PRO Premium

Wat
• De Premium stelt kunstenaars met een actieve beroepspraktijk en werk van hoge en onderscheidende artistieke kwaliteit in staat om een fase van zelf afgedwongen intensivering, verdichting dan wel versnelling in hun kunstenaarschap ten volle te benutten en tot verdieping en ontwikkeling van hun werk te komen
• De subsidie is ook bedoeld om de positie van de kunstenaar in het (inter)nationale kunstenveld te versterken
Aan te vragen bedrag: € 8.000

Voor wie
• Kunstenaars die langer dan vijf jaar professioneel werkzaam zijn en die ingeschreven staan in het kunstenaarsbestand van Stroom.

Kader
Het stedelijke kunstklimaat is gebaat bij kunstenaars  met ambitie, daadkracht, durf en inzicht in hun kunstenaarschap en beroepspraktijk. Kunstenaars die zich actief positioneren in de hedendaagse (inter)nationale kunstwereld. De Premium sluit daarop aan. Hij stelt de kunstenaar in staat om een belangrijke stap te zetten in de ontwikkeling en verdieping van zijn/haar werk, maar ook om de positie in het (inter)nationale kunstveld te versterken. 
De subsidie is niet gebonden aan een specifieke artistieke discipline. Het is nadrukkelijk wel bedoeld voor kunstenaars die zich positief (willen) onderscheiden op het gebied van artistieke ontwikkeling en beroepsmatige profilering.

Mondelinge toelichting van aanvraag
Stroom biedt aan aanvragers van een Premium subsidie de mogelijkheid om hun aanvraag mondeling toe te lichten . Zij kunnen dat op het aanvraagformulier aangeven. Een mondelinge toelichting duurt maximaal 20 minuten.

Hoeveel
• Maximaal € 8.000,- .
Een kunstenaar kan 1 keer per jaar een aanvraag indienen en maximaal 2x een subsidie PRO Premium toegekend krijgen.

Wanneer
• 2x per jaar

Sluitingsdata 2023
20 februari, 18 september

DOWNLOADS
Alle formulieren kunnen worden gedownload via de Subsidiepagina >> klik hier

 

 


Stroom Premium in 2020
Karel van Laere
Bernice Nauta
Daniël van Straalen

Stroom Premium 2019
Gabey Tjon A Tham
Kim David Bots

Stroom Premium 2018
Dewi Bekker

Stroom Premium 2017
Ibrahim Ineke, Marleen Sleeuwits, Nadine Stijns

Stroom Premium 2016
Channa Boon, Marie Civikov, Bram De Jonghe, Jorrit Paaijmans

Stroom Premium 2015
Johan Nieuwenhuize, Nishiko

Stroom Premium 2014
Onno Dirker, Christie van der Haak, Rubins Spaans

Stroom Premium 2013
Harold de Bree, Femmy Otten, Bas Zoontjens, gerlach en koop, Marius Lut, Marleen Sleeuwits

Stroom Premium 2012
Johan Gustavsson, Gerard Holthuis, Annechien Meier, Machiel van Soest, Anna van Stuijvenberg

Stroom Premium 2011
Sarah Carlier, Hans Ensink op Kemna, Esther Janssen, Marjolijn van der Meij, Joncquil de Vries

Stroom Premium 2010
Arianne Olthaar, Thom Vink

Stroom Premium 2009

Leontine Lieffering, Sara Rajaei, Vittorio Roerade
Tentoonstelling 'Speak, Memory'

Stroom Premium 2008
Rachel Bacon, Gamal Ez, Marleen Sleeuwits, Zeger Reyers
Tentoonstelling 'One on One'

Stroom Premium 2007
Channa Boon, Ton Schuttelaar, Bram Vreven
Tentoonstelling 'For the First and the Second Time'

Stroom Premium 2006
Harold de Bree, Machiel van Soest, gerlach en koop
Tentoonstelling 'Lost Tongues Rediscovered'

Stroom Premium publicaties