Disclaimer Stroom Den Haag

WEBSITE 
Stroom Den Haag besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de volledigheid van alle gepubliceerde informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Stroom alsmede betrokken toeleveranciers van informatie zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de  informatie via Internet alsmede technische storingen.

AUTEURSRECHT
De inhoud van de website www.stroom.nl is beschermd op grond van de auteurswet. Tenzij toegestaan op grond van de Nederlandse wet- en regelgeving, is het niet toegestaan om (enig deel van) de website te openbaren of te verveelvoudigen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
Bezoekers aan Stroom en/of deelnemers van onze activiteiten kunnen gefotografeerd worden. Deze beelden gebruiken we om ons beleid en programma onder de aandacht te brengen. In het kader van het portretrecht en wanneer het je persoonlijke belang schaadt kan daartegen schriftelijk bezwaar gemaakt worden.
Voor meer informatie over de manier waarop wij omgaan met de persoonsgegevens verwijzen wij naar onze Privacy Verklaring.

INTELLECTUEEL EIGENDOM
Derden die materiaal toevoegen op www.haagsekunstenaars.nl én www.thehagueartists.nl zijn en blijven de eigenaar van het beeld- en tekstmateriaal dat ze uploaden. Ze geven toestemming aan Stroom Den Haag om het geüploade materiaal te hosten en via deze website beschikbaar te stellen aan het brede publiek. Stroom houdt zich het recht voor materiaal te weigeren of te verwijderen.
Indien je denkt dat er sprake is van inbreuk van je rechten verzoeken wij je ons onmiddellijk op de hoogte te stellen. Stuur svp een email naar: hknl@stroom.nl."


E-MAIL
De informatie verzonden in een e-mailbericht van Stroom is slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie het is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet- of regelgeving of overeenkomst. Indien een ander dan geadresseerde dit e-mailbericht ontvangt of anderszins in handen krijgt is zij/hij niet gerechtigd tot kennisneming, verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldigen daarvan. Indien je een bericht ten onrechte ontvangt verzoeken wij je ons onmiddellijk op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. Stuur een email naar: info@stroom.nl

 

 

Privacy Verklaring:
klik hier