Coronavirus Crisis Hulp voor kunstenaars en zzp'ers in de culturele en creatieve sector

Stroom verzamelt hier tips en acties die kunstenaars en zzp'ers in de culturele en creatieve sector mede kunnen helpen in deze tijden van de Coronavirus Crisis*

ACTUELE ONTWIKKELINGEN
(reguliere informatie: scroll down)

Rijksoverheid
TOZO 3
De TOZO regeling voor zzp'ers wordt verlengd tot 1 juli 2021, onder naam TOZO 3, maar wordt ook verder aangescherpt (TOZO 2 kwam al met meer beperkingen dan TOZO 1). De TOZO blijft bovendien een regeling om de inkomen van zzp'ers aan te vullen tot het sociaal minimum. Tot 1 oktober kan je nog de TOZO 2 aanvragen, na 1 oktober t/m 1 juli 2021 geldt de TOZO 3. >> lees meer

Dutch Culture
Extra Corona-steunmaatregelen voor de culturele en creatieve sector

Garantiefaciliteit (CCS GF) is opgeschaald naar 251 miljoen euro.

The Coronavirus Tech Handbook
A crowdsourced library of tools, services and resources relating to COVID-19 response. It is a rapidly evolving resource with thousands of expert contributors.
>> coronavirustechhandbook.com

Platform BK en Kunstenbond
Antwoord op open brief
In reactie op de open brief van afgelopen april, waarin Kunstenbond en Platform BK opriepen tot een huurstop, kregen ze op 6 juli 2020 een brief van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De minister zet hierin de deur op een kier voor aanvullende steunmaatregelen.

Platform BK
Resultaten van de enquête woon- & werkruimte in corona-tijd
Welke invloed hebben de Coronapandemie en de economische crisis op de huursituatie van kunstenaars? Hoelang kunnen zij het zich veroorloven een studio te blijven huren, als er geen extra steun komt?

Cultuur+Ondernemen
Cultuur Opstart Lening
Vanaf 29 juni kan er worden aangevraagd voor de Cultuur Opstart Lening voor culturele en creatieve organisaties. De Cultuur Opstart Lening is onderdeel van de € 300 miljoen aanvullende steunmaatregelen die het ministerie van OC&W in het kader van de coronacrisis beschikbaar heeft gesteld aan de cultuursector. De Cultuur Opstart Lening biedt financiële ruimte om investeringen te doen in producties, programma's, projecten of producten, zodat organisaties weer kunnen opstarten voor hun nieuwe seizoen. En op deze wijze weer inkomsten kunnen genereren.
Meer informatie: www.cultuur-ondernemen.nl

UWV
Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)
Er is een nieuwe regeling: de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). De TOFA is bedoeld voor werknemers met een flexibel contract die door de coronacrisis (bijna) geen inkomsten hebben en geen uitkering kunnen krijgen. De regeling bestaat uit een eenmalige tegemoetkoming voor de periode maart, april en mei 2020.

Boekmanstichting
Overzicht van dag tot dag: Gevolgen coronavirus voor culturele sector
De ingrijpende maatregelen van het Nederlandse kabinet tegen de verspreiding van het coronavirus hebben grote gevolgen voor de culturele en creatieve sector. De Boekmanstichting houdt in dit overzicht de ontwikkelingen van dag tot dag bij.

15 mei 2020   
Dansen op een (te) dun koord: Reddingsplan kunst & cultuur Den Haag

Cultureel Den Haag staat het water aan de lippen, snakt naar een lokaal noodfonds, ook al kunnen ze dan binnenkort mondjesmaat van het slot. Hoe gaat dan een noodfonds er voor Den Haag uitzien? >> Lees verder op het blog van Eric Kosten.
29 april 2020
Wettelijke noodstop huur kunstenaars noodzakelijk
Brief van Platform BK en Kunstenbond aan de ministers Ollongren en Van Engelshoven over de noodzaak van een belangrijke noodmaatregel die met name kunstenaars en andere creatieve ZZP'ers met dubbele huurlasten zou helpen de komende periode humaan door te komen: het kwijtschelden van huren. >> lees de brief (pdf)
17 april 2020
The State Secretary of Justice and Security has communicated to Dutch Parliament that claiming a Tozo benefit will not have any negative consequences for holders of residence permits who are required to have a certain income-earning capacity (such as holders of residence permits with the purpose "arbeid als zelfstandige", i.e. work in self-employment). >> read more
16 april 2020
Enquete: De Kunstenbond is op zoek naar degenen die geen aanspraak kunnen maken op de huidige noodvoorzieningen, als TOZO en TOGS. Vul de enquete in, zodat zijn weten waar de grootste problemen zich voordoen en zij die zo het beste kunnen aanpakken. >> lees meer
14 april 2020
Registratie live vraaggesprek met Minister van OCW Ingrid van Engelshoven over actuele arbeidsmarktvraagstukken in de creatieve en culturele sector. >> bekijk hier
10 april 2020
Platform BK zet zich altijd keihard in voor beeldend kunstenaars. Lees op Mister Motley het interview met de directeuren over de situatie waar kunstenaars zich op dit moment in bevinden. De problemen met de Tozo en TOGS regelingen, de SBI codes, en de positie van kunstenaars die geen EU paspoort hebben. >> lees hier

