Stroom Promise: de resultaten

Information in English: click here

Stroom geeft gestalte aan haar 30-jarig jubileum met de Stroom Promise, een tijdelijke subsidieregeling voor projecten en activiteiten die aansluiten bij maatschappelijke urgenties als gevolg van de Corona crisis. Kunstenaars, curatoren, critici, publicisten, kunstenaarsinitiatieven, collectieven en samenwerkingsverbanden uit Den Haag konden aanvragen tot 1 juli 2020. Deze deadline is inmiddels verstreken. Stroom is onder de indruk van het aantal en de kwaliteit van de aanvragen. Op deze pagina vind je een overzicht van de ondersteunde projecten.

LIJST ONDERSTEUNDE PROJECTEN

Collective Works (Karin  Mientjes)
1.5 pattern (2020 - edition)
Het virus blijft nog wel even bij ons - is nu de gevleugelde uitspraak, terwijl we langzaam maar gestaag de veranderende maatschappij weer binnenstappen. De verandering die daarbij het meest in het oog springt is dat de ruimte met plexiglas, strepen, bordjes en pijlen is volgehangen. Kijkend naar deze vluchtige en informele ingrepen kijkt Collective Works graag vooruit. Is er misschien zelfs al sprake van natuurlijke gewenning (denk aan het ballet van elkaar ontwijkende mensen die boodschappen doen in een supermarkt, de ongemakkelijke begroetingsrituelen met bekenden)? Zijn er wellicht meer formele systematieken en oplossingen denkbaar? Met 1,5 pattern wil Karin Mientjes van Collective Works een systeem van visuele patronen ontwikkelen die de distantie infrastructuur bevraagt en onderzoekt.
Daarvoor worden trials ontwikkeld, gedocumenteerd en uitgewerkt. De staalkaart van inzichten komt in de loop van 2020 beschikbaar (exacte datum nog niet bekend), via https://collectiveworks.nl

Jiajia Qi
There is no there there
Toen het coronavirus voor het eerst werd geconstateerd in de provincie Wuhan in China, laaide ook de haat richting Aziaten op in de hele wereld. De Aziatische gemeenschap ging van onzichtbaar naar hyperzichtbaar, omdat ze werden gezien als potentiële dragers van het virus. Onwetendheid, onverdraagzaamheid en arrogantie (bewust of onbewust) leidt altijd tot vooroordelen. In dit project vraagt Jiajia Qi zich af hoe je mensen, via taal, bewust kunt maken van hun eigen beperkingen. Ze nodigt hiertoe vier mensen uit om deel te nemen aan haar project. Alle vier zijn ze woonachtig in Den Haag, maar met verschillende culturele achtergronden. En ze spreken alle vier geen vloeiend Nederlands. Het project zal resulteren in een audio-installatie met videobeelden en sculpturale elementen. Op 16 oktober (20 uur) is er de open workshop It will shift Again in Billytown (Den Haag), rond de vraag: "What if people ‘become alien' to their own languages? They may get the chance to avoid precon-ception". In het voorjaar van 2021 volgt een tentoonstelling.

Self Luminous Society
Ballyhoo Service
De Self Luminous Society, een performance collectief en 'alter-ego-artist-run-gallery', start onder de titel Ballyhoo Service met een serie podcasts om het gevoel van zelfredzaamheid in deze onwerkelijke tijden te stimuleren. Verhalen, liedjes en mantra's verbinden luisteraars. Het collectief ziet zichzelf als een doorgang naar een parallel universum waar een alternatieve logica heerst en de leden hanteren daarbij allemaal een alter ego: Benny Snouta (Bernice Nauta), Slim Denken (David Bernstein), Hayne E. Day (Juan Pablo Plazas), en Jose (Marianne Theunissen). Taal (dat wat gezegd of juist verhuld wordt) staat in hun werkwijze altijd centraal. Naar aanleiding van het onderwerp zal bij iedere podcast een speciale gast aanschuiven. Luister naar Alien Observer op The Word Radio, de eerste publieke uitkomst van het eerste deel van de podcast (15 oktober 2020).

