Oproep inschrijving atelierbezoek Martin van Zomeren op 28 en 29 oktober 2019

Op maandag 28 en dinsdag 29 oktober 2019 zal Martin van Zomeren, galerist van Galerie Martin van Zomeren in Amsterdam, een aantal atelierbezoeken afleggen bij kunstenaars in Den Haag.

Hij omschrijft zijn interessegebieden als volgt:
‘Mijn voorkeur als galerist gaat uit naar innovatieve schilderkunst, conceptuele fotografie en conceptuele beeldhouw- en installatiekunst. En cross-overs tussen verschillende media. Ik heb altijd met name met jonge kunstenaars aan het begin van hun carrière gewerkt, om zo makkelijker deelgenoot te worden van hun ontwikkeling.'

Aanmelden tot uiterlijk zondag 20 oktober a.s.
Als je geïnteresseerd bent in een atelierbezoek van Martin van Zomeren  kun je dat t/m zondag 20 oktober 2019 laten weten.
Wij vragen je via de volgende link:
https://nl.surveymonkey.com/r/Atelierbezoeken
je interesse voor een atelierbezoek beknopt te motiveren. De binnengekomen reacties worden samen met eventuele suggesties vanuit Stroom aan Martin van Zomeren voorgelegd. Uit de lijst zal hij een keuze maken op basis waarvan het bezoekprogramma zal worden samengesteld. Je ontvangt alleen een bericht wanneer je door Martin van Zomeren bent geselecteerd voor een atelierbezoek.

Beknopte biografie Martin van Zomeren
Martin van Zomeren heeft in 2004 Galerie Martin van Zomeren opgericht in de Jordaan,  in het centrum van Amsterdam. De galerie streeft naar een breed internationaal programma, met onafhankelijke en internationaal georiënteerde  kunstenaars.
martinvanzomeren.nl

Over het atelierbezoekprogramma
Stroom nodigt sinds 2006 regelmatig curatoren, kunstenaars en critici uit binnen- en buitenland uit om atelierbezoeken af te leggen bij Haagse kunstenaars. Het atelierbezoek biedt de kunstenaar de gelegenheid om zich met zijn/haar werk te presenteren. Het vormt een gelegenheid tot opbouwende kritische reflectie op het werk in een gedachtenwisseling met een gekwalificeerde expert. En in het verlengde hiervan wordt natuurlijk de bekendheid met het werk gestimuleerd.

Verwachte atelierbezoeken
November 2019: Barbara Visser, kunstenaar
Januari 2020: Eugenio Viola, chief curator, Museo de Arte Moderno de Bogotá