REGULIERE INFORMATIE & REGELINGEN

Stroom Den Haag
PRO en SPOT subsidies
De PRO en SPOT subsidieregeling blijft operationeel. Men kan gewoon blijven aanvragen, echter alleen digitaal. >> lees meer of kijk in de rechter kolom.

Rijksoverheid
TOZO 3 - Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Het kabinet wil zzp'ers ondersteunen, zodat zij daarna hun bedrijf kunnen voortzetten. Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening, die uitgevoerd wordt door gemeenten. De TOZO regeling voor zzp'ers wordt verlengd tot 1 juli 2021, onder naam TOZO 3, maar wordt ook verder aangescherpt (TOZO 2 kwam al met meer beperkingen dan TOZO 1). De TOZO blijft bovendien een regeling om de inkomen van zzp'ers aan te vullen tot het sociaal minimum. Tot 1 oktober kan je nog de Tozo 2 aanvragen, na 1 oktober t/m 1 juli 2021 geldt de Tozo 3. >> lees meer

Rijksoverheid
TOGS: Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren
Eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro netto waarmee ondernemers hun vaste lasten kunnen betalen, zoals bijvoorbeeld de huur van een bedrijfspand. De tegemoetkoming is voor die ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes. Vanaf 15 april word deze lijst uitgebreid met o.a. kunstuitleencentra en fotografen, helaas nog steeds niet voor beeldend kunstenaars.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Vragenlijst Krijg ik Tozo?

Op deze pagina vind je meer informatie over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Met behulp van de vragen op deze pagina kan je zelf beoordelen of je in aanmerking komt voor de regeling.

Gemeente Den Haag
Informatie voor zzp'ers in Den Haag

Ben je zzp'er en heb je vragen over het mislopen van inkomsten of dreig je in de financiële problemen te komen als gevolg van het coronavirus? >> lees verder
Aanvragen: Tijdelijke inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers
Op deze pagina kan je vanaf nu TOZO (Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandig Ondernemers) aanvragen. De regeling is een aanvulling van inkomsten tot 1500 euro per maand, is vooralsnog voor 3 maanden (tot 1 juni 2020) en geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020. >> lees verder
Gemeente Den Haag
Nieuwsbrief Cultuur Actueel: Corona-crisis #3
Antwoorden op veelgestelde vragen over de cultuursubsidies, cultuureducatie, en meer. >> lees verder

DutchCulture
Helpdesk COVID-19 voor internationale culturele samenwerking

Informatie over de mogelijke consequenties voor internationale culturele samenwerking en contactpunt voor vragen uit de sector. DutchCulture werkt hierbij nauw samen met zijn uitgebreide (inter)nationale netwerk, waaronder ambassades, culturele organisaties en overheden wereldwijd. Met uitgebreide lijst Q&A's.

Student Council Rietveld Academy & Sandberg Instituut
Short Guide & Resources for international students, artists & art workers in the Netherlands
Guide to help international students, alumni, and other international arts workers navigate new rules, regulations and support that is becoming available from the Dutch government due to the Covid-19 pandemic, as well as other resources that are available from various organizations. >> read more

Info for non-Dutch freelancers
Petition: Coronavirus support (TOZO) for residence-permit holding ZZP'ers
Sign the petition to support non-EU freelancers (among them many artists) in the Netherlands obtain equal access to corona support ("TOZO") without jeopardising their visa & residency status. >> sign the petition
Update (17 april): see top of this page
Non-Dutch freelancers with a temporary (not permanent) residence permit

People with a residence permit as an entrepreneur, a national of the European Union, or any other non-permanent residence permit, were advised not to apply  for temporary financial support as it could jeopardize their legal residence.  But now it looks like they changed the condition. On the website of The Hague, it says that a person with legal status (geldige verblijfstitel) can also apply. >> read more

Platform BK
Platform BK overziet de crisis en vraagt de minister om realisme
Open brief (30 maart 2020) aan de commissies van OCW, SZW en EZK. Platform BK wijst op de noodzakelijkheid van een realistisch steunpakket in de Corona-crisis. Het huidige pakket aan maatregelen voor de sector schiet tekort in het ondervangen van problemen die nu in het veld worden ervaren.  >> lees meer

Rabobank
Coöperatief Fonds - Stichtingen, verenigingen en maatschappelijke initiatieven
Verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven kunnen via een digitaal aanvraagformulier een aanvraag indienen voor een beroep op het Fonds. De aanvrager beargumenteert concreet waardoor zij in continuïteitsproblemen dreigt te komen, bijvoorbeeld door het wegvallen van een belangrijk event of activiteit inclusief een eenvoudige berekening van de financiële consequenties. Tevens kan een aanvraag worden ingediend door voorgenoemde partijen voor een project of activiteit dat direct gerelateerd is aan de gevolgen van de coronacrisis.