Leyla-Nour de Benouniche & Soeria van den Wijngaard
(Embodied) Transformative Justice for Artists
Een serie workshops, speciaal gericht op kunstenaars, rond geïnstitutionaliseerd racisme en praktijken van verzet. Gedurende zeven maanden worden er zeven workshops gegeven bij de JTP (Just This Place) studio aan de Laan van NOI 125 in Den Haag. Tijdens de 6e workshop worden twee deskundigen uitgenodigd op het gebied van 'community aid, creative and embodied action'. Elke workshop neemt als vertrekpunt het werk van een kunstenaar die zich bezig houdt met 'emergent strategy'. Van daaruit werken de organisatoren toe naar een educatieve en open groepsworkshop waarin ongemakkelijke gesprekken op een veilige manier kunnen plaatsvinden. Om duurzame oplossingen te realiseren, moet er in kleine groepen worden geoefend, met speciale aandacht voor geest, lichaam en 'community'. Het persoonlijke is politiek en wat is er persoonlijker dan 'healing'? De organisatie van deze serie Growing Pains workshops is in handen van Leyla-Nour Benouniche en Soeria van den Wijngaard, beiden lid van Just This Place. De workshops starten op 8 oktober 2020 (er is plaats voor 8 deelnemers van buitenaf).
Meer info: zie facebook event

Stichting Modulus
Arbitrary Failures
Arbitrary Failures is een videowerk dat in 2018 is geschreven door Stephanie Pan van Stichting Modulus over de vrijheid die voortkomt uit anonimiteit, de vrijheid om niet gezien te worden, de vrijheid om onzichtbaar te zijn. Deze begrippen worden vaak geassocieerd met veronachtzaming, isolement en eenzaamheid. Hoewel dit voor een deel natuurlijk waar is, biedt Arbitrary Failures een tegenwicht aan deze zienswijze. Het stuk verkent dit vreemde gevoel van vrijheid, een vrijheid die zowel eenzaam als leeg is, maar werkelijk bevrijdend, omdat er geen getuigen zijn. De huidige pandemie heeft Stephanie geïnspireerd om het stuk opnieuw te bekijken, en om een groter werk te maken rond deze vreemde vrijheid in de context van ons huidige gedeelde isolement. Dankzij de steun van een Stroom Promise subsidie wordt een nieuwe hybride CGI videowerk gemaakt in HD, gebaseerd op een nieuw arrangement. Het is een collectief project, waarin Stephanie Pan deze keer samenwerkt met Danijel Mihajlovic (Madhouse Heaven) en Ensemble Klang, geheel op afstand en in isolatie. Arbitrary Failures ging op 19 september in première ihkv het Rewire Festival. >> bekijk hier

Maarten de Kroon
Out of Focus

Out of Focus is een documentaire van Maarten de Kroon en gaat over de corona-crisis in Den Haag. De grote vraag is: hoe gaan beeldend kunstenaars, musici en andere creatieven om met de gevolgen van de pandemie. Musea en theaters zijn gesloten, het leven leek even tot stilstand te komen en ging online verder. Hoe reageren beeldend kunstenaars als Philip Akkerman, Nishiko of Charlotte van Winden en musici van het Orkest van de 18de Eeuw op die nieuwe situatie. Sommige kunstenaars, onder wie Anne Fehres en Esther Hovers maakten juist nieuw werk dat direct is gerelateerd aan de corona-crisis. Choreograaf Sol Léon zou samen met Paul Lightfoot met een bijzondere serie voorstellingen afscheid nemen van het Nederlands Dans Theater, en maakte een film, omdat de theaters in heel Europa op slot gingen. Schrijver Christiaan Weijts en beeldend kunstenaar Yuri Veerman reageren op hun manier op de gevolgen van de crisis op de cultuursector en de samenleving die we samen maken en die we wellicht, als gevolg van de crisis, anders vorm zouden kunnen geven. Danseressen Poernima Gobardhan en Alice Godfrey verlangen maar naar één ding: zo snel mogelijk weer dansen.
De film was op 12 september voor het eerst te zien tijdens het Roots Film Festival in Filmhuis Den Haag en wordt op zondag 13 december, 17 uur uitgezonden op TV West.

