Toelichting inschrijving Haagse Kunstenaars

LET OP! Lees eerst de onderstaande up-to-date toelichting (de toelichting op de website www.haagsekunstenaars.nl is niet meer actueel).
Inschrijven zelf via: www.haagsekunstenaars.nl

Wie kan zich inschrijven?

Inschrijving als beeldend kunstenaar bij Stroom Den Haag is mogelijk voor actieve, professioneel werkzame kunstenaars die woonachtig en werkzaam zijn in de gemeente Den Haag.
Tevens is inschrijving mogelijk voor kunstenaars woonachtig buiten Den Haag die aantoonbaar een atelier in Den Haag huren én een actieve bijdrage leveren aan het kunstklimaat in Den Haag.

Hoe kunt u zich inschrijven?

   Online CV formulier invullen (2 formulieren)
Het inschrijfformulier kan online worden ingevuld; het formulier omvat persoon-, adres-, opleidings-, en beroepsgerelateerde gegevens.

•   Portfolio indienen (digitaal)
Het in te zenden beeldmateriaal dient recentelijk, niet ouder dan 5 jaar, en representatief te zijn. U kunt een digitaal bestand met 10 tot maximaal 20 afbeeldingen van uw werk aanleveren. Dat kan via email als PDF bestand of via WeTransfer naar Ira van der Valk: ivalk@stroom.nl. of het bestand kan aangeleverd worden op een USB stick. Bij elke afbeelding ten minste de volgende gegevens vermelden: titel werk, techniek, afmetingen en jaartal. Compilatie CD's en DVD's van maximaal 15 minuten alleen meesturen als uw werk slechts in dit medium gezien kan worden. U wordt verzocht tevens een algemene omschrijving van uw werk/artist statement mee te sturen. Een overvloed aan gegevens is niet praktisch. Houdt uw visuele documentatie daarom compact, relevant en overzichtelijk.

Advisering door Commissie Toetsing Beroepsmatigheid

Nieuwe inschrijvingen worden voorgelegd aan de Commissie Toetsing Beroepsmatigheid. Deze commissie, die bestaat uit een voorzitter en vier leden, toetst de inschrijving aan de volgende criteria:

1. Kwaliteit en zeggingskracht van het werk
2. Vakmanschap
3. Erkenning van het kunstenaarschap d.m.v. exposities, recensies, aankopen, opdrachten, subsidies
4. Marktgerichte en publieke kunstactiviteiten

Deze criteria worden in onderlinge samenhang gewogen. Het advies van de commissie wordt schriftelijk medegedeeld. Bij een positief advies wordt de erkenningsduur vastgesteld. Bij een negatief advies kan na één jaar opnieuw een verzoek tot inschrijving worden gedaan. Er zijn 3 toetsingsrondes; de uiterste inleverdata zijn:
• 15 april
• 15 augustus
• 15 december

Erkenningsduur

De erkenning als beroepsmatig beeldend kunstenaar na toetsing, geldt voor 5 jaar. De commissie kan in sommige gevallen ook een andere erkenningsduur vaststellen. Daarna volgt een continueringstoets. Academieverlaters afgestudeerd in een autonome discipline zoals bijvoorbeeld beeldende kunst en fotografie, worden zonder toets opgenomen. Men dient echter wél een inschrijfformulier en recent en representatief beeldmateriaal in te leveren. De continueringstoets volgt voor hen, gerekend vanaf de datum van afstuderen, na 3 jaar.

Actualiteit

Stroom streeft ernaar om een zo actueel mogelijke en representatieve kunstenaarsdocumentatie te realiseren. Zij werkt daar zelf aan maar u bent daar natuurlijk zelf ook verantwoordelijk voor. Wij verzoeken u dan ook regelmatig uw digitale portfolio (tekst- en beeldmateriaal) op de site te actualiseren.

Voor nadere informatie en vragen kunt u terecht bij:
Ira van der Valk of Connie van Driel
T. 070-3658985

Documentatiecentrum open:
Dinsdag t/m donderdag van 11.00 - 17.00 uur
Hogewal 1-9
2514 HA Den Haag