United We: Ante Timmermans

Terug naar hoofdpagina United We: klik hier

De Belgische kunstenaar Ante Timmermans is een van de meest actieve kunstenaars van de hedendaagse tekenscene. Voor zijn tekeningen, hoofdzakelijk in zwart-wit, gebruikt hij uiterst simpele technieken en voor zijn installaties zet hij in ongebruikgeraakte apparatuur in, zoals platenspelers en overheadprojectoren. Dit maakt hem tot een accurate ooggetuige van onze moderne tijd en de rol van amusement en verveling daarin.

Hij richt zich met name op onderwerpen die te maken hebben met het natuur- en cultuurdebat en op de representatie van de moderne stad als een spookstad, een landschap met ontelbare wolkenkrabbers, een niemandsland. Het werk is zowel poetisch-ironisch als ontnuchterend, en is een meditatie op de vindingrijkheid van taal en woord in ons leven.

Ante Timmermans is gefascineerd door systemen, sociale systemen zoals steden of de politiek, maar ook door het systeem als een bijna metafysisch instrument dat onze manier van denken, werken en leven bestuurt. In zijn werken zoekt hij vaak naar en speelt hij met de momenten waarop deze systemen scheurtjes beginnen te vertonen, wanneer ze de controle over ons verliezen.

Ante Timmermans' fascinatie voor sociale systemen raakt aan de dualiteit die we met United We willen presenteren: aan de ene kant is collectiviteit een alternatief voor hedendaagse en gangbare systemen die ons soms teleurstellen of simpelweg komen te vervallen, maar aan de andere kant wordt iedere collectieve organisatie ook zelf weer een systeem met regels en mechanismes.

In een van zijn bewegende tekeningen zien we Timmermans met twee handen tegelijk schrijven. Hij schrijft een palindroom: droom en moord. Elke droom die wordt gerealiseerd betekent ook het einde van die droom en het begin van een zoektocht naar een nieuwe.

In dit werk, maar ook in een recenter werk waarin de kunstenaar een spelletje OXO (boter-kaas-en-eieren) met zichzelf speelt, vormt hij als het ware het kleinste en intiemste collectief dat denkbaar is. De leden van dit collectief zijn de linker- en de rechterkant van zijn eigen lichaam. Winnen kan je nooit. Maar verliezen ook niet.

www.antetimmermans.de