Eetbaar Park Symposium: sprekersinformatie

Informatie over de sprekers op het Eetbaar Park symposium op 22 oktober 2010.

NILS NORMAN

Biografie
De praktijk van de Britse kunstenaar Nils Norman (Kent, 1966) verbindt verschillende disciplines: kunst in de openbare ruimte, architectuur en stadsplanning. Zijn projecten  testen als het ware opvattingen en aannames over kunst in de openbare   ruimte en de doeltreffendheid van moderne stadsplanning en grootschalige stadsvernieuwing. Norman's werk wordt gevoed door lokaal beleid en opvattingen over alternatieve vormen van economie en ecologische systemen ,  waarbij hij utopische alternatieven mengt met gangbare vormen van stadsplanning. Dit resulteert in  ‘kritiek met een knipoog' op de verschillende verhalen en functies van kunst in de openbare ruimte en stadsplanning. Norman exposeert en ontwikkelt projecten en collectieve activiteiten in musea en galeries in vele landen. In opdracht van het stadsbestuur van Roskilde (Denemarken) realiseerde hij een grote voetgangersburg in combinatie met een landschappelijk ontwerp. Norman nam deel aan verschilende Biennales in de gehele wereld voerde grootschalige opdrachten uit voor onder meer het Sculpture Center (Long Island City, New York), de London Underground, de Tate Modern en het Centre d' Art Contemporain in Genève.
Nils Norman heeft drie publicaties op zijn naam staan: ‘Thurrock 2015', een stripboek in opdracht van de General Public Agency (London, 2004); ‘An Architecture of Play', een onderzoek naar London's adventure playgrounds (Four Corners, London, UK, 2004) en  ‘The Contemporary Picturesque' (Book Works, London, UK, 2000).

Presentatie
De methodes en principes die permacultuur voorstaat zijn tot op zekere hoogte verwant aan die hedendaagse site-specific en politiek geëngageerde kunstenaars praktiseren. Norman zal ingaan op zijn interesse in deze benaderingen en zijn eigen kunstenaars- en onderzoekspraktijk, die stoelen op kritisch ‘kunst-in-de-openbare-ruimte-begrip'. Met het kunstproject Eetbaar Park als uitgangspunt zal hij in zijn lezing kansen verkennen om verandering te bewerkstelligen binnen of parallel aan de gangbare benadering van stedelijke planning en stedenbouw

JAN JONGERT (2012Architecten)

Biografie
Jan Jongert (Amsterdam, 1971) behaalde in 2003 zijn diploma als architect aan de Academie van Bouwkunst in Rotterdam. Hij is mede oprichter van 2012Architecten in Rotterdam. Hij ontwerpt interieurs en gebouwen en ontwikkelt strategieën om de omslag naar een duurzame maatschappij te bevorderen. De nadruk ligt daarbij op de ontwikkeling van hulpmiddelen, processen en projecten die lokale uitwisseling en productie versterken, dit als alternatief voor het over de aardbol transporteren van onze hulpbronnen, producten en componenten. Jan Jongert was mede-initiator van het Miele Space Station (2003), Villa Welpeloo (2009), Superuse.org (2007), The Superuse book (2007) en van verschillende onderzoeksprojecten op urbane en regionale schaal onder de naam Recyclicity.

Presentatie
De presentatie is getiteld Recyclicity en behandelt de volgende thematiek:
De meeste steden zijn in de afgelopen eeuw uitgegroeid tot conglomeraten van monofunctionele wijken die nauwelijks een relatie met elkaar hebben. Bedrijventerreinen, kantoorparken, agrarisch gebied, woonwijken en recreatiegebieden zijn ruimtelijk begrensd en hebben weinig wederzijds profijt. De steeds groeiende stromen goederen, energie, water, voedsel en zelfs kapitaal zijn losgekoppeld van de plek waar ze gecreëerd worden en dragen bij aan ongelimiteerd transport, filevorming, energieverlies en verontreiniging. Recyclicity bevordert de uitwisseling tussen bestaande stromen door het leggen van slimme verbindingen: de belangrijkste voorwaarde voor een ecosyteem. De ontwerpmethode wordt geïllustreerd aan de hand van het onderzoeksproject voor de Krimpwijken Meezenbrek, Schaesbergerveld en Palemig bij Heerlen.

ANNECHIEN MEIER en GASTON WALLÉ

Biografie
De film ‘Borders in Our Mind' is gemaakt door beeldend kunstenaar Annechien Meier en cameraman en editor Gaston Wallé. Gaston Wallé is 11 jaar werkzaam als cameraman en filmeditor bij diverse omroepen. In Annechien Meiers' werk staat communicatie tussen mensen in stedelijke of landschappelijke omgeving centraal. Zij verkent landschappelijke en urbane leefgebieden en onderzoekt hoe mensen hierin leven en wonen middels haar installaties. (Volks)tuinen staan in haar werk vaak centraal. In algemene zin weerspiegelen tuinen inzichten en waarden van een cultuur, tijd, of plaats. Openbaar toegankelijk groengebied binnen de nieuwe ruimtelijke ordening staat ter discussie in haar werk. Projecten van Annechien Meier zijn onder andere ‘De Mobiele Apotheek' en ‘De Mobiele Volkstuin', beide op diverse locaties gepresenteerd. Momenteel  werkt Meier onder andere aan de uitvoering van haar tuinproject in het Pandercomplex in Den Haag.