Inge van Mill
Het kantelpunt 2020
De coronacrisis brak uit en dat ging gepaard met veel onduidelijkheid en angst. De wereldeconomie kwam tot stilstand. Daar waar men vooral uit is op eindeloze groei en winstbejag vallen nu harde klappen. De alledaagse omgeving ziet er opeens anders uit: pijlen, linten, schermen en mondkapjes, deze huidige realiteit is vervreemdend, surrealistisch bijna. Het lijkt alsof we wakker zijn geworden op een andere planeet, is ons mens-zijn nog intact, of geldt de macht van de sterkste? Inge van Mill laat deze vragen en emoties vertolken door twee dansers op vier verschillende thema-locaties. Dansers zijn de ideale metafoor voor het menselijke gedrag en als geen ander in staat dit tot uitdrukking te laten komen via hun lichaamsexpressie. Van 23 t/m 31 augustus 2020 is het project zichtbaar via kunstfilmpjes en kunstfoto's op Abri's in het centrum van Den Haag. Tijdens de lancering op 23 augustus (12.00-15.00 uur) hebben de performers Bas van der Kurk (BAS) en Whitney Selina zich langs de Abris bewogen. Het project met twee andere thema-locaties was in juni te zien in Rotterdam.
Meer info & plattegrond: ingevanmill.nl
Luister naar interview met Inge op Den Haag FM (begint op: 24.25 min.)

Yeon Sung
The Masks Cyclopaedia

Mensen met mondkapjes op drukke straten; ze zijn het gezicht van deze pandemie. In Zuid-Oost Azië is het al jaren een heel gewoon straatbeeld, maar sinds enige tijd moeten we ook in het Nederland in het openbaar vervoer verplicht een mondkapje dragen. En daarnaast vertegenwoordigen de mondkapjes ook de demonstranten die de straat opgingen voor sociale verandering tijdens de recente Black Lives Matter protesten. Als Zuid-Koreaanse kunstenaar, die woont en werkt in Nederland, doet Yeon Sung al sinds de uitbraak van de pandemie onderzoek naar het 'Face Mask Phenomenon'. Met The Masks Cyclopaedia wil zij een visuele typologie maken van mondkapjes en tegelijkertijd een beeld geven van de aspecten van 'politieke epidemiologie'. De resultaten van dit artistieke onderzoeksproject worden in oktober gepresenteerd in de vorm van een online interactieve encyclopedie.
Preview: www.themaskscyclopaedia.com

Guy Livingston
UNDER/CITY/SOUND: The Hague in time of quarantine
Een stad is verbonden door wegen, trams, auto's, elektriciteits- en internetkabels; maar ook door geluiden, die zich niks van grenzen aantrekken, en door echo's die van de ene straat naar de andere galmen, en van de ene buurt naar de andere. En dat geluidslandschap is onder Covid-19 volledig veranderd. Eerst was er ongeloof, shock, angst. Daarna was er een periode van wennen: de stad was mooi, rustig, kalm. En nuhet leven heel langzaam begint terug te keren, bestaat het gevaar dat we dat gevoel van rust alweer gaan vergeten. Een gevoel dat net zo is als kwik: kostbaar en vluchtig. De vijfdelige sound-art podcast UNDER/CITY/SOUND brengt mensen van verschillende achtergronden uit Den Haag bij elkaar om hun luisterervaringen tijdens de afgelopen weken van quarantaine met elkaar te delen. Zie het als "cinema for the ears".
De podcasts (12 minuten per aflevering) starten op 31 juli en worden aangeboden in Nederlands en Engels. Er is elke week een nieuwe podcast (5 in totaal) >> luister hier. In november maken ze ook deel uit van het Kaliningrad Sound Art Festival >> lees hier (alleen Russisch).

