Coronavirus Crisis Hulp voor kunstenaars en zzp'ers in de culturele en creatieve sector

Stroom verzamelt hier tips en acties die kunstenaars en zzp'ers in de culturele en creatieve sector mede kunnen helpen in deze tijden van de Coronavirus Crisis*

Stroom Den Haag
PRO en SPOT subsidies
De PRO en SPOT subsidieregeling blijft operationeel. Men kan gewoon blijven aanvragen, echter alleen digitaal. >> lees meer of kijk in de rechter kolom.

Stroom Den Haag
Coronavirus Crisis Bulletin Board
Op deze pagina verzamelen we vragen van kunstenaars en zzp'ers waarop Stroom op dit moment ook nog geen antwoord kan geven / On this page we collect questions from artists and freelancers (zzp'ers) which Stroom is currently unable to answer. >> lees meer / read more

Rijksoverheid
Tozo - Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Het kabinet wil zzp'ers ondersteunen, zodat zij daarna hun bedrijf kunnen voortzetten. Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening, die uitgevoerd wordt door gemeenten. >> lees meer

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Vragenlijst Krijg ik Tozo?

Op deze pagina vind je meer informatie over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Met behulp van de vragen op deze pagina kan je zelf beoordelen of je in aanmerking komt voor de regeling.

Gemeente Den Haag
Informatie voor zzp'ers in Den Haag

Ben je zzp'er en heb je vragen over het mislopen van inkomsten of dreig je in de financiële problemen te komen als gevolg van het coronavirus? >> lees verder
Aanvragen: Tijdelijke inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers
Op deze pagina kan je vanaf nu TOZO (Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandig Ondernemers) aanvragen. De regeling is een aanvulling van inkomsten tot 1500 euro per maand, is vooralsnog voor 3 maanden (tot 1 juni 2020) en geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020. >> lees verder

Info for non-Dutch freelancers
Non-Dutch freelancers with a temporary (not permanent) residence permit

People with a residence permit as an entrepreneur, a national of the European Union, or any other non-permanent residence permit, were advised not to apply  for temporary financial support as it could jeopardize their legal residence.  But now it looks like they changed the condition. On the website of The Hague, it says that a person with legal status (geldige verblijfstitel) can also apply. >> read more

Platform BK
Platform BK overziet de crisis en vraagt de minister om realisme
Open brief (30 maart 2020) aan de commissies van OCW, SZW en EZK. Platform BK wijst op de noodzakelijkheid van een realistisch steunpakket in de Corona-crisis. Het huidige pakket aan maatregelen voor de sector schiet tekort in het ondervangen van problemen die nu in het veld worden ervaren.  >> lees meer

Ikwordzzper (Platform voor startende Zzp'ers)
Chaos en onzekerheid bij uitvoering van steunregelingen voor zzp'ers
Veel zzp'er en andere ondernemers zijn gedupeerd door de coronamaatregelen en wachten met smart op financiële hulp die is toegezegd door de overheid. De uitvoering van de steunregelingen gaat echter gepaard met een grote mate van chaos en onzekerheid. Veel kleine zelfstandigen dreigen mis te grijpen. >> lees verder

Hogeschool der Kunsten Den Haag
(KABK en Koninklijk Conservatorium)
Corona-steunfonds Hogeschool der Kunsten Den Haag

De overkoepelende organisatie van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) en het Koninklijk Conservatorium biedt steun aan studenten die in financiële problemen zijn geraakt door de huidige Corona-crisis en niet in staat zijn zichzelf te onderhouden. >> lees verder

Gemeente Den Haag
Inventarisatie gevolgen cultuursector Den Haag van maatregelen COVID-19

Ook in Den Haag wordt er hard gewerkt aan mogelijke oplossingsrichtingen voor de Haagse kunst- en cultuursector. Hiervoor is informatie over jouw situatie belangrijk. Vul dus z.s.m. deze vragenlijst in. >> ga naar de vragenlijst.

Belastingdienst
Coronavirus: belastingmaatregelen voor ondernemers (inclusief zzp'ers)

Overzicht van de maatregelen die de belastingdienst heeft genomen om ondernemers (inclusief zzp'ers) te helpen door deze moeilijke tijden heen te komen. >> lees verder

Kamer van Koophandel
KVK Coronaloket

Bekijk hier wat je kunt doen en welke regelingen er zijn. Het KVK Coronaloket is telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur voor al je ondernemers­vragen. Op de kantoren is geen fysiek loket aanwezig. >> lees verder

De Kunstenbond
Thema Corona
De Kunstenbond heeft een aparte webpagina ingericht rondom de corona-crisis met veel praktische informatie voor zzp'ers en mensen die in loondienst werken. Wat moet je in ieder geval weten en doen? >> lees verder

Kunsten '92
Werkzaam in de cultuursector: wat kun je nú doen?
Kunsten '92 houdt nauw contact houdt met het Ministerie OCW en de Tweede Kamer over de gevolgen van de Corona-crisis voor de culturele sector. Daarnaast heeft de organisatie een pagina ingericht voor instellingen en zzp'ers met relevante maatregelen die de overheid heeft getroffen. >> lees verder

