Peggy Wijntuin projectleider Herdenkingsmonument Haags Slavernijverleden

Bericht dd. 27 januari 2022

Stroom Den Haag stelt per 1 februari a.s. Peggy Wijntuin aan als projectleider Herdenkingsmonument Haags Slavernijverleden. De gemeenteraad van Den Haag heeft eerder besloten om het slavernijverleden van de stad met een monumentaal kunstwerk te herdenken en heeft aan Stroom gevraagd de uitwerking van de opdracht vorm te geven. De benoeming van Peggy Wijntuin, die tot stand kwam na zorgvuldig beraad van een onafhankelijke sollicitatiecommissie, is daarbij de eerste stap.

Met het herdenkingsmonument wil de stad Den Haag bijdragen aan het collectief bewustzijn waar de erfenis van het koloniaal- en slavernijverleden in de stad om vraagt. Wijntuin is allereerst gevraagd in kaart te brengen welke personen belangrijk zijn voor de opdracht, de organisatie en/of vorm, en wie er betrokken moeten worden bij het proces. "Zij heeft als initiatiefnemer gezorgd voor de totstandkoming van het Slavernijmonument Rotterdam dat ook echt een ‘levend monument' is geworden. Haar ervaring is van grote waarde bij het maatwerk waar de geschiedenis van Den Haag om vraagt. Wij hebben er dan ook alle vertrouwen in dat Peggy Wijntuin de opdracht met operationele professionaliteit en de nodige culturele sensitiviteit hier in Den Haag weet uit te voeren.", aldus artistiek directeur Alexandra Landré van Stroom.

De slavernijgeschiedenis is in Den Haag lange tijd onder de radar gebleven, maar mede door de festivals van Het Nationaal Theater en de wandelingen langs historische en koloniale plekken is het draagvlak voor een monument en een daaraan gekoppelde jaarlijkse herdenking zichtbaar toegenomen. Wijntuin noemt het cruciaal om die geschiedenis te blijven vertellen en zichtbaar te maken. "Beelden prikkelen de nieuwsgierigheid en bevorderen het gesprek. Ze dragen bij aan onze bewustwording, niet alleen over het gedeelde verleden, maar juist ook over onze gezamenlijke toekomst. Heel relevant dus in deze internationale stad van Vrede en Recht met gemeenschappen uit voormalige Nederlandse koloniën."

Wijntuins voorouders waren tot slaafgemaakten en zelf is ze ‘pas de derde generatie die in vrijheid is geboren'. Ze was twaalf jaar gemeenteraadslid van Rotterdam (2006-2018) en initiatiefnemer van het Slavernijmonument Rotterdam (2013). Ook stond ze aan de wieg van het onderzoek naar het slavernij- en koloniaalverleden van Rotterdam (2020). Dit onderzoek was aanleiding voor het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders om excuses aan te bieden voor het slavernijverleden. Peggy Wijntuin is woonachtig in Rotterdam en is nu nog als projectadviseur diversiteit en inclusie verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.