Stroom School: Nishiko: Repairing Earthquake Project

Stroom School is het verdiepende programma van activiteiten dat Stroom bij tentoonstellingen organiseert.
>> terug naar tentoonstellingspagina
Nishiko 'Repairing Earthquake Project'


Alle evenementen vinden plaats op locatie bij Stroom Den Haag, Hogewal 1-9 (tenzij anders aangegeven).

RISING WATERS
De ondertitel en het thema van het lezingenprogramma is 'Rising Waters' over zeespiegelstijging.

Woensdag 28 november 2018, 20:00 uur
Lezing/presentatie Peter Fend

Peter Fend (USA) is medeoprichter en lid van het activistisch kunstenaarscollectief Ocean Earth Development Corporation).

Zondag 2 december 2018, 15:00 uur
Rondleiding Nishiko

Nishiko geeft een rondleiding door haar tentoonstelling.

Woensdag 12 december 2018, 20:00 uur
Lezing/presentatie Annechien Meier*

Annechien Meier (NL) is naast haar autonome kunstpraktijk verbonden aan kunstorganisatie Laboratorium voor Microklimaten.
*De eerder voor deze datum aangekondigde lezing van Tieme Haddeman is verplaatst naar 23 januari 2019 (zie verderop deze pagina).

Woensdag 9 januari 2019, 20:00 uur
Lezing/presentatie Betsy Damon

Kunstenaar, activist en ontwerper Betsy Damon (USA) initieert, organiseert en maakt kunstprojecten waarin kunst, milieu, maatschappij en wetenschap centraal staan. Zij richtte in 1991 de non-profit organisatie Keepers of the Waters op.

Zondag 13 januari 2019, 15:00 uur
Rondleiding Nishiko

Nishiko geeft een rondleiding door haar tentoonstelling.

Woensdag 23 januari 2019, 20:00 uur
Lezingen/presentaties Maarten Vanden Eynde +
Tieme Haddeman
Maarten Vanden Eynde (BE) is in zijn kunstenaarschap onder meer gericht op het verdiepende onderzoek waarbij de gevolgen van globalisering een belangrijk onderwerp is.
Tieme Haddeman (NL) is initiatiefnemer en lid van Urban Green/Urban Deltas/Urban Wetlands, een coöperatie voor problematiek in dicht stedelijk gebied.

Zondag 27 januari 2019, 12:00-17:00 uur
Finissage van de tentoonstelling

Finissage waarbij Nishiko stukjes microplastics (die zijn gevonden aan de Canadese westkust) weggeeft en een vooruitblik geeft van het afsluitende boek over het Repairing Earthquake Project.

COMMUNITY OF PRACTICE (CoP)
Een CoP bestaat uit een groep mensen die een gemeenschappelijk belang of passie deelt maar in achtergrond en opleiding kan verschillen. Deelname aan de CoP is gebaseerd op intrinsieke betrokkenheid en in die zin vrijwillig. De CoP richt zich op het actief betrekken en enthousiasmeren van personen of partijen die nog niet als vanzelfsprekend tot het netwerk van Stroom behoren. Vertrekpunt is het thema van de tentoonstelling.

EDUCATIEVE SCHOLIERENPROJECTEN
Een intensief educatief programma begeleidt de tentoonstelling, gericht op scholieren in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

November 2018 t/m januari 2019
Jessy Rahman, VO Johan de Witt Scholengroep
Wanneer spreekt men van een ramp, is deze te vermijden? Rampen zijn van alle tijden, hoe werden deze verbeeld in de klassieke kunstgeschiedenis en hoe tegenwoordig. Aan de hand van foto- en filmbeelden bekijken de leerlingen een aantal voorbeelden en gaan aan de slag met het opschrijven en tekenen van rampen en het uitwerken van hun ideeën.

Januari 2019
Yvette Teeuwen, BO Paul Krugerschool
Samen tekenen met zout, allerlei spullen verzamelen, werk maken, en eindigen met het maken van een selfie met gekke objecten. Zo ontstaat er een kunstwerk dat echter ook weer verdwijnt. Dat betekent loslaten wat je koestert, net zoals de slachtoffers van een natuurramp dat helaas ook moeten doen.