PRO en SPOT subsidies in tijden van corona

De PRO en SPOT subsidieregeling blijft in deze tijden van corona operationeel. Men kan gewoon blijven aanvragen, echter alleen digitaal*, en de aanvragen zullen (vooralsnog) volgens de planning worden behandeld. De beoordeling van PRO-voorstellen vindt (zoals altijd) plaats door de externe adviescommissie PRO subsidies.

Toegekende PRO en SPOT subsidies blijven ‘gewoon' van kracht bij uitstel project. Wij vragen aan de aanvragers (conform het gestelde in de subsidiebrochure) om ons zo snel mogelijk te informeren over de gewijzigde planning.
Bij annulering van projecten/tentoonstellingen dient de aanvrager zo snel mogelijk contact op te nemen met Stroom

* PRO Subsidies
PRO Subsidies kunnen op dit moment alleen digitaal worden aangevraagd. Stuur alle relevante informatie (ingevuld digitaal aanvraagformulier, projectvoorstel, begroting, documentatie enzovoort) per email naar prosubsidies@stroom.nl
Grote bestanden (zoals documentatie, video-bestanden) graag versturen via We Transfer.

* SPOT SUBSIDIES
Voor de SPOT subsidies is er niks veranderd, de aanvraag was al digitaal. Vul het SPOT formulier digitaal in met behulp van Adobe Acrobat Reader en mail het als attachment naar spotsubsidies@stroom.nl

Overzicht Stroom Subsidiebeleid
>> klik hier