Presentatie
De documentaire film  ‘Borders in Our Mind' is het resultaat van een reis die Annechien Meier in 2009 naar Cuba Ondernam. Cuba behoort tot een van de weinige landen ter wereld waar het produceren van voedsel in de stad op grote schaal door de staat gesteund wordt. Volgens de regering is zelfs bepaald dat toegang tot gezond voedsel vanzelfsprekend tot de rechten van de mens behoort. Zo wordt in de stad Havana op grote schaal permacultuur bedreven. Een duurzame agrarische methode waarbij zo min mogelijk energie verbruikt wordt. Op kleine schaal wordt deze methode ook toegepast, op een parkeerdek, een patio of op het dak van een woning. Veel onderzoek is gedaan naar het verbouwen van groenten in de stad. Beeldend kunstenaar Annechien Meier wilde in contact komen de mensen die het onderzoek gedaan hebben en voorbeelden in Havanna ter plekke bezoeken. Zij past deze methoden toe in haar eigen kunstprojecten waarin het verbouwen van groenten en de interactie met mensen centraal staan.

IR. FRANSJE DE WAARD

Biografie
Fransje de Waard studeerde tropische bosbouw aan de landbouwuniversiteit Wageningen en milieukunde in Leiden. Ze doet onderzoek naar droogte-resistente boomsoorten (Z. Spanje). Begin jaren negentig  reist zij langs permacultuur-projecten in Nieuw Zeeland, Australië, India en Nepal . Sindsdien verricht ze pionierswerk in Nederland: ze geeft presentaties en introductiecursussen permacultuur en organiseert internationale ontwerpcursussen. Ze doet diverse onderzoeken voor VROM/RPD, onder andere op het gebied van duurzame ontwikkeling. De Waard maakt een conceptueel ontwerp voor de indeling en het gebruik van de buitenruimte in de integrale woonwijk Lanxmeer (Culemborg).  Ze is lid van de klankbordgroep SFB Vastgoed rond kwaliteitsverbetering van de woonomgeving. De Waard publiceert artikelen in binnen- en buitenlandse tijdschriften en is auteur van het boek 'Tuinen van Overvloed - permacultuur als duurzame inspiratie voor de leefomgeving', uitgeverij Het Spectrum (1996). Een herdruk van deze publicatie is momenteel in voorbereiding. De Waard is (mede)trekker van diverse initiatieven in duurzame rurale en stedelijke ontwikkeling en actief lid van Amsterdamse vereniging Boerenstadswens. Zij is promotor van stadslandbouw.

Presentatie
In haar presentatie zal de Waard een beeld geven van de breedte en diepte van de permacultuur, als paradigma en als ontwerppraktijk. Dat laatste vooral aan de hand van een tiental ontwerpprincipes voor de indeling en het gebruik van de fysieke ruimte, die rechtstreeks zijn ontleend aan de ecologische werkelijkheid, en met diverse vormen van voedselproductie als aangrijpingspunt - geïllustreerd met beelden van uiteenlopende locaties.

THOMAS RAU, Rau Architecten

Biografie
Thomas Rau (Gummersbach, 1960) volgde opleidingen op het gebied van beeldende kunst en dans aan de Kunstacademie en studeerde architectuur aan de RWTH Aken. Sinds 1990 werkt hij als architect in Amsterdam, waar hij in 1992 RAU oprichtte. RAU neemt actief deel aan de huidige
internationale discussie over duurzaamheid en de ontwikkeling van energiebesparende technologieën. Hij geeft lezingen over Oneplanetarchitecture in binnen- en buitenland, is lid van het Comité van Aanbeveling van Green Cross Nederland en stond recentelijk als enige architect in
de door Dagblad Trouw en Omroep Llink opgestelde lijst van de 100 meest duurzame Nederlanders en op nummer een in de categorie ‘Green Building' op de Green.200 lijst van Green.2 magazine.
RAU streeft naar low-tech oplossingen voor high-tech vragen. ‘State of the art' is daarbij het vertrekpunt. Zo produceert het hoofdkantoor van het Wereld Natuur Fonds in Zeist (2006) meer energie dan het gebruikt. Het wordt verwarmd door de mensen die er werken, biedt onderdak
aan dieren en is CO2 neutraal.

Presentatie
De presentatie van Thomas Rau is getiteld Oneplanetarchitecture. Het maatschappelijk verantwoord ondernemerschap van RAU komt voort uit een duidelijke visie op de wereld; werkend en levend vanuit het bewustzijn dat elk menselijk handelen een mondiale impact heeft op ecologisch, economisch en sociaal-maatschappelijk niveau. Vanuit deze optiek ontstaan 'gezonde' gebouwen die energie produceren, gebouwen waarin de mens en zijn belevingswereld centraal staan, gebouwen die bijdragen aan een bewuste visie op onze planeet. RAU noemt dit oneplanetarchitecture.

AUKJE VAN ROESSEL, moderator

Biografie
Aukje van Roessel werkt sinds 1980 in de journalistiek. Sinds 2004 is ze als politiek redacteur verbonden aan het weekblad De Groene Amsterdammer. Daarvoor werkte ze onder meer voor Brabant Pers, De Volkskrant en NRC Handelsblad en was ze gastdocent op de School voor de Journalistiek in Utrecht. Elke derde dinsdag van de maand zit ze het Haags Milieu Café voor. Daarnaast is ze bestuurslid van de H.P.Berlagestichting in Den Haag.

Colofon
Organisatie symposium: Stroom Den Haag