Jong Utopisch Feestje (J.U.F.)
Jong Utopisch Feestje (J.U.F.) zijn kunstenaars Manouk Hasebos en Sara Pape García. Ze bundelen hun krachten als kunst- en natuurleerkrachten voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Ze willen kinderen die ze in augustus 2020 tijdens het varen tegenkomen op de kade, inspireren en ideeën aanreiken waarmee ze aan de slag kunnen, zodat ze zelf toekomstbeelden kunnen vormen. Ze gaan zo luisteren, kijken en voelen wat er rondom en in de grachten van Den Haag leeft. De plek waarvandaan dat gebeurt is een drijvend laboratorium. Voorts zijn er drie haltes op de kade waar educatieve en interactieve activiteiten plaatsvinden. De ideeën van kinderen kunnen volwassenen inspireren omdat de grenzen van mogelijkheden zich nog aan het vormen zijn. Met de blik van kinderen willen ze utopisch denken luchtig brengen, met flexibiliteit van geest. "Utopieën kunnen nieuwe verhalen scheppen en een nieuw verhaal is bij uitstek wat we nodig hebben in deze tijd."
jongutopischfeestje.wordpress.com

Leonardo Scarin
Fragments VR

Fragments VR is een interdisciplinaire samensmelting van dans, geluid en digitale kunst, waarbij de esthetiek van virtuele aanwezigheid wordt verkend door middel van innovatieve technologie. De onzekerheid in de belofte van een fysieke aanwezigheid binnen de context van sociale distantie heeft onze perceptie van tastbaarheid vervormd, omdat we ons vooral beperken tot het gebruik van digitale communicatiemiddelen. Het project herstelt een lichamelijke intimiteit die klem zit tussen twee werelden, die van de zintuiglijke werkelijkheid en de anderhalvemetermaatschappij, en de wereld van de data-streaming en de nauwe onderlinge technische verbondenheid. In Fragments VR, treedt de kijker binnen in een reeks 3D gescande landschappen die ontworpen zijn om de geluidsopnames van een danschoreografie te presenteren. De kijkers rondlopen en de voorstelling vanuit meerdere perspectieven ervaren. Dit genereert niet alleen een nieuwe unieke esthetiek, maar creëert ook een emotionele band tussen het publiek, de performers en de digitale architectuur. Fragments VR kan binnenkort worden ervaren op meerdere platforms - online en offline. Ga naar: leoscarin.com

Milene van Arendonk
Copy Koffie

Op 16 maart gebeurde het ondenkelijke, het onmogelijke. Per direct moesten alle horecazaken het werk neerleggen. Ook in de Haagse koffietenten werden geen 'bakkies pleuah' meer geschonken, geen broodjes bal meer gegeten en wereldproblemen werden er niet meer opgelost. Elf weken later werden de deuren van de koffietenten weer geopend. Maar hoe werkt dat in een houten keetje van zes bij zes? Milene van Arendonk laat in woord en beeld zien in hoeverre het leven in de koffietent veranderd is ten opzichte van voor de crisis, hoe creatief zijn de koffietenteigenaren en hoe gaan zij en de klanten met de opgelegde regels aan de slag. Het resultaat is een klein magazine met mooie Haagse verhalen, dat in juli zal verschijnen. Milene van Arendonk: "Daarnaast hoop ik mensen te verbinden, door ze uit hun isolatie te helpen en naar de koffietent te laten gaan waar eenzaamheid niet meer dan een woord is."
www.photosbymilene.com

