United We: gerlach en koop

Terug naar hoofdpagina United We: klik hier

gerlach en koop zijn twee personen die de gewoonte hebben opgegeven hun eigennaam met een kapitaal te beginnen, om zo te kunnen opgaan in een collectieve kunstenaar. Ze zijn niet gebonden aan een specifiek medium of materiaal maar gebruiken wat geschikt lijkt, of proberen een gebleken ongeschiktheid in hun voordeel te gebruiken.
 
Herhaling is een belangrijk gegeven in het werk van gerlach en koop. Hun aandacht is gericht op verschillen tussen dingen die op het eerste gezicht hetzelfde lijken. Hoe kleiner de verschillen, hoe interessanter. Soms is een verschil alleen nog denkbaar. Veel van het werk bestaat in tweevoud maar het gaat niet altijd om tweevuldigheid. Wanneer je iets één keer kunt herhalen kun je dat meestal ook een derde, vierde of vijfde keer.
 
Samenwerkingen leveren meer op dan de som der delen, dat wordt althans vaak gedacht, het werk van gerlach en koop laat ziet dat 1+1 soms ook gewoon 1 is.
 
In de tentoonstelling tonen ze zowel bestaand als nieuw als gekozen werk. The Two Pages uit 2010 bestaat uit een ongeopend pak kopieerpapier waarvan de verpakking is gekopieerd op de vijfhonderd vellen van een tweede pak dat vervolgens opnieuw is ingepakt. De titel herinnert aan een oude versie van een nadien heel bekend geworden goocheltruc: een assistent wordt in een kist opgesloten en die kist wordt onder luid gejammer doorgezaagd; de twee halve kisten worden neergezet als twee voetstukken, als twee podia (of grafstenen); er wordt onder onverstaanbaar geprevel met een grote doek overheen gezwaaid en zie: die ene assistent blijkt niet gehalveerd, maar op wonderbaarlijke wijze verdubbeld, net als de exclusieve parelketting die de assistent in het begin door iemand uit het publiek omgehangen had gekregen.
 
In het souterrain bevindt zich een nieuw werk dat weliswaar fysiek ingrijpend is, maar daarmee nog niet onmiddelijk zichtbaar. Untitled is vooral merkbaar. Het is een voortzetting van Concessies? Nooit doen. (2007) waarin een rechtgebogen paperclip exact even lang blijkt te zijn als het verschil in lengte tussen hen beiden.
www.gebr-genk.nl

Op uitnodiging van gerlach en koop is ook een werk van Pratchaya Phinthong in de tentoonstelling opgenomen.