Stroom School: Céline Condorelli: Proposals for a Qualitative Society (Spinning)

Stroom School is het verdiepende programma van activiteiten dat Stroom bij tentoonstellingen organiseert
>> terug naar tentoonstellingspagina

Alle evenementen vinden plaats op locatie bij Stroom Den Haag, Hogewal 1-9 (tenzij anders aangegeven).

Woensdag 13 september 2017, 20.00 - 21.30 uur
What does it mean to make art public?

Voertaal: Engels
Een publiek programma in het kader van de Stroom Invest Week 2017 waarbij negen (inter)nationale curatoren, diverse kunstenaars en publiek met elkaar in gesprek gaan over de vraag What does it mean to make art public? Met tevens een bijdrage van Céline Condorelli. Moderator: Saskia van Stein (directeur Bureau-Europa NAiM, Maastricht).

Zondag 8 oktober 2017, 13.00 - 14.30 uur
Lezing en film: The city: an adventure playground?

Op locatie bij Architecture Film Festival Rotterdam (AFFR), LantarenVenster, Rotterdam
Reserveren: www.affr.nl
Voertaal: Nederlands
Wat voor stad zien we als we kijken door de lens van spelen? Tracy Metz gaat in gesprek met Esmé Valk (kunstenaar, onderzoek naar adventure playgrounds), Saša Radenovic (architect, onderzoek naar speelmogelijkheden in Sarajevo met Aldo van Eyck als vertrekpunt) en Jeroen van Mastrigt (artistiek directeur van FreedomLab, innovatie-strateeg met een achtergrond in game design) aan de hand van door hun gekozen filmfragmenten. Om 14.45 uur volgt de première van de film De Pier van Jeroen Visser, over de pier van Scheveningen..

Donderdag 12 oktober 2017, 16.30 - 18.00 uur
Lezing/gesprek: Learning from... Johan Huizinga
door Jonas Ohlsson

Voertaal: Engels
Alles wat wij mensen "cultuur" noemen komt voort uit spel, en ontwikkelt zich ook verder als spel. Als de mogelijkheid tot spelen onder druk komt te staan, is dus de hele cultuur in het geding. Aldus de gedachte van Johan Huizinga, zoals verwoord in zijn Homo ludens. Proeve eener bepaling van het spel-element der cultuur (1938). Voor en volgens kunstenaar Jonas Ohlsson nog steeds een heel inspirerend en urgent boek. Hij komt vertellen waarom.
De Haagse wijnwinkel ‘De filosoof' selecteert en schenkt speciale wijn voor deze gelegenheid.

Donderdag 26 oktober 2017, 16.30 - 18.00 uur
Lezing/gesprek: Learning from... Aldo van Eyck
met Saša Radenovic en en Max Risselada

Voertaal: Nederlands
Aldo van Eyck (1918-1999), de architect die in het na-oorlogse Amsterdam honderden speelplekken ontwierp i.o.v. de Dienst Publieke Werken, was van mening dat "met de ongeschiktheid van de moderne stad voor de kinderen, de ongeschiktheid voor iedereen aan de orde is." Met deze woorden in zijn achterhoofd kijkt architect Saša Radenovic naar Sarajevo, de stad die hij in 1994 verliet. Hij vraagt zich af hoe hij met de kennis uit Nederland en de ideeën van Van Eyck architecten, stedenbouwers en bestuurders in die stad kan inspireren meer ruimte te maken voor spelende kinderen en daardoor bij te dragen aan een aantrekkelijke openbare ruimte voor ‘iedereen'. Van Eyck ontvouwde zijn ideeën over de stad onder andere in de tekst (en het boek) The Child, The City and the Artist (1962). Max Risselada, jarenlang als docent verbonden aan TU Delft en die gewerkt heeft met Aldo van Eyck, schetst aan de hand van deze tekst en het werk van Constant Nieuwenhuys iets van de context waarin Van Eycks speeltuinen ontstonden. Met de aanwezigen reflecteren we verder op de betekenis van Van Eyck voor de hedendaagse stad en Den Haag in het bijzonder.
De Haagse wijnwinkel ‘De filosoof' selecteert en schenkt speciale wijn voor deze gelegenheid.

