SPOT Documentatie

Wat
De documentatiesubsidie is bedoeld als aanvulling bij de kosten voor:
• Promotie van eigen werk;
• Het actualiseren van documentatie van eigen werk (kleinschalige publicaties, brochures, flyers e.d.);
• Het (re)construeren van een eigen website;
• Inschakelen van specialisten (adviseurs, tekstschrijvers, critici, fotografen, ontwerpers).
• Maximaal aan te vragen bedrag: € 600

Voor wie
• Kunstenaars die als beroepsmatig bij Stroom zijn ingeschreven.

Kader
De subsidie SPOT Documentatie ondersteunt kunstenaars bij het (laten) vervaardigen van hoogwaardige documentatie. De subsidie vormt daarmee indirect een stimulans voor afname en marktwerking.

Hoogte subsidie
Voor documentatie is de bijdrage van Stroom 75% van de subsidiabele documentatiekosten tot maximaal € 600 per jaar. Aanvragen voor een bedrag lager dan € 150 ex. btw worden niet in behandeling genomen. Het beschikbare bedrag per persoon per kalenderjaar voor tentoonstellings- en documentatiesubsidie tezamen is maximaal € 1.500; bij tentoonstellingen in het buitenland maximaal € 2.000. Vergoedingen in natura worden niet gesubsidieerd.

Aanvraagprocedure
Aanvragen kunnen gedurende het gehele jaar uitsluitend digitaal - spotsubsidies [at] stroom.nl - worden ingediend middels het aanvraagformulier SPOT Documentatie. Vanaf 6 maanden tot uiterlijk 1 maand voor de start van de te realiseren documentatie. Aanvragen voor een bedrag lager dan € 150 excl. btw worden niet in behandeling genomen.

Vereiste informatie
Een aanvraag voor SPOT Documentatie bestaat uit een ingevuld aanvraagformulier met:
• een ingevuld aanvraagformulier (zie onderaan deze pagina)
• een begroting die inzicht geeft in de lasten en baten (zie onderaan deze pagina)
Verder geldt als voorwaarde dat Haagse kunstenaars voorafgaand aan de aanvraag hun beeldmateriaal en cv actualiseren op www.haagsekunstenaars.nl. Aanvragen voor SPOT Documentatie worden enkel behandeld wanneer hieraan is voldaan.

Hoogte subsidie en subsidiabele kosten
Voor documentatie is de bijdrage van Stroom 75% van de subsidiabele documentatiekosten tot maximaal € 600 per jaar. Aanvragen voor een bedrag lager dan € 150 worden niet in behandeling genomen. Het beschikbare bedrag per persoon per kalenderjaar voor tentoonstellings- en documentatiesubsidie tezamen is maximaal € 1.500; bij tentoonstellingen in het buitenland maximaal € 2.000. Vergoedingen in natura worden niet gesubsidieerd.

Alleen voor onderstaande kosten kan een aanvraag worden ingediend:
• diensten en leveringen van professionele fotografen, websitebouwers, grafisch ontwerpers, tekstschrijvers, drukkerijen, copyshops e.d.;
• vormgeving en kosten drukwerk, brochures, folders, catalogus, ansichtkaarten eigen werk;
• bouw en vormgeving website, dtp kosten, digitaliseren beeldmateriaal;
• diverse materialen voor vervaardiging van documentatie zoals, documentatiemappen, papier, digitale beelddragers;
• film, video, dvd alleen als producten documentair en promotioneel van aard zijn;
• (digitale) camera's, videocamera's, scanners, tablets; vergoeding tot 33,3% van de kosten en 1x per 3 jaar mogelijk om een aanvraag in te dienen.

BELANGRIJK!!!
SPOT subsidies kunnen alleen digitaal aangevraagd worden. Vul het formulier digitaal in met behulp van Adobe Acrobat Reader en mail het als attachment naar: spotsubsidies [at] stroom.nl

DOWNLOADS
Alle formulieren kunnen worden gedownload via de Subsidiepagina >> klik hier