Stichting Cultuur + Ondernemen
Corona-dossier
De gevolgen van de coronacrisis worden ook voor de cultuursector steeds duidelijker. Het corona-dossier van Cultuur + Ondernemen deelt handvatten die je kunnen helpen jouw organisatie, onderneming of praktijk door deze moeilijke periode heen te loodsen. >> lees verder

Platform BK
Corona Enquete over gemiste inkomsten / Inquiry of Income Lost by Artist/Cultural Workers Because of the Corona Virus

Platform BK roept al haar leden op om hun enquete in te vullen over het verlies van inkomsten als gevolg van de Corona-crisis. Ze hebben deze informatie nodig om bij de politiek te lobbyen voor een passend aanvullend steunpakket voor de kunsten. Hij is nog steeds open, dus invullen kan nog altijd via bovenstaande link.  De enquete is in het Engels. >> go to the survey

De Kunstenbond
Meldpunt Corona annuleringen
Kunstenbond is een inventarisatie begonnen om de schade bij zzp'ers in de creative sector aan te kaarten. Op deze speciale pagina kun jij als zzp'er in de culturele en creatieve sector jouw afzeggingen als gevolg van het Coronavirus melden. Dit initiatief van de Kunstenbond wordt gesteund door de Creatieve Coalitie. Ga naar: https://kunstenbond.typeform.com/to/YdKUkm

FNV
Veelgestelde vragen over corona en werk
De vakbond FNV verzamelt op zijn website een lijst antwoorden op veelgestelde vragen over corona en werk >> lees verder

De Akademie van Kunsten
Akademie van Kunsten pleit voor experiment met basisinkomen voor alle zzp'ers
dd. 17 maart 2020: De Akademie van Kunsten pleit voor collectieve rust en experiment met het basisinkomen: zorg voor een collectieve oplossing voor alle zzp'ers in de samenleving die als gevolg van het coronavirus in financiële nood komen. >> lees verder

DCR Network
Gevolgen Coronavirus voor hubs en broedplaatsen

Wat zijn de gevolgen van het Coronavirus voor hubs, broedplaatsen en hun communities. Het is een extreem onzekere tijd waarvan niemand de impact kan overzien. DCR Network deelt hier de informatie die ze tot dusver hebben verzameld, met dank aan hun leden en het European Creative Hubs Network. >> lees verder

Creative Europe Desk NL
Corona dossier

Op de website hebben van Creative Europe NL wordt ook een corona dossier bijgehouden, met een overzicht van websites waarop informatie te vinden is over (de impact van) het virus, relevant  voor de culturele en creatieve sector. >> lees verder

Dutch Culture
DutchCulture's Mobility Info Point
Bij DutchCulture's Mobility Info Point kun je terecht voor informatie over de gevolgen van het COVID-19-virus voor internationale culturele samenwerking. Plus een overzicht van FAQ's, onderverdeeld in algemene vragen en vragen over specifieke landen. >> lees verder

Art Sy
Digital resources to help galleries run their business online
Art Sy has compiled their best resources about selling art online to help galleries conduct business over the coming months. >> read more

* Disclaimer
Stroom aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van bovenstaande (gelinkte) websites.

 

 

Antwoorden op veelgestelde vragen over het subsidiebeleid van Stroom in deze periode

- De PRO en SPOT subsidieregeling blijft operationeel
Men kan gewoon blijven aanvragen, echter alleen digitaal*, en de aanvragen zullen (vooralsnog) volgens de planning worden behandeld. De beoordeling van PRO-voorstellen vindt (zoals altijd) plaats door de externe adviescommissie PRO subsidies.

* PRO SUBSIDIES
PRO Subsidies kunnen in deze periode alleen digitaal worden aangevraagd. Stuur alle relevante informatie (ingevuld aanvraagformulier, projectvoorstel, begroting, documentatie enzovoort) per email naar prosubsidies@stroom.nl
Grote bestanden (zoals documentatie, video-bestanden) graag versturen via Wetransfer.

SPOT SUBSIDIES
Voor de SPOT subsidies is er niks veranderd, de aanvraag was al digitaal. Vul het SPOT formulier digitaal in met behulp van Adobe Acrobat Reader en mail het als attachment naar spotsubsidies@stroom.nl

- Reeds toegekende PRO en SPOT subsidies
Toegekende PRO en SPOT subsidies blijven ‘gewoon' van kracht bij uitstel project. Wij vragen aan de aanvragers (conform het gestelde in de subsidiebrochure) om ons zo snel mogelijk te informeren over de gewijzigde planning.
Bij annulering van projecten/tentoonstellingen dient de aanvrager zo snel mogelijk contact op te nemen met Stroom.

Voor vragen en advies blijven wij goed bereikbaar.
Dat kan het beste via email: info@stroom.nl