Stroom zoekt ADVISEURS Adviescommissie PRO Subsidies

Vanwege het aflopen van de aanstellingstermijn van vijf commissieleden zoekt Stroom naar vijf nieuwe adviseurs die de poule komen versterken, waarvan drie plekken beschikbaar zijn per 1 april 2024 en twee plekken per 1 september 2024.

Wie wij zijn:
Als veelzijdige organisatie stimuleert en verbindt kunstinstelling Stroom Den Haag de beeldende kunstsector in Den Haag met ontwikkelingen in Nederland, het internationale kunstenveld en een gevarieerd publiek. Stroom verbindt de kunst met de stad middels een uitgebreid activiteitenprogramma. Onderdeel hiervan is ook Strooms verantwoordelijkheid voor het stimuleren en ondersteunen van het Haagse kunstklimaat, door o.a. het verstrekken van subsidies, uitvoering van het atelierbeleid en het verzorgen van een curatorenbezoekprogramma om professionalisering en artistieke ontwikkeling te stimuleren.

Een belangrijk instrument is de PRO subsidieregeling. De regeling kent twee hoofddoelen, te weten het versterken van het Haagse kunstklimaat en het vergroten van de zichtbaarheid van Haagse kunst en kunstenaars.
De PRO subsidie stelt een breed spectrum aanvragers in staat om onderscheidene projecten te realiseren, onderzoek te doen, een artistiek programma te realiseren of een publicatie uit te brengen. De aanvragen zijn afkomstig van (Haagse) kunstenaars met uiteenlopende discipline, achtergrond en specialisatie, kunstenaarsinitiatieven, curatoren en spelers binnen en buiten het kunstveld.

Om te beoordelen welke aanvragen voor subsidie in aanmerking komen, doet Stroom een beroep op een onafhankelijke adviescommissie; een poule van ca. 10 adviseurs met diverse specialismes die in wisselende samenstelling vergaderen. De adviescommissie PRO subsidies is van essentieel belang voor een goed functioneren van het subsidiestelsel.

Wie wij zoeken:
Wij zoeken adviseurs ( kunstenaar / criticus / beschouwer / schrijver / curator / anders) met kennis van hedendaagse kunst en de volgende expertise, of combinatie hiervan:
-    Kennis op het gebied van interactieve media
-    Kennis op het gebied van artistiek onderzoek
-    Kennis op het gebied van domein-overschrijdende samenwerkingen, interdisciplinariteit
-    Kennis op het gebied van geluidskunst, efemere kunst, performance
-    Kennis op het gebied van vormgeving, publicaties
-    Kennis op het gebied van kunst in het digitale- en publieke domein

Voor alle adviseurs geldt dat kennis van het kunstenveld in Den Haag een pré is.

Als adviseur geef je een deskundige beoordeling en een zorgvuldige argumentatie over de PRO subsidieaanvragen aan de hand van criteria, zoals vermeld in onze subsidiebrochure.
Daarbij kijk je over je eigen smaak, voorkeuren e.d. heen en verdiep je je in het werk, achtergrond en context van een aanvrager.
We hechten zeer aan integriteit, vertrouwelijkheid en het voorkomen van (schijnbare) belangenverstrengeling. Daarvoor vragen we adviseurs om ons protocol te onderschrijven.
De aanstelling is voor 2 jaar met een mogelijke, maximale verlenging van nog eens 2 jaar.

Stroom hecht veel belang aan een diverse en inclusieve organisatie en streeft in de samenstelling van de commissie naar diversiteit in achtergrond en kwaliteiten. We geloven dat dit ons werk alom beter maakt; effectiever, innovatiever en leuker. We willen daarom iedereen die aan de kwaliteiten denkt te voldoen van harte aanmoedigen te solliciteren.

Informatie organisatie en subsidiestelsel
Voor meer informatie over onze organisatie en over ons subsidiestelsel verwijzen we je graag naar onze website.

Tijdsinvestering en vergoeding
De adviescommissie PRO Subsidies vergadert eens per maand (behalve juli, augustus) in wisselende samenstelling op een donderdag. De vergaderingen vinden plaats bij Stroom (of online in specifieke omstandigheden).
Adviseurs krijgen een vergoeding van € 51,- per uur voor lees-, research-, en vergadertijd; gemaakte reiskosten worden vergoed.

Reageren
Vragen over de vacature kunnen worden gericht aan Mischa Poppe (mpoppe@stroom.nl) of Saskia Haverkamp (shaverkamp@stroom.nl) op donderdag tussen 12 en 17 uur, 070-365 89 85

Je kunt een motivatie (max 1 A4) en CV voor 26 november 2023 sturen naar vacature@stroom.nl.
Graag lezen we in je brief waarom je adviseur zou willen worden bij de adviescommissie PRO Subsidies. Uiteraard zijn we ook benieuwd naar je expertise/kennis, vaardigheden en ervaringen.
We behandelen de mails vertrouwelijk.


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

Reageren
Vragen over de vacature kunnen worden gericht aan Mischa Poppe (mpoppe@stroom.nl) of Saskia Haverkamp (shaverkamp@stroom.nl) op donderdag tussen 12 en 17 uur 070-365 89 85

Je kunt een motivatie (max 1 A4) en CV voor 26 november 2023 sturen naar vacature@stroom.nl.
Graag lezen we in je brief waarom je adviseur zou willen worden bij de adviescommissie PRO Subsidies. Uiteraard zijn we ook benieuwd naar je expertise/kennis, vaardigheden en ervaringen.
We behandelen de mails vertrouwelijk.


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.