Sarah Carlier
Haags Organisch Openlucht Volks Museum
Wat drijft de mens in het bos? Benut zij slechts het bos als speelruimte of is er meer aan de hand? Die vraag staat centraal in het Haags Organisch Openlucht Volks Museum (HOOVM). Bezoekers worden uitgenodigd de rulle bosgrond, struiken, takken en bomen te zien als expositieruimte. Anonieme kunstenaars hebben hier werken bijeengebracht die aan voortdurende verandering onderhevig zijn. Het museum heeft zijn deuren niet hoeven sluiten vanwege de Covid-19-pandemie. Integendeel: het leek er drukker dan ooit. Ook zijn verschillende nieuwe werken toegevoegd aan de rijke verzameling. >> Lees het artikel op Mister Motley
Tijdens een rondleiding vertelt Sarah Carlier, oprichter en zelfbenoemd conservator van het museum graag meer over de achtergrond en de collectie van dit nieuwe museum dat is gesitueerd in het Haagse Bos.De rondleidingen in juli zijn imiddels voorbij. Schrijf je nu in voor de extra rondleidingen op vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus om 18.30 uur. >> klik hier

Justin Bennett
The Constellation series 2

The Constellation is een audio-fictie serie over de toekomst, gepresenteerd als een wekelijkse podcast met teksten, geluid, muziek en archiefmateriaal. Justin Bennett is al langer bezig met het ontwikkelen van korte verhalen rondom fictieve personages, waarvan sommige al online aanwezig waren als schuilnamen. De verhalen bewegen heen-en-weer tussen het heden en de jaren tachtig. Geografisch gezien bewegen we ons tussen Den Haag, Brussel, Sheffield, Madrid en Marokko. Naast de coronacrisis en het persoonlijke leven van de personages, gaan de podcasts in op onderwerpen als de kunstwereld, populaire muziek, het bankwezen, de politiek, een evangelische kerk, de wapenindustrie en machtsmisbruik. De eerste serie van The Constellation staat al online, de tweede serie podcasts zal dit najaar te beluisteren zijn.
www.soundscaper.com/the_constellation

Andrius Arutiunian
Four Essays

Het coronavirus heeft de manier waarop onze samenleving functioneert ingrijpend veranderd, maar houdt tegelijkertijd dezelfde neoliberale krachten in stand die ons dagelijks leven altijd al beheersten. Andrius Arutiunian gaat een online geluidsessay in vier hoofdstukken maken, waarin hij ingaat op de wijze van 'gepolitiseerd luisteren' in het huidige post-coronavirus-klimaat. Elk hoofdstuk is gebaseerd op een tekst, geschreven door respectievelijk Marianna Maruyama, Monika Kalinauskaite, Raimundas Malašauskas en Andrius Arutiunian. De essays nemen allerlei 'sonische gebeurtenissen' van 2020 als uitgangspunt: haperende telefoongesprekken op Zoom, het klappen voor de gezondheidswerkers, eenzame DJ sets op Facebook, typische corona-afspeellijsten op Spotify ('chill', 'instrumentaal' en 'ontspannend'). De geluidswerken worden eind augustus gepubliceerd op een speciaal voor het project gebouwde website. De gebruikers kunnen de teksten lezen, terwijl ze de verschillende soundtracks beluisteren.
andriusarutiunian.com
soundcloud.com/andrius-arutiunian

Stichting Mind the Generations
First Noble institute

Stichting Mind The Generations biedt mogelijkheden aan kunstenaars en creatieven om hun talenten te ontplooien en zo hun positie te verbeteren in de maatschappij. Dit voorjaar zouden er een reeks fysieke cursussen en workshops gegeven worden in het Koorenhuis voor het project First Noble Institute, workshops en masterclasses voor kunstenaars en creatieve makers die zich verder willen verdiepen in grafische vormgeving, videokunst, fotografie, beeldende kunst en multimedia. Dankzij de financiële steun van de Stroom Promise subsidie kunnen zij nu een digitaal platform ontwikkelen om deze workshops in het najaar toch te realiseren. In de eerste week van november worden de werken online geëxposeerd. De workshops gaan over storyboarding en comics, fotografie/compositie, storytelling, concept art, 3d ontwerp met Blender/Maya en video art.

