Stroom zoekt Projectleider Herdenkingsmonument Haags Slavernijverleden

De gemeenteraad van Den Haag heeft besloten om het slavernijverleden van de stad met een monumentaal kunstwerk te herdenken en heeft aan Stroom Den Haag gevraagd de uitwerking van de opdracht vorm te geven. Hiervoor zijn we per direct op zoek naar een projectleider die partijen, personen en partners samenbrengt en inspireert, die het plan - om één of mogelijk twee monumenten te realiseren - inhoudelijk uitwerkt, productioneel aanstuurt en het aanspreekpunt wordt naar binnen en naar buiten. Met het herdenkingsmonument wil de stad bijdragen aan het collectief bewustzijn waar de erfenis van het koloniaal- en slavernijverleden in Den Haag om vraagt.

Wie wij zijn:
Als veelzijdige organisatie stimuleert stichting Stroom Den Haag de beeldende kunstsector in Den Haag en verbindt die met actuele ontwikkelingen in Nederland, het internationale kunstenveld en voor een gevarieerd publiek. Stroom is o.a. verantwoordelijk voor het ‘niet-museale kunstbeleid' van de gemeente Den Haag. Als expertisecentrum voor kunst en publieke ruimte ondersteunen, bemiddelen en initiëren we projecten. We bieden een rijk activiteitenprogramma vanuit de overtuiging dat kunst een debat kan verrijken, kanaliseren, ontzenuwen of verzachten.

Wie wij zoeken:
Stroom zoekt een projectleider voor het realiseren van een Herdenkingsmonument Haags Slavernijverleden op basis van het bestaande projectplan. De projectleider brengt in kaart welke personen belangrijk zijn voor de opdracht, de organisatie en/of vorm, en wie er betrokken moeten worden bij het proces en zet een werkgroep op. Het is iemand met een inhoudelijke, sturende en coördinerende rol tussen de verschillende gemeenschappen, de nog te formeren werkgroep en de gemeente. De projectleider neemt alle partijen mee in het proces, draagt zorg voor een heldere besluitvorming en werkt toe naar een formulering voor een schetsopdracht voor één (of meerdere) herdenkingsmonumenten. Het is belangrijk dat de projectleider zicht heeft op de belangen, gevoeligheden e.d. binnen de gemeenschappen. Iemand met een nadrukkelijke affiniteit met het onderwerp, een breed netwerk met betrokken organisaties, kennis van het Haags koloniaal en slavernijverleden, contacten in het Haagse veld en die ervaring heeft met werken in de beeldende kunst en de culturele sector.

De projectleider die we zoeken heeft een verbindende, warme en krachtige persoonlijkheid, en heeft ervaring met het creëren van draagvlak. Het is iemand die dingen goed en helder kan verwoorden en in staat is om het gevoelige karakter van dit project naar waarde te schatten en voor het voetlicht te brengen. Kortom iemand met visie om het plan met operationele creativiteit en de nodige culturele sensitiviteit uit te voeren. Gezien de thematiek van het onderwerp is een multiculturele achtergrond een pré.

Wat bieden wij?
Een unieke en uitdagende functie. Een rol waarbij je een grote bijdrage kunt leveren aan actuele thema's, met oog voor het verleden maar met de blik op de toekomst voor alle Haagse burgers!

Het project kent in totaal vijf fases, waarbij deze fase 2 zich richt op o.a. het ontwikkelen van een community, inrichten van een kernwerkgroep en toewerken naar een schetsopdracht. De fase 2 beslaat 12 weken, met mogelijkheid tot verlenging naar de volgende fases, inclusief productie en plaatsing.

Wij bieden:
• een opdracht voor 12 weken met verlenging tot 2 jaar
• een vergoeding van € 65 per uur (ex btw) op zzp basis van ca. 16 uur per week
• onkostenvergoeding, bv reiskosten

Stroom Den Haag staat voor integriteit, vertrouwelijkheid en het voorkomen van (schijnbare) belangenverstrengeling en vraagt de projectleider om dit protocol te onderschrijven.
Stroom hecht veel belang aan een diverse en inclusieve organisatie en streeft in de samenstelling van haar team naar diversiteit in achtergrond en kwaliteiten. We willen iedereen met een diverse maatschappelijke en culturele achtergrond van harte aanmoedigen te solliciteren.

Voor meer informatie over Stroom: klik hier 

Reageren (voor 6 december a.s.)
Vragen over de vacature kunnen worden gericht aan Vincent de Boer (adviseur kunst in de openbare ruimte) via vboer@stroom.nl of Nike Ayinla via nayinla@stroom.nl, of bel naar: 070-3658985.

We zien graag je brief (max 1 A4) en CV vóór 6 december 2021 tegemoet. Stuur die svp naar vacature@stroom.nl onder vermelding van ‘Projectleider Herdenkingsmonument'
We behandelen alle mails vertrouwelijk.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

Reageren (voor 6 december a.s.)
Vragen over de vacature kunnen worden gericht aan Vincent de Boer (adviseur kunst in de openbare ruimte) via vboer@stroom.nl of Nike Ayinla via nayinla@stroom.nl of bel naar: 070-3658985.

We zien graag je brief (max 1 A4) en CV vóór 6 december 2021 tegemoet. Stuur die svp naar vacature@stroom.nl onder vermelding van ‘Projectleider Herdenkingsmonument'
We behandelen alle mails vertrouwelijk.