Oproep inschrijving atelierbezoek Suzanne Swarts op 4 december 2019

Op woensdag 4 december a.s. zal Suzanne Swarts, directeur van Museum Voorlinden in Wassenaar, een aantal atelierbezoeken afleggen bij kunstenaars in Den Haag.

Zij omschrijft haar interessegebieden als volgt:
'Ik kijk ernaar uit jonge kunstenaars te ontmoeten die aan de vooravond staan van een kantelpunt in hun carrière, waarmee ik kan sparren over de richting waarin ze verder willen gaan. Mijn interesse gaat uit naar diverse media, van schilderkunst en sculptuur tot video en installatie. Ik word geraakt door werken die een eigen kijk geven op de tijd waarin we leven en de potentie in zich dragen tijdloos te zijn.  En door kunstenaars die goed hun verhaal kunnen vertellen en dat doen vanuit hun oprechte betrokkenheid bij een onderwerp.'

Aanmelden: uiterlijk maandag 25 november a.s.
Als je geïnteresseerd bent in een atelierbezoek van Suzanne Swarts kun je dat t/m maandag 25 november 2019 laten weten. Wij vragen je via de volgende link:
https://nl.surveymonkey.com/r/Atelierbezoeken
je interesse voor een atelierbezoek beknopt te motiveren. De binnengekomen reacties worden samen met eventuele suggesties vanuit Stroom aan de curator voorgelegd. Uit de lijst zal zij een keuze maken op basis waarvan het bezoekprogramma zal worden samengesteld. Je ontvangt alleen een bericht wanneer je door Suzanne Swarts bent geselecteerd voor een atelierbezoek.

Beknopte biografie van de curator
Suzanne Swarts (1979) is directeur van museum Voorlinden in Wassenaar. Ze studeerde af aan de Academie Beeldende Kunsten in Maastricht en daarna aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2006 werd zij aangesteld als hoofdcurator bij de Caldic Collectie en maakte hier onder andere de tentoonstellingen Artists' Books (2009) in Museum de Fundatie te Zwolle en I promise to love you (2011) in de Kunsthal Rotterdam. Zij was samen met verzamelaar en oprichter Joop van Caldenborgh nauw betrokken bij de totstandkoming van museum Voorlinden. Swarts is sinds 2017 jurylid van de Piket Kunstprijzen en is presentator van het AVROTROS kunstprogramma Nu te zien!
www.voorlinden.nl

Over het atelierbezoekprogramma
Stroom nodigt sinds 2006 regelmatig curatoren, kunstenaars en critici uit binnen- en buitenland uit om atelierbezoeken af te leggen bij Haagse kunstenaars. Het atelierbezoek biedt de kunstenaar de gelegenheid om zich met zijn/ haar werk te presenteren. Het vormt een gelegenheid tot opbouwende kritische reflectie op het werk in een gedachtewisseling met een gekwalificeerde expert. En in het verlengde hiervan wordt natuurlijk de bekendheid met het werk gestimuleerd.

Verwachte atelierbezoeken 2019-2020
December 2019: Barbara Visser, kunstenaar
Januari 2020: Jacob Fabricius, artistiek directeur Kunsthal Aarhus, Denemarken
Februari 2020: Artemis Potamianou, kunstenaar en directeur Platforms Project, onafhankelijke kunstbeurs in Athene, Griekenland
Maart 2020: Sofía Hernandez Chong Cuy, directeur Witte de With Center for Contemporary Art, Rotterdam
April 2020: Eugenio Viola, chief curator, Museo de Arte Moderno de Bogotá, Colombia