Annastate / West (samenwerking)
Rites of Passage

De situatie waarin we nu leven was een paar maanden geleden nog totaal onvoorstelbaar. We zien niet alleen een ongekende toename van overheidscontrole in het openbare leven, maar ook inspirerende voorbeelden van wat er mogelijk is als mensen zich inzetten voor een gemeenschappelijke doel. De wereldwijde lockdown kan gezien worden als een soort overgangsritueel. Misschien staat onze samenleving wel op een kruispunt van tijden van meer compassie. Naarmate mensen meer tijd met zichzelf en hun familie doorbrengen, zou er een verandering van het perspectief teweeggebracht ten aanzien van wat er belangrijk is in ons leven. De kunstenaars en bewoners van Anna State gaan in samenwerking met West een serie films produceren waarin video- en performancekunst wordt gecombineerd met het lezen van werken van de Litouwse schrijver Raimundas Malašauskas.

Anna Moreno
Will our lost fervour make a comeback?

De film Will our lost fervour make a comeback? gaat in op het idee van 'catastrophic affect'; een fascinatie voor de apocalyps, vaak gerelateerd aan de klimaatverandering, of fantasieën over zombies, overstromingen en pandemieën. In dat laatste geval draait het om typische Covid-19 omstandigheden zoals zelfisolatie, tele-werken en 'social distancing'. De film is het laatste deel van Anna Moreno's The Hague Trilogy, een serie die in drie delen het verhaal vertelt van een groep mensen na een apocalyps. Deel 3 (de titel is ontleend aan een citaat van de Chinese schrijver en curator Hu Fang uit zijn sciencefictionroman Dear Navigator, 2014), richt zich op een conflict tussen twee groepen mensen en begint met de ontdekking van een verlaten gebouw.
Bekijk de films op Vimeo:
Trilogy Part 1: Ce Sera Toujours à Recommencer (It will always begin again)
Trilogy Part 2: There will be no wondrous solution
Trilogy Part 3: wordt verwacht eind van 2020.

WYSIWYG (What You See Is What You Get)
All In This Together

All In This Together (AITT) is een initiatief dat een alternatieve kijkervaring biedt op het samen online kijken van film. In plaats van gebruik te maken van de conventionele (streaming) platformen maken zij voor iedere vertoning een ‘omgeving' op hun website www.allinthistogether.online. Dit om het vertoonde werk, dat zich bevindt tussen kunst en film, werkelijk te versterken in de online omgeving. Met dit initiatief nodigen ze de bezoeker niet alleen uit om te reflecteren op hoe we vandaag de dag naar film kijken, maar ook op "samen zijn"; een thema dat tijdens en na deze vreemde periode van uiterst belang is, zowel binnen als buiten de culturele sector. Op de hoogte blijven van hun edities? Schrijf je in op de nieuwsbrief.
AITT is een initiatief van Haags cinemacollectief WYSIWYG en artist-run studio buurmen.

Rob Knijn
painpub

Kan fysiek drukwerk in deze nog onontgonnen ‘nieuwe' maatschappij een goed alternatief bieden voor de alom online aanwezigheid van schilderkunst? Rob Knijn denkt van wel en start daarom een serie zwart-wit publicaties. De boekjes worden uitgegeven in een kleine genummerde oplage van 250 exemplaren; deels gratis verstuurd aan geïnteresseerde professionals, deels verkocht via een eenvoudige website. Daarbij verschijnt bij de uitgave telkens een eenvoudige multiple van de kunstenaar in kwestie, gedrukt en genummerd. Het geheel is zonder tekst. Met de eerste uitgave wordt meteen een uitgeverij gestart; painpub, een samentrekking van painting en publishing. De eerste publicatie zal deze zomer verschijnen.

Deborah Cameron
DeeDee Talks X Mental Health
Een 10-delige talkshow waarin Deborah Cameron (Power Queen uit de Schilderswijk, sociaal cultureel ondernemer, community builder met o.a. DeeDee's Kids) met mensen uit de creatieve wereld in gesprek gaat over geestelijke gezondheid tijdens deze corona crisis. Deborah Cameron: "Met deze talkshow reeks hoop ik een bijdrage te leveren aan de healing van onze community en wil ik hoop en kracht geven om de toekomst in gezonde mentale staat tegemoet te treden."
Van 7 juni t/m 9 augustus elke zondag om 19 uur een nieuwe aflevering via ByDeeDee facebook live (zie programaschema in rechter kolom).

