SPOT subsidiestop 2021

Belangrijke mededeling
dd. 6 oktober 2021

Helaas moeten we ook dit jaar weer de SPOT subsidies voortijdig stopzetten.

Vanaf 6 oktober 2021 tot eind 2021 nemen we geen aanvragen voor SPOT subsidies meer in behandeling. meer in behandeling omdat het plafond van het beschikbare SPOT budget is bereikt.

Ondanks de Corona situatie zijn er dit jaar veel aanvragen voor documentatie en presentaties in binnen- en buitenland ingediend. Hierdoor is de (inter)nationale zichtbaarheid van kunstenaars uit Den Haag vergroot.
Er zijn, net zoals voorgaande jaren, meer kunstenaars geweest die aan het begin van het jaar een aanvraag hebben ingediend (waarschijnlijk het effect van subsidiestops in voorgaande jaren), zodat er sprake is van een voortijdige ‘uitputting' van het beschikbare subsidiebudget.
Volgend jaar willen we een ander systeem gaan hanteren zodat het budget meer over het jaar wordt verdeeld en toegekend.

Nieuwe aanvragen voor SPOT subsidies kunnen vanaf 1 januari 2022 weer worden ingediend.
Voor SPOT tentoonstellings-subsidies betekent dit dat de startdatum van de tentoonstelling dan op zijn vroegst 1 februari 2022 kan zijn.