Zondag 29 oktober 2017, 15.00 -16.00 uur
Workshop Happy Spinning! + rondleiding door de tentoonstelling

Workshop voor kinderen door Mariska van Andel waarin bijzondere tollen, kleuren en pirouettes de hoofdrol spelen. Voor ouders, grootouders en andere belangstellenden is er tegelijkertijd een rondleiding door de tentoonstelling, maar meetollen kan natuurlijk ook.

Donderdag 9 november 2017, 16.30 - 18.00 uur
Lezing/gesprek: Learning  from... Hannah Arendt
door Daan Roovers

Voertaal: Nederlands
Céline Condorelli baseert zich in haar werk en deze tentoonstelling ook op het gedachtengoed van politiek filosoof Hannah Arendt (1906-1975). Met name Arendts opvatting van cultuur als "the company one chooses to keep, amongst people, amongst things, amongst thoughts, in the present as well as in the past" is daarin bepalend. Het is ook de  aanleiding om filosoof Daan Roovers te vragen om in te gaan op de ideeën en theorieën van Hannah Arendt. Roovers schreef onlangs Mensen maken. Nieuw licht op opvoeden (Ambo/Anthos 2017) waarin ze onder meer in gaat op het het door Arendt gebruikte begrip amor mundi - ‘liefde voor de wereld'.
De Haagse wijnwinkel ‘De filosoof' selecteert en schenkt speciale wijn voor deze gelegenheid.

Woensdag 15 november 2017, 17.00 - 19.00 uur
Filmprogramma: Adventure Playgrounds
door Esmé Valk

Voertaal: Nederlands / Engels
Esmé Valk presenteert haar onderzoek naar adventure playgrounds aan de hand van een serie bijzondere films. Een adventure playground is een plek waar allerlei materialen voorhanden zijn, zoals planken, pallets, autobanden, stenen, losse stukken plastic en ander afvalmateriaal en gereedschap om mee te bouwen. Kinderen kunnen er vrij en autonoom zijn; ze bepalen zelf wat ze willen doen en wat ze gaan bouwen of afbreken. De adventure playground was een tegenbeweging tegen de geasfalteerde speeltuinen waarin vaak dezelfde speelobjecten staan; een glijbaan, schommel, wipwap en zandbak.

Woensdag 15 november 2017, 20.00 - 21.30 uur
Lezing The Playground Project
door Gabriela Burkhalter

Voertaal: Engels
In de afgelopen jaren zijn in diverse internationale musea tentoonstellingen over spel georganiseerd, één daarvan was The Playground Project in Kunsthalle Zürich (voorjaar 2016), samengesteld door politicoloog en stedenbouwer Gabriela Burkhalter. Sinds 2008 documenteert ze de geschiedenis van speeltuinen op de website www.architekturfuerkinder.ch. Ze maakte verschillende tentoonstellingen op basis van dat onderzoek en beheert bovendien het archief van Group Ludic, aan wiens Buiteltuinen Stroom een etalage presentatie wijdt.

Zondag 19 november 2017, 15.00 -17.00 uur
Tollentoernooi Happy Spinning! + rondleiding door de tentoonstelling

We sluiten de tentoonstelling af met een tollentoernooi waar iedereen aan mee kan doen, met eigen(gemaakte) tollen of tollen uit de tentoonstelling. Voor ouders, grootouders en andere belangstellenden is er tegelijkertijd een rondleiding door de tentoonstelling, maar meetollen kan natuurlijk ook.


Proposals for a Qualitative Society (Spinning) wordt mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds, BankGiro Loterij Fonds, BPD Cultuurfonds en de gemeente Den Haag.