SPOT subsidiestop 2020

Belangrijke mededeling

Helaas moeten we ook dit jaar weer de SPOT subsidies voortijdig stopzetten.

Vanaf 23 oktober 2020 tot eind 2020 nemen we geen aanvragen voor SPOT subsidies meer in behandeling. Binnen onze jaarbegroting hebben we een extra bedrag toegevoegd aan het SPOT subsidiebudget, maar het plafond daarvan is nu toch bereikt.

Ondanks de effecten van de Covid-19 pandemie zijn er dit jaar veel aanvragen voor documentatie en presentaties in binnen- en buitenland ingediend. Hierdoor is de (inter)nationale zichtbaarheid van kunstenaars uit Den Haag vergroot.
Er zijn, net zoals voorgaande jaren, meer kunstenaars geweest die aan het begin van het jaar een aanvraag hebben ingediend (waarschijnlijk het effect van subsidiestops in voorgaande jaren), zodat er sprake is van een voortijdige ‘uitputting' van het beschikbare subsidiebudget.
We zijn aan het bekijken of we voor volgend jaar een ander systeem kunnen hanteren zodat het budget nog meer over het jaar wordt verdeeld en toegekend.

Nieuwe aanvragen kunnen vanaf 1 januari weer worden ingediend (voor SPOT tentoonstellingssubsidies betekent dit dat de startdatum van de tentoonstelling dan op zijn vroegst 1 februari 2021 is).