Oproep inschrijving atelierbezoek Noor Mertens op 18 en 19 december 2017

Op maandag 18 en dinsdag 19 december 2017 zal Noor Mertens - directeur van Kunstverein Langenhagen (Duitsland) -  een aantal atelierbezoeken afleggen bij kunstenaars in Den Haag.

Onderstaand een korte omschrijving van de interessegebieden van de curator.
"Mijn interessegebieden als curator zijn divers, ik heb geen voorkeur voor media, maar ik heb interesse in kunstenaars die heel specifiek voor een medium kiezen of die juist spelenderwijs omgaan met verschillende media. Daarnaast heb ik interesse in kunstenaars die spelen met (on)zichtbaarheid - in relatie tot de tendens binnen de kunstwereld om je als kunstenaar/curator/instelling steeds meer zichtbaar te maken. Verder heb ik interesse kunstenaars te ontmoeten die zich kritisch verhouden tot het hen omringende kunstenveld, zonder dat er sprake is van een 'veilig' engagement dat binnen de kunstwereld zo gretig omarmd wordt. Afwijkende stemmen, kunstenaars die enigszins verzet plegen - dat vind ik interessant."

Aanmelden voor een bezoek uiterlijk woensdag 15 november 2017
Als je geïnteresseerd bent in een atelierbezoek van Noor Mertens kun je dat uiterlijk woensdag 15 november a.s. laten weten. Wij vragen je via de link: https://nl.surveymonkey.com/r/Atelierbezoeken je interesse voor een atelierbezoek beknopt te motiveren. De binnengekomen reacties worden samen met eventuele suggesties vanuit Stroom aan de curator voorgelegd. Uit de lijst zal de curator een keuze maken op basis waarvan het bezoekprogramma zal worden samengesteld. Je ontvangt alleen een bericht wanneer je door de curator bent geselecteerd voor een atelierbezoek.

Beknopte biografie van de curator
Noor Mertens is directeur van Kunstverein Langenhagen in Duitsland waar ze een programma met actuele kunstenaars en onderwerpen ontwikkelt. Tot augustus 2016 was ze conservator moderne & hedendaagse kunst en stadscollectie bij Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. Ze studeerde musicologie en kunstgeschiedenis en schreef haar thesis over de notie van de dérive van de Internationale Situationniste. Voordat ze werd aangesteld bij Museum Boijmans Van Beuningen was ze verschillende jaren werkzaam bij Galerie Paul Andriesse in Amsterdam. Noor Mertens zit in het bestuur van Tubelight, een periodiek dat recensies publiceert over hedendaagse kunst. Daarnaast heeft ze zitting in de adviescommissie van Sculpture International Rotterdam. Samen met Marjolein van de Ven is ze verantwoordelijk voor de Kunstvlaai, een platform voor experimentele kunstruimtes dat verschillende soorten activiteiten organiseert, waaronder een tweejaarlijks festival voor projectruimtes uit binnen- en buitenland. In 2016 stelde ze Prospects & Concepts samen, een presentatie dat werk liet zien van 55 kunstenaars die in 2014 een werkbijdrage jong talent ontvingen van het Mondriaan Fonds. Naast haar werkzaamheden als tentoonstellingsmaker schrijft ze geregeld artikelen en essays.

Over het Stroom atelierbezoekprogramma
Stroom nodigt sinds 2006 regelmatig curatoren, kunstenaars en critici uit binnen- en buitenland uit om atelierbezoeken af te leggen bij Haagse kunstenaars. Het atelierbezoek biedt de kunstenaar de gelegenheid om zich met zijn/ haar werk te presenteren. Het vormt een gelegenheid tot opbouwende kritische reflectie op het werk in een gedachtenwisseling met een gekwalificeerde expert. En in het verlengde hiervan wordt natuurlijk de bekendheid met het werk gestimuleerd. Wanneer je deze open oproep via email wil ontvangen laat het weten in een e-mail naar het volgend mailadres: nhelmer@stroom.nl