haagse kunst en kunstenaars; programmeert Stroom hedendaagse (inter)nationale kunst in brede zin en op uiteenlopende manieren; en uit Stroom haar verantwoordelijkheid voor het ‘niet-museale' kunstbeleid in een programma op het gebied van kunst in de openbare ruimte. De synergie tussen de verschillende beleidsvelden is een belangrijk aandachtspunt.
Vanuit de overtuiging dat beeldende kunst maatschappelijke potentie heeft en in het vertrouwen dat zij daarom maatschappelijk draagvlak zal vinden, heeft de verbinding met de stad en de betekenis voor de (stedelijke) samenleving daarbij prioriteit.
Een belangrijk relatienetwerk vormt de Stroom Circle die als een maatschappelijke denktank fungeert, ambassadeur is voor het programma en ons ondersteunt bij de werving van extra financiële middelen. Stroom hecht grote waarde aan een toegankelijke, informele, persoonlijke en betrokken houding en publieksbenadering.

Functiedoel
Stroom ontvangt regelmatig bijdragen van fondsen voor het activiteitenprogramma. De komende jaren willen we onze generieke (niet projectgebonden) inkomsten verhogen en daarmee meer financiële stabiliteit creëren. Met een fondsenwerver verwachten we onze kansen op sponsoring en donaties vanuit het bedrijfsleven te vergroten en de verbinding en langdurige samenwerkingen met partners te realiseren en bestendigen. De fondsenwerver zal zich vanuit een natuurlijke belangstelling toeleggen op het zoeken naar passende en relevante partners.

Werkzaamheden  
-    Je richt je op het doorlichten en doelgericht uitbouwen van het bestaande relatiebestand en het consolideren van de contacten.
 
-    Je verzorgt het relatiebeheer van en initieert en begeleidt activiteiten voor de Stroom Circle.

-    Je ondersteunt de directie en projectleiders bij relatiebeheer richting partners, fondsen en sponsoren.

-    Je doet onderzoek naar de voor Stroom geschikte fondsen en sponsoren en brengt deze in kaart.
 
-    Je richt je op het binnenhalen van extra baten, waarbij de nadruk ligt op baten met een structureel karakter. Te denken valt aan generieke sponsoring en commerciële activiteiten die passen binnen het profiel van de Stroom.

-    Je schrijft de fondsaanvragen in samenspraak met de daarvoor relevante collega's, en verzorgt de administratieve afhandeling hiervan.

Gevraagde kwaliteiten
-    HBO werk- en denkniveau
-    Affiniteit met kunst en cultuur
-    Aantoonbare kennis van en ervaring met relatiebeheer en fondsenwerving
-    Zelfstandig, nauwkeurig, creatief en kritisch
-    Hands-on mentaliteit, ondernemend en resultaatgericht
-    Goede communicatieve vaardigheden, enthousiasmerend en overtuigend
-    Teamspeler
-    Flexibele inzet, ook buiten kantoortijden

Arbeidsvoorwaarden
Een contract voor 24 uur per week. Inschaling in schaal 9 (CAO Gemeenten), vooralsnog voor een jaar.
Voor nadere informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Bas Mulder (hoofd bedrijfsvoering).
T. 070-3658985

Geïnteresseerd?
Stuur uiterlijk 10 december 2018 je sollicitatie naar: vacature@stroom.nl
Stroom streeft ernaar (onbewuste) vooroordelen te voorkomen. Sollicitaties worden daarom voor de eerste beoordeling geanonimiseerd.