Yvette Teeuwen
Raamproject
Een 1,5 cm nabijheidservaring binnen de 1,5 m afstandsmaatschappij! Een sociaal kunstproject van Yvette Teeuwen i.s.m. visueel antropoloog Sterre Herstel en diverse kunstenaars waaronder Casper Verborg en Lisanne Hoogerwerf. Het project zal eind juni van start gaan en is o.a. bedoeld om kunstenaars te koppelen aan ouderen in isolement in verzorgingstehuizen. Aan de buitenkant van een raam staat de kunstenaar en de oudere tekent gelijk mee van binnenuit, met maar 1,5 cm glazen, transparante afstand ertussen, waardoor er op een bijzondere manier contact wordt gelegd en een ‘dubbel kunstwerk' ontstaat. Bekijk preview tijdens Hoogtij op 29 mei.

Anne Fehres en Luke Conroy
Solidarity Sky

Een virtueel 'community driven' kunstwerk van Anne Fehres en Luke Conroy met als doel mensen samen te brengen door het delen van persoonlijke beelden van de lucht. Mensen van alle leeftijden worden uitgenodigd om kunstenaars in dit project te worden en hun eigen 'piece of sky' bij te dragen. Alle stukjes worden onderdeel van een grotere 'virtuele hemel' die bestaat uit duizenden beelden van over de hele wereld. Iedereen kan deelnemen via de webpagina's van het project en via social media.

Stichting Grafische Werkplaats
Burenpost
Een project van de Grafische Werkplaats i.s.m. Huis van Gedichten. Vijf weken lang worden 2500 kaarten gemaakt door tien Haagse kunstenaars en dichters voor 2500 geïsoleerde Hagenaars. De kaarten worden verspreid in Den Haag via maatschappelijke organisaties. Deelnemende kunstenaars: Melle de Boer, Marie Civikov, John Wei Liang Hoek, Jonas Raps, Cyrill Rafael Vasilyev (met dank aan Trixie en Annastate). Deelnemende dichters: Siela Ardjosemito-Jethoe, Karen de Boer, Anne Büdgen, Jos Nargy en Umit Colgecen.
Kaart design: Lula Valletta

Topp & Dubio
Topp & Dubio in a street

Het Haagse kunstenaarsduo Topp & Dubio maakt tijdelijk gebruik van de lege stad als tentoonstellingsruimte. Door zichzelf 24/7 op straat te tonen reageren de kunstenaars op de voorgeschreven beperking in bewegingsvrijheid. Hun fotoserie Topp & Dubio in a street is een aantal weken te zien in een veertigtal abri's bij tramhaltes in Den Haag.

Lennarts & De Bruijn
Stay Sane, Stay Safe

Een project van Studio Lennarts & De Bruijn om de zorg een hart onder de riem te steken, meer aandacht te genereren voor het feit dat mensen het coronavirus serieus moeten nemen. Een oproep aan vormgevers om posters te ontwerpen en aan het publiek om ze te verspreiden. De respons was overweldigend. Eind juni stond de teller op 2097 bijdragen uit 86 landen! Meest recente succes is een enorme wand met posters op de buitenkant van de Ziggo Dome in Amsterdam.

Sean Cornelisse
LAB_COVID20-21_BISDENHAAG (interne werktitel)
Vanaf juli zal Sean Cornelisse in het centrum van Den Haag aan de Jan Hendrikstraat (101) met 'De Shuttel aka De Splinter' een nieuwe - en covid-proof - project space initiëren. Het is een heel kleine ruimte, eigenlijk eigendom van  het Designmuseum, waar de komende maanden verschillende presentaties en subinterventies te zien zijn. Zo werkt Cornelisse aan diverse intrigerende projecten waarin hij o.a. de ethisch verantwoorde leefruimte voor de vlieg onderzoekt, stelt hij in een Bezoekersmuseum de bezoeker centraal, en organiseert hij 'the hybrid and often nomadic badmintonclub' DRC BC Democratische Republiek Congo Badminton Club. Tijdens Hoogtij #62 op 25 september is De Shuttel ook deelnemer.