Fonds 1818
Verenigingen en stichtingen support

Stichtingen en verenigingen die directe financiële steun nodig hebben voor corona initiatieven, kunnen contact opnemen met Fonds 1818. Je moet gevestigd zijn in de regio Delft, Den Haag, Duin- & Bollenstreek, Leiden, Westland, Zoetermeer of randgemeenten.

Impact City
Impact City: Corona initiatieven van hun partners
Webpagina met initiatieven en updates van partners van Impact City die werken aan het ondersteunen en inspireren gedurende de huidige situatie. >> lees meer

Ikwordzzper (Platform voor startende Zzp'ers)
Chaos en onzekerheid bij uitvoering van steunregelingen voor zzp'ers
Veel zzp'er en andere ondernemers zijn gedupeerd door de coronamaatregelen en wachten met smart op financiële hulp die is toegezegd door de overheid. De uitvoering van de steunregelingen gaat echter gepaard met een grote mate van chaos en onzekerheid. Veel kleine zelfstandigen dreigen mis te grijpen. >> lees verder

Hogeschool der Kunsten Den Haag
(KABK en Koninklijk Conservatorium)
Corona-steunfonds Hogeschool der Kunsten Den Haag

De overkoepelende organisatie van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) en het Koninklijk Conservatorium biedt steun aan studenten die in financiële problemen zijn geraakt door de huidige Corona-crisis en niet in staat zijn zichzelf te onderhouden. >> lees verder

Gemeente Den Haag
Inventarisatie gevolgen cultuursector Den Haag van maatregelen COVID-19

Ook in Den Haag wordt er hard gewerkt aan mogelijke oplossingsrichtingen voor de Haagse kunst- en cultuursector. Hiervoor is informatie over jouw situatie belangrijk. Vul dus z.s.m. deze vragenlijst in. >> ga naar de vragenlijst.

Belastingdienst
Coronavirus: belastingmaatregelen voor ondernemers (inclusief zzp'ers)

Overzicht van de maatregelen die de belastingdienst heeft genomen om ondernemers (inclusief zzp'ers) te helpen door deze moeilijke tijden heen te komen. >> lees verder

Kamer van Koophandel
KVK Coronaloket

Bekijk hier wat je kunt doen en welke regelingen er zijn. Het KVK Coronaloket is telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur voor al je ondernemers­vragen. Op de kantoren is geen fysiek loket aanwezig. >> lees verder

De Kunstenbond
Thema Corona
De Kunstenbond heeft een aparte webpagina ingericht rondom de corona-crisis met veel praktische informatie voor zzp'ers en mensen die in loondienst werken. Wat moet je in ieder geval weten en doen? >> lees verder

Kunsten '92
Werkzaam in de cultuursector: wat kun je nú doen?
Kunsten '92 houdt nauw contact houdt met het Ministerie OCW en de Tweede Kamer over de gevolgen van de Corona-crisis voor de culturele sector. Daarnaast heeft de organisatie een pagina ingericht voor instellingen en zzp'ers met relevante maatregelen die de overheid heeft getroffen. >> lees verder

Stichting Cultuur + Ondernemen
Corona-dossier
De gevolgen van de coronacrisis worden ook voor de cultuursector steeds duidelijker. Het corona-dossier van Cultuur + Ondernemen deelt handvatten die je kunnen helpen jouw organisatie, onderneming of praktijk door deze moeilijke periode heen te loodsen. >> lees verder

Platform BK
Corona Enquete over gemiste inkomsten / Inquiry of Income Lost by Artist/Cultural Workers Because of the Corona Virus

Platform BK roept al haar leden op om hun enquete in te vullen over het verlies van inkomsten als gevolg van de Corona-crisis. Ze hebben deze informatie nodig om bij de politiek te lobbyen voor een passend aanvullend steunpakket voor de kunsten. Hij is nog steeds open, dus invullen kan nog altijd via bovenstaande link.  De enquete is in het Engels. >> go to the survey

