Kritiek op beleid Stroom in Den Haag Centraal

Haagse kunstenaars getroffen door 'friendly fire'

Afgelopen week stond Stroom Den Haag op Art Amsterdam om de kwaliteit en dynamiek van de Haagse beeldende kunstwereld uit te dragen. We deden dit onder meer met het gloednieuwe tijdschrift ‘DH//', dat een brede afspiegeling is van wat er in Den Haag op het gebied van hedendaagse beeldende kunst gebeurt. Er zijn ruim 2200 (!) exemplaren gedistribueerd, vergezeld van ongeveer even zoveel korte gesprekken.

We ontvingen zeer veel complimenten over het voorwaardenscheppend en ondersteunend beleid van Stroom in Den Haag, zowel van Haagse kunstenaars als van kunstenaars, professionals en geïnteresseerden uit de rest van het land. We kunnen ook constateren dat Haagse kunstenaars het de laatste jaren erg goed ‘doen' en dat het beeldend kunstklimaat in Den Haag op een positieve manier in de schijnwerpers staat. We koesteren de indruk dat ons beleid daaraan een wezenlijke bijdrage heeft geleverd.

Daarom was het nogal wrang om, thuiskomend van de beurs, het ingezonden artikel van Theo Monkhorst te lezen in Den Haag Centraal van vrijdag 28 mei jongstleden. De heer Monkhorst heeft aangegeven dat hij deze tekst ook aan 'enkele kunstenaars' heeft gestuurd. Wij kiezen er voor om alle kunstenaars en andere belangstellenden van Stroom hiervan in kennis te stellen. Daarom staat de integrale tekst van het artikel hieronder.

We zijn erg benieuwd naar uw/jouw reactie. Wil je iets kwijt, stuur dan een email naar info@stroom.nl (o.v.v. ‘artikel Monkhorst'). Een reactie sturen naar Den Haag Centraal mag natuurlijk ook (contact info zie www.denhaagcentraal.net). In dat geval ontvangen wij graag een kopietje (cc).
-KLIK HIER VOOR DE EERSTE REACTIES OP HET ARTIKEL-


Klik hier voor artikel Theo Monkhorst
in Den Haag Centraal
(28 mei 2010)

Artikel in blad Pulchri waar Theo Monkhorst naar verwijst:
Beleid Stroom wijkt af van opdracht
door Peter Blokhuis, mei 2009
Artikel in blad Pulchri dat Theo Monkhorst niet noemt:
Stroom kijkt vooruit
Reactie Arno van Roosmalen op dit artikel, juli 2009

Meer over DH//: klik hier.
Meer over Stroom op Art Amsterdam: klik hier.