Oproep inschrijving atelierbezoek Natasja Kensmil op 18 en 19 februari 2019

Op maandag 18 en dinsdag 19 februari 2019 zal beeldend kunstenaar Natasja Kensmil een aantal atelierbezoeken afleggen bij kunstenaars in Den Haag. Zij omschrijft haar interessegebieden als volgt:

"In mijn werk houd ik mij bezig met historische thema's. Ik ben ervan overtuigd dat het verleden van belang is voor het heden; het voedt en vormt het en is er voortdurend mee in onderhandeling.
Binnen de geschiedenis richt ik mij vooral op thema's als macht en machtsmisbruik en de gevolgen daarvan. Ik verzamel beelden van geestelijke en wereldlijke machthebbers. Heersers die bevolkingsgroepen leiden, manipuleren en onderdrukken. Mijn omgeving staat bol van verhalen en beelden van de lelijke gevolgen van politiek, oorlog en misleidende schoonheidsidealen.
Ik ben geïnteresseerd in kunstenaars die met gedrevenheid hun onderzoek vertalen in hun werk. Bijvoorbeeld in schilderijen, tekeningen, sculptuur en/of bewegend beeld. Maar ik ben ook nieuwsgierig naar de wereld buiten de randen van het werk, naar de intenties van de maker bijvoorbeeld, en de wereld waaraan het werk refereert."
https://natasjakensmil.nl

Aanmelden uiterlijk vrijdag 8 februari a.s.
Als je geïnteresseerd bent in een atelierbezoek van Natasja Kensmil kun je dat t/m vrijdag 8 februari a.s. laten weten. Wij vragen je via de volgende link: https://nl.surveymonkey.com/r/Atelierbezoeken
je interesse voor een atelierbezoek beknopt te motiveren. De binnengekomen reacties worden samen met eventuele suggesties vanuit Stroom aan de kunstenaar voorgelegd. Uit de lijst zal zij een keuze maken op basis waarvan het bezoekprogramma zal worden samengesteld. Je ontvangt alleen een bericht wanneer je door Natasja Kensmil bent geselecteerd voor een atelierbezoek.

Beknopte biografie van de kunstenaar
Beeldend kunstenaar Natasja Kensmil woont en werkt in Amsterdam. Zij studeerde af aan de Gerrit Rietveld Academie (Amsterdam, 1992-1996) en participeerde vervolgens aan het programma van De Ateliers (Amsterdam, 1996-1998). Geschiedenis is een belangrijk thema in het werk van Natasja Kensmil. In haar schilderijen en tekeningen vallen in eerste instantie de lichte en donkere kleuren op. Pas daarna ontvouwen zich de andere kleurschakeringen en daarmee de verontrustende beelden die verborgen liggen in en onder de huid. Haar beelden van angst zijn raadselachtig en vaak gerelateerd aan religie en mythologische verhalen. In de afgelopen jaren heeft Kensmil verschillende solotentoonstellingen gehad. Onder andere Gospel Walkers (2015), Sleeping Beauty (2011), beide andriesse-eyck, Amsterdam, Crying Light (2013) Gallagher Gallery, Royal Hiberian Academy, Dublin. Frozen Queen (2010), Michael Stevenson Gallery, Kaapstad Zuid Afrika. Daarnaast exposeerde zij in diverse nationale en internationale groepstentoonstellingen, zoals in No Man's Land Women Arts in The Rubell Family Collection (2016) Rubell Family Collection Miami en National Museum of Women in Art, Washington DC, Position # 3 (2017) Van Abbemuseum, The Female Touch (2018), Gemeente Museum Den Haag, Silent Revolution (2012), Tallinn Art Hall, Estland, Voth (2011), Krasnoyarsk Museum Centre, Moscow MoMa, Hermitage Kazan.

Over het atelierbezoekprogramma
Stroom nodigt sinds 2006 regelmatig curatoren, kunstenaars en critici uit binnen- en buitenland uit om atelierbezoeken af te leggen bij Haagse kunstenaars. Het atelierbezoek biedt de kunstenaar de gelegenheid om zich met zijn/ haar werk te presenteren. Het vormt een gelegenheid tot opbouwende kritische reflectie op het werk in een gedachtenwisseling met een gekwalificeerde expert. En in het verlengde hiervan wordt natuurlijk de bekendheid met het werk gestimuleerd.