There, I Fixed It: Krijn Giezen

13 maart t/m 15 mei 2011
Locatie: Hogewal 1-9, Den Haag
Overzichtspagina There, I Fixed It: klik hier


'There, I Fixed It' staat voor een mentaliteit, een manier van kijken naar materialen en problemen die brutaal en onverwachts is. Tegendraadse oplossingen voor urgente problemen.

Krijn Giezen (1939-2011) was een man van de kust. Hij werd geboren in Noordwijk aan Zee, en woonde en werkte teruggetrokken in een spartaans kasteel aan de kust van Normandiƫ. Zijn kunst kwam voort uit een houding tegenover de wereld, die getuigde van een grote betrokkenheid bij de natuur en het menselijke handelen. Zijn kunstenaarschap leidde niet altijd tot een product en kon evengoed gaan om het in gang zetten van een mentaliteitsverandering. Ook de schaal waarop hij zijn werk realiseerde varieerde: van minuscuul tot overweldigend, van een visrooster tot uitkijktoren, van een mailorder catalogus waaruit producten gekocht konden worden tot het zichtbaar maken van de Haagse Beek.

De anarchistische humor van Fluxus, met de nadruk op spel en zelfbedachte regels, lag ten grondslag aan veel van zijn acties en objecten. In zijn werk verbond hij het robuuste van de natuur met de inventiviteit van de boer, de visser en de handwerksman. Recepten, handleidingen, slijtage, gebruik en uitvindingen werden door hem genoteerd, en verwerkt in beeldende documentatie. Nostalgie was niet zijn drijfveer, maar hij verlangde ernaar om het bruikbare en wezenlijke van de natuur en het menselijk handelen te behouden, en opnieuw leven in te blazen. Alex de Vries formuleerde het in 2007 voor Galeries.nl treffend:

"Krijn Giezen is een jutter van het menselijk bestaan. Wat de mens denkt af te moeten danken, wordt door hem onmiddellijk vergaard om er een andere waarde aan toe te kennen. Alles wat we onder de grond willen stoppen, haalt hij te voorschijn. De mogelijkheden van hergebruik die hij laat zien, zijn altijd eenvoudig en direct uitvoerbaar. In dat opzicht zijn ze wel zo inventief dat niemand anders dan Krijn Giezen het zou kunnen verzinnen. Het is een kwestie van de zaak niet te ver door denken: ophouden bij het meest voor de hand liggende en daar een overdrachtelijke vorm aan geven. Ieder werk van Krijn Giezen wordt zo een observatiepost om opnieuw naar ons leven te kijken."

In de tentoonstelling wordt een installatie (uit 1966) getoond die bestaat uit meerdere elementen. Het werk komt uit de collectie van het Audax textielmuseum in Tilburg. Er is een wandkleed - een assemblage met als titel Indian Cress - waarop een paardendeken is genaaid, een boekje dat in katoen gebonden is, een fotoboek en een serie ingelijste zwart wit foto's die textiele voorwerpen tijdens gebruik tonen. Slijtageplekken, scheuren, vlekken doen het verhaal omtrent dit gebruik en de manieren waarop de objecten een nieuwe bestemming kregen (de meelzak wordt een paardendeken of een deurstop bijvoorbeeld). In deze installatie worden reparaties en veranderingen, die mensen zelf aan gebruiksvoorwerpen hebben uitgevoerd en die verband houden met hun beroep, centraal gesteld.

Bovendien toont Indian Cress een belangrijke component van Giezen's oeuvre: de alledaagse gebruiksmogelijkheden van zijn werk zelf. Veel objecten die hij maakte, bedacht, ontwierp waren via een mailorder catalogus te koop, zodat ze ook thuis gebruikt konden worden: een ring waarmee je kon tekenen, een bankje waarop je kon zitten of vlees kon snijden, een visrookoventje. De paardendeken kon voor 450 gulden besteld worden, met de naam van je paard op de zijkant geschreven.

Daarnaast heeft Lynne van Rhyn, assistent-conservator moderne en hedendaagse kunst bij het RKD, het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, een selectie gemaakt van materiaal uit de RKD archieven. Het gaat om een aantal kunstenaarspublicaties (die zo kenmerkend zijn voor Giezen), foto's, affiches en uitnodigingen. Ze dragen allemaal duidelijk de hand van de kunstenaar en zijn nadrukkelijke wens om alles zelf te maken. Ze laten tevens zien dat de grens tussen autonoom werk en documentatie bij Giezen heel fijn is.

Tijdens de opening van de tentoonstelling op 12 maart 2011 zei Simon Delobel (curator van de retrospectieve tentoonstelling Krijn Giezen bij de Verbeke Foundation in Belgiƫ) dat Giezen bewust koos voor bestaande materialen, alles wat hij wilde gebruiken was er al. Afval was zijn materiaal.

reparaties en uitvindingen die het stempel dragen van een beroep.

een smid vervangt de kapotte houten deur van zijn kast door een metalen deur. een arts repareert de trapleuning met leukoplast.
al deze materiaalkombinaties interesseren mij.
ook de kleine uitvindingen die mensen doen. de slager die zijn vrieskast verplaatst op een stuk zwoerd en de boer die van twee haverzakken een paardedek maakt.


- Krijn Giezen over zijn werk in de tentoonstellingscatalogus bij de tentoonstelling Vijf Kunstenaars die in 1975 bij De Hallen in Haarlem plaatsvond.

LINKS
In Memoriam Krijn Giezen
Mailorder catalogus en Haagse Beek:
www.stroom.nl/krijngiezen