Oproep inschrijving atelierbezoek Dick Verdult op 3 en 4 december 2018

maandag 3 december en dinsdag 4 december 2018 Dick Verdult, een aantal atelierbezoeken afleggen bij kunstenaars in Den Haag.

Zijn interessegebieden:
Dick Verdult heeft "360graden volpanorama-mesdag interesses", en een nieuwsgierigheid die hij niet graag in een richting snoeit. Hij nodigt dan ook kunstenaars uit alle disciplines uit een motivatie in te sturen voor een atelierbezoek. Daarnaast interesseren de volgende onderwerpen hem:
"Technologie en vervorming; dus technologie, apparaten, niet als een gereedschap om te doen wat er mee gedaan moet worden, maar juist het gebruik ervan voor andere zaken. Hierdoor ontstaat een soort conceptuele vervorming. Je zou kunnen zeggen dat circuit-bending een hippe variant is.
Vervorming binnen de interpretatiesfeer: dus bijvoorbeeld koppig blijven volhouden dat carnaval een politieke demonstratie is. Het ontlopen van verfijning. Verfijning zijnde soms de stille zelfmoord van de inhoud. Doch men moet zich niet vergissen: aquarellen vindt Dick Verdult ook vaak fantastisch."
www.dickverdult.com.ar


Aanmelden uiterlijk 20 november 2018
Als je geïnteresseerd bent in een atelierbezoek van Dick Verdult kun je dat t/m dinsdag 20 november a.s. laten weten. Wij vragen je via de volgende link: https://nl.surveymonkey.com/r/Atelierbezoeken
je interesse voor een atelierbezoek te motiveren. De binnengekomen reacties worden samen met eventuele suggesties vanuit Stroom aan Dick Verdult voorgelegd. Uit de lijst zal hij een keuze maken op basis waarvan het bezoekprogramma zal worden samengesteld.

Beknopte biografie Dick Verdult
Dick Verdults kunstenaarspraktijk beslaat meerdere disciplines: films, performances, grafiek, tekeningen, radio-uitzendingen, teksten en muziek. Als zoon van een Philips-werknemer verbleef Verdult zijn jeugd in meerdere continenten. Zijn verwondering over cultuurverschillen bleek een rijke en humorvolle inspiratiebron. Verdults settings, prenten, beelden, filmprojecties en geluidsbanken haken in op aktuele en universele interculturele misverstanden en fenomenen als demagogie en populisme. In plaats van deze te willen remmen, geeft hij ze een verdere versnelling met een twist. In zijn werk verheft hij daarbij de verwarring tot normaliteit. Hij is tevens oprichter van de performancegroep IBW (Instituut voor Betaalbare Waanzin 1990- 2005) en een cultlegende in de Latijns-Amerikaanse muziek, als Godfather van de Experimentele Cumbia Dick El Demasiado.
Onlangs verscheen van hem een tweede novelle in het Spaans (De puree met de meeste aardappelen) en heeft hij een middellange film voltooid getiteld Viva Matanzas, over de Zilvervloot-zeeslag.
Voor wat betreft Den Haag: Verdult heeft de laatste jaren tentoongesteld in 1646 en opgetreden in Locatie Z. Er is een documentaire over hem onlangs gemaakt door Luuk Bouwman: Het is waar maar niet hier. Deze is ook getoond geweest in Locatie Z. De film draait volop in Latijns-Amerika. De bedoeling is dat het een toer langs akademies gaat maken. De eerstvolgende tentoonstelling, EEN BANKSTEL VOOR BOVEN HET SCHILDERIJ, is samen met Maria van Heeswijk. Deze opent op zondag 18 november 2018 in de Cacaofabriek, Helmond.

Over het atelierbezoekprogramma
Stroom nodigt sinds 2006 regelmatig curatoren, kunstenaars en critici uit binnen- en buitenland uit om atelierbezoeken af te leggen bij Haagse kunstenaars. Het atelierbezoek biedt de kunstenaar de gelegenheid om zich met zijn/ haar werk te presenteren. Het vormt een gelegenheid tot opbouwende kritische reflectie op het werk in een gedachtenwisseling met een gekwalificeerde expert. En in het verlengde hiervan wordt natuurlijk de bekendheid met het werk gestimuleerd.