OBJECT Permanent

Wat
De subsidie OBJECT Permanent is een bijdrage in de bouw- en aankoopkosten van een permanent atelier/atelierwoning/atelierpand. Het betreft de volgende mogelijkheden:
• realisatie van een atelier(woning) binnen een bestaand gebouw;
• realisatie van extra ruimte voor een atelier(woning) binnen een bestaand perceel;
• realisatie van een gastatelier/woning (AIR);
• bijdrage in de aankoopkosten voor een atelier(woning);

Voor wie
• Kunstenaars die als beroepsmatig bij Stroom staan ingeschreven;
• Kunstenaarsinitiatieven, collectieven met kunstenaars die als beroepsmatig staan ingeschreven bij Stroom;
• Eigenaren van (mogelijke) (atelier)panden die beschikbaar komen voor ateliers of atelierwoningen voor kunstenaars die als beroepsmatig bij Stroom staan ingeschreven.

Kader
Voor de subsidie OBJECT Permanent komen alle nieuw te creëren ateliers in Den Haag in aanmerking die zowel kwantitatief als kwalitatief een toevoeging zijn aan het atelierbestand van Den Haag. Deze ateliers dienen voor minimaal 10 jaar beschikbaar te komen voor kunstenaars die als beroepsmatig bij Stroom staan ingeschreven. De huurprijs dient niet boven de € 35 / € 45 per m2 per jaar te komen.

Aanvraagprocedure
Aanvragen kunnen gedurende het gehele jaar worden ingediend middels het aanvraagformulier OBJECT Permanent, maar uiterlijk 3 maanden voor de aanvang van de bouw of zo spoedig mogelijk bij de aankoop van het atelier.

Vereiste informatie
Een aanvraag OBJECT Permanent bestaat uit
• een ingevuld aanvraagformulier (zie onderaan deze pagina)
• bouwtekeningen/plattegronden;
• korte beschrijving van de geplande werkzaamheden, met indicatieve planning
• een begroting die inzicht geeft in de lasten en baten (zie onderaan deze pagina)

Hoogte subsidiebedrag
Bij OBJECT Permanent kan een bedrag tot maximaal € 10.000 per atelier of atelierwoning worden aangevraagd.

DOWNLOADS
Alle formulieren kunnen worden gedownload via de Subsidiepagina >> klik hier