POWERED BY STROOM

Met de PRO- en SPOT-subsidies zet Stroom in op de ontwikkeling en (inter)nationale profilering van Haagse kunst en kunstenaars. Een greep uit de toekenningen:

With the PRO and SPOT grants, Stroom is committed to the development and (inter)national profiling of art and artists from The Hague. A selection of the allocations:

WEED @ Muzee Scheveningen
Kan zeewier de toekomst van Scheveningen zijn? In de tentoonstelling WEED ontdek je hoe kunstenaars, designers en ondernemers zich lieten inspireren door deze ‘superheld uit zee'. Suzette Bousema toont nieuwe installaties voor haar project Dead Zones waarin ze de filterende eigenschappen van zeewier onderzoekt. Haar werk is mede mogelijk gemaakt door een PRO Invest subsidie. In de tentoonstelling toont ook Haagse kunstenaar Nienke Hoogvliet haar werk, waarin ze laat zien hoe zeewier gebruikt kan worden als textielkleurstof. Te zien tot 25 juni 2023.
Can seaweed be the future of Scheveningen? In the exhibition WEED you will discover how artists, designers and entrepreneurs were inspired by this 'superhero from the sea'. Suzette Bousema shows new installations for her project 'Dead Zones' in which she investigates the filtering properties of seaweed. Bousema's work is made possible by a PRO Invest grant. In the same exhibition Nienke Hoogvliet shows how seaweed can be used as a textile dye. On view until 25 June 2023.

The Plantriarchy @ Hotel Mariakapel
The Plantriarchy is een driedelige film van Bernice Nauta en Gijsje Heemskerk, over een invasieve plant. In Hoorn is de kapel getransformeerd in een levensgroot decor dat fungeert als set voor het eerste hoofdstuk van de film, waarin het leven van planten door het verleden, heden en toekomst wordt gevolgd. Hoe zijn planten terecht gekomen op plaatsen waar ze uitheems zijn en zelfs als 'invasief' worden beschouwd? En hoe zit het dan met mensen? De presentatie is mede mogelijk gemaakt door een PRO Kunstprojecten subsidie. Te zien: 24 februari t/m 11 maart 2023
The Plantriarchy is a three-part film by Bernice Nauta and Gijsje Heemskerk, about an invasive plant. In Hoorn, they have transformed the chapel into a life-size backdrop that serves as a set for the first chapter of the film, in which the life of plants is followed through the past, present and future. How did plants end up in places where they are alien and even considered 'invasive'? And what about people? This exhibition was supported with a PRO Art Projects grant. On view: 24 February - 11 March 2023

Daniele Formica @ CASTRO Roma
Voor 4 maanden is Haagse kunstenaar Daniele Formica als Fellow uitgenodigd bij CASTRO in Rome. Tijdens zijn fellowship onderzocht hij de mogelijkheden voor nieuw - op Rome gebaseerd - werk dat balanceert tussen La Lupa (stichtingsmythe), klassieke fantasmagorie, ‘La Divina Mimesis' (Pasolini,1975) en ‘Il Fascismo Eterno' (Eco,2015). Formica's onderzoek en fellowship is ondersteund met een PRO Onderzoek subsidie.
For 4 months The Hague-based artist Daniele Formica has been invited as a Fellow at CASTRO in Rome. During his fellowship he explored the possibilities for new - Rome-inspired - work that balances between La Lupa (founding myth), classical phantasmagoria, 'La Divina Mimesis' (Pasolini,1975) and 'Il Fascismo Eterno' (Eco,2015). Formica's research and fellowship has been supported by a PRO Research grant.

Telephone @ NEST
Met de duotentoonstelling Telephone presenteert Nest het werk van schilder Philip Akkerman en muzikant Jameszoo (Mitchel van Dinther) in een surrealistische choreografie; waar Akkermans 350 zelfportretten de verbinding aangaan met de synthesizers en muziekcomposities van Jameszoo. Deze tentoonstelling werd ondersteund met een PRO Kunstprojecten subsidie. Te zien 25 november t/m 29 januari 2023
With the duo exhibition Telephone, Nest presents the work of painter Philip Akkerman and musician Jameszoo (Mitchel van Dinther) in a surrealistic choreography; where Akkerman's 350 self-portraits connect with Jameszoo's synthesizers and musical compositions. This exhibition was supported with a PRO Art Projects grant. On view 25 November - 29 January 2023