Nieuw bestuurslid bij Stroom: Mirjam Zweers

dd. 15 december 2021

Sinds 15 december heeft Stroom een nieuw bestuurslid. We zijn zeer verheugd dat Mirjam Zweers haar kennis en ervaring met ons wil delen. Mirjam werkte voorheen als hoofd programmering bij Het Nutshuis in Den Haag. Tegenwoordig werkt ze bij Probiblio als hoofd van de afdeling Collectie en Programmering. Ze is verder ook actief bij de Raad voor Cultuur met een focus op de ontwikkeling en ondersteuning van de gehele cultuursector.

Het bestuur van Stroom wordt verder gevormd door Joost Vrieler (interim voorzitter), RabiaĆ¢ Benlahbib, Nike van Nuland en Robert Rinnooy Kan.