PERS
>> lees hier wat er in de pers is verschenen

 

Collective Works, 1.5 pattern (2020 - edition)
foto: courtesy the artists
Jiajia Qi, There is no there there
foto: courtesy the artist
Self Luminous Society, Ballyhoo Service
foto: courtesy the artists
(Embodied) Transformative Justice for Artists
foto: courtesy the artists
Stichting Modulus, 'Arbitrary Failures', 2020 (video still)
foto: courtesy the artists
Stichting Modulus, 'Arbitrary Failures', 2020 (video still)
foto: courtesy the artists
Maarten de Kroon, 'Out of Focus' (danseres Alice Godfrey)
foto: courtesy the artist
Maarten de Kroon, 'Out of Focus' (kunstenaar Philip Akkerman)
foto: courtesy the artist
Inge van Mill, opening 'Het kantelpunt 2020'
foto: courtesy the artist
Inge van Mill, opening 'Het kantelpunt 2020'
foto: courtesy the artist
Yeon Sung, 'The Masks Cyclopaedia'
foto: courtesy the artist
Guy Livingston. 'UNDER/CITY/SOUND: The Hague in time of quarantine'
foto: courtesy the artist
J.U.F - Jong Utopisch Feestje
J.U.F - Jong Utopisch Feestje
foto: courtesy the artists
Leonardo Scarin, Fragments VR
foto: courtesy Leonardo Scarin and Codrin Talaba
Milene van Arendonk, koffietent Statenplein 25
foto: courtesy the artist
Milene van Arendonk, Magazine 'Copy Koffie'
foto: courtesy the artist
Sarah Carlier, Haags Organisch Openlucht Volks Museum
foto: courtesy the artist
Sara Carlier, Rondleiding Haags Organisch Openlucht Volks Museum
foto: courtesy the artist
Sara Carlier, Rondleiding Haags Organisch Openlucht Volks Museum
foto: Stroom Den Haag
Justin Bennet, 'The Constellation' podcast
foto: courtesy the artist
Andrius Arutiunian, 'Four Essays'
foto: courtesy the artist
Stichting Mind the Generations
foto: courtesy the artists
Annastate / West, 'Rites of Passage'
foto: courtesy the artist
Anna Moreno, still from 'The Hague Trilogy'
foto: courtesy the artist
WYSIWYG, screenshot 'Sonzai.Zone', 10 juni 2020
foto: courtesy the artists
WYSIWYG, screenshot 'Sonzai.Zone', 10 juni 2020
foto: courtesy the artists
All In This Together (edition 3)
foto: courtesy the artists
Rob Knijn (schilderij)
foto: courtesy the artist
Deborah Cameron
foto: Jassir Jonis Goedkroon
Programmaschema DeeDee Talks
Yvette Teeuwen, 'Raamproject' (screenshot uit YouTube film)
foto: film: Lisanne Hoogerwerf (tijdens Hoogtij)
Yvette Teeuwen, 'Raamproject'
foto: Sterre Herstel
Anne Fehres en Luke Conroy, 'Solidarity Sky'
foto: courtesy the artists
Anne Fehres and Luke Conroy, 'Solidarity Sky'
foto: courtesy the artists
Grafische Werkplaats, 'Burenpost'
Topp & Dubio in a street
foto: courtesy the artists
Topp & Dubio in a street
foto: courtesy the artists
Lennarts & De Bruijn, 'Stay Sane Stay Safe'
foto: courtesy the artists
Lennarts & De Bruijn, 'Stay Sane Stay Safe'
foto: Stroom Den Haag
Stay Sane Stay Safe bij Ziggo Dome, Amsterdam
Stay Sane Stay Safe bij Ziggo Dome, Amsterdam
Stroom Promise
foto: Design: Welmer Keesmaat en collega's