Krijn Giezen (1939-2011)

Afgelopen januari is de kunstenaar Krijn Giezen (1939-2011) overleden. Hij speelde een pioniersrol in de land art, de ecologische en de conceptuele kunst in Nederland en was met enkele projecten in de openbare ruimte nauw aan het programma van Stroom Den Haag verbonden. Hij vertegenwoordigde Nederland tijdens de Biënnale van Venetië in 1978, waar hij gedurende tien dagen aan de bezoekers zijn eigenhandig geviste en gerookte haringen aanbood. In 2005 realiseerde hij ‘Kijk Uit Attention' bij het Kröller-Müller museum: een gigantische trap van 300 treden, die een uniek zicht bood op de omgeving van de Hoge Veluwe.

Krijn Giezen was een man van de kust. Hij werd geboren in Noordwijk aan Zee, en woonde en werkte teruggetrokken in een spartaans kasteel aan de kust van Normandië. Zijn kunst kwam voort uit een houding tegenover de wereld, die getuigde van een grote betrokkenheid bij de natuur en het menselijk handelen. Zijn kunstenaarschap leidde niet altijd tot een product, maar kon evengoed het in gang zetten van een mentaliteitsverandering zijn.

De anarchistische humor van Fluxus, met de nadruk op spel en zelfbedachte regels, lag ten grondslag aan veel van zijn acties en objecten. In zijn werk verbond hij het robuuste van de natuur met de inventiviteit van de boer, de visser en de handwerksman. Recepten, handleidingen en uitvindingen werden door hem genoteerd, en verwerkt in beeldende documentatie. Nostalgie was niet zijn drijfveer, maar hij verlangde ernaar om het bruikbare en wezenlijke van de natuur en het menselijk handelen te behouden, en opnieuw leven in te blazen. De schaal waarop hij zijn werk realiseerde varieerde van minuscuul tot overweldigend.

Krijn Giezen heeft altijd een speciale band gehad met de stad Den Haag. Van 1956 tot 1961 studeerde hij er aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, waar hij eind jaren '70 ook les gaf. In 1961 deelde hij een atelier met Peter Struycken en in 1965 maakte hij deel uit van de tentoonstelling 'Tien Haagse kunstenaars' die te zien was in Galerie Uno in Venetë. Op uitnodiging van Stroom heeft hij aan een aantal projecten in Den Haag gewerkt. Zo maakte hij in 1992 een analyse van de Haagse Beek die vanuit de duinen (Kijkduin) via het Vredespaleis en vandaar ondergronds naar de Hofvijver stroomt. De loop van de beek blijkt in de afgelopen eeuwen te zijn veranderd, verbouwd en vervuild. In het verlengde daarvan kon Giezens plan: Het zichtbaar maken van de Haagse Beek, begin 2000 gerealiseerd worden. Ter gelegenheid daarvan verscheen op de website van Stroom een annex met een keuze van Krijn Giezens projecten in de openbare ruimte (1980-2000): www.stroom.nl/krijngiezen
Klik op Haagse Beek. Vanaf pagina 7 is hier ook aandacht voor zijn andere projecten in de openbare ruimte.

Het werk van Krijn Giezen is ook een belangrijke referentie voor de  aanstaande tentoonstelling bij Stroom getiteld ‘There, I Fixed It', een presentatie van tegendraadse oplossingen voor urgente problemen (13 maart t/m 15 mei 2011). Giezen maakte waardevol wat mensen afgedankt hadden, of dat nu ging om een rafelig landschap of een uit zee aangespoelde werkhandschoen. Treffende voorbeelden zijn te vinden in de mailorder catalogus die hij in 2004 maakte voor de Stroom manifestatie 'De Zee, het Strand en de Haven'.

www.stroom.nl/krijngiezen/mailorder
(klik op de foto's om door de catalogus te bladeren)

Retrospectieve tentoonstelling Krijn Giezen
De Verbeke Foundation in Kemzeke (Stekene), België presenteert van 1 mei t/m 30 oktober 2011 de eerste retrospectieve tentoonstelling van het werk van Krijn Giezen.
Vernissage: zondag 01 mei 2011, 14 uur
Curators: Geert Verbeke, Simon Delobel

www.verbekefoundation.com