De Kunstenbond
Meldpunt Corona annuleringen
Kunstenbond is een inventarisatie begonnen om de schade bij zzp'ers in de creative sector aan te kaarten. Op deze speciale pagina kun jij als zzp'er in de culturele en creatieve sector jouw afzeggingen als gevolg van het Coronavirus melden. Dit initiatief van de Kunstenbond wordt gesteund door de Creatieve Coalitie. Ga naar: https://kunstenbond.typeform.com/to/YdKUkm

FNV
Veelgestelde vragen over corona en werk
De vakbond FNV verzamelt op zijn website een lijst antwoorden op veelgestelde vragen over corona en werk >> lees verder
Veelgestelde vragen over corona in de Media & Cultuur
In de Media & Cultuursector spelen specifieke zaken. Vind hier je vragen en antwoorden
Veelgestelde vragen van oproep- en uitzendkrachten over corona
Veel werknemers met een flexibel contract verliezen hun werk door de corona-uitbraak. Wat je kunt of moet doen als je zonder werk zit.

De Akademie van Kunsten
Akademie van Kunsten pleit voor experiment met basisinkomen voor alle zzp'ers
dd. 17 maart 2020: De Akademie van Kunsten pleit voor collectieve rust en experiment met het basisinkomen: zorg voor een collectieve oplossing voor alle zzp'ers in de samenleving die als gevolg van het coronavirus in financiële nood komen. >> lees verder

DCR Network
Gevolgen Coronavirus voor hubs en broedplaatsen

Wat zijn de gevolgen van het Coronavirus voor hubs, broedplaatsen en hun communities. Het is een extreem onzekere tijd waarvan niemand de impact kan overzien. DCR Network deelt hier de informatie die ze tot dusver hebben verzameld, met dank aan hun leden en het European Creative Hubs Network. >> lees verder

Creative Europe Desk NL
Corona dossier

Op de website hebben van Creative Europe NL wordt ook een corona dossier bijgehouden, met een overzicht van websites waarop informatie te vinden is over (de impact van) het virus, relevant  voor de culturele en creatieve sector. >> lees verder

Dutch Culture
DutchCulture's Mobility Info Point
Bij DutchCulture's Mobility Info Point kun je terecht voor informatie over de gevolgen van het COVID-19-virus voor internationale culturele samenwerking. Plus een overzicht van FAQ's, onderverdeeld in algemene vragen en vragen over specifieke landen. >> lees verder

DEN
Cultuur zonder fysieke aanwezigheid: de digitale alternatieven
DEN (kennisinstituut voor digitalisering in de cultuursector) zoekt uit welke mogelijkheden digitalisering biedt om toch je publiek te bereiken en om online geld te verdienen met je werk. >> lees verder

On the move
Coronavirus: Resources: Arts, Culture and Cultural Mobility

Resources for the alternative and independent art scene as a way to gather information and initiatives internationally (particularly in Europe, Asia and North America) that can be useful to share, know about and / or be inspired from.

Art Sy
Digital resources to help galleries run their business online
Art Sy has compiled their best resources about selling art online to help galleries conduct business over the coming months. >> read more

* Disclaimer
Stroom aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van bovenstaande (gelinkte) websites.

 

 

Antwoorden op veelgestelde vragen over het subsidiebeleid van Stroom in deze periode

Stroom Promise
Nieuwe tijdelijke subsidieregeling
Deadline is verstreken!


- De PRO en SPOT subsidieregeling blijft operationeel
Men kan gewoon blijven aanvragen, echter alleen digitaal*, en de aanvragen zullen (vooralsnog) volgens de planning worden behandeld. De beoordeling van PRO-voorstellen vindt (zoals altijd) plaats door de externe adviescommissie PRO subsidies.

* PRO SUBSIDIES
PRO Subsidies kunnen in deze periode alleen digitaal worden aangevraagd. Stuur alle relevante informatie (ingevuld aanvraagformulier, projectvoorstel, begroting, documentatie enzovoort) per email naar prosubsidies@stroom.nl
Grote bestanden (zoals documentatie, video-bestanden) graag versturen via Wetransfer.

SPOT SUBSIDIES
Voor de SPOT subsidies is er niks veranderd, de aanvraag was al digitaal. Vul het SPOT formulier digitaal in met behulp van Adobe Acrobat Reader en mail het als attachment naar spotsubsidies@stroom.nl

- Reeds toegekende PRO en SPOT subsidies
Toegekende PRO en SPOT subsidies blijven ‘gewoon' van kracht bij uitstel project. Wij vragen aan de aanvragers (conform het gestelde in de subsidiebrochure) om ons zo snel mogelijk te informeren over de gewijzigde planning.
Bij annulering van projecten/tentoonstellingen dient de aanvrager zo snel mogelijk contact op te nemen met Stroom.

Voor vragen en advies blijven wij goed bereikbaar.
Dat kan het beste via email: info@stroom.nl