Stroom zoekt ADVISEURS v/m/x voor adviescommissie PRO Subsidies

Vanwege het aflopen van de aanstellingstermijn van vijf commissieleden zoekt Stroom naar vijf nieuwe adviseurs die de poule komen versterken, waarvan drie plekken beschikbaar zijn per 1 januari 2022 en twee plekken per 1 september 2022.

Wie wij zijn:
Als veelzijdige organisatie stimuleert en verbindt kunstinstelling Stroom Den Haag de beeldende kunstsector in Den Haag met ontwikkelingen in Nederland, het internationale kunstenveld en een gevarieerd publiek. Stroom is verantwoordelijk voor het ‘niet-museale kunstbeleid' van de stad Den Haag. Dit kent vele facetten die Stroom bundelt in een organisatie, zoals expertisecentrum voor kunst en publieke ruimte, initiëren van samenwerkingen en het bieden van een rijk activiteitenprogramma. Onderdeel hiervan is ook Strooms verantwoordelijkheid als sectorinstelling voor het stimuleren en ondersteunen van het Haagse kunstklimaat, door o.a. het verstrekken van subsidies, uitvoering van het atelierbeleid en het verzorgen van een curatorenbezoekprogramma om professionalisering te stimuleren.

Een belangrijk instrument dat wij  kunnen inzetten zijn de PRO subsidies, waarvoor aanvragen kunnen worden ingediend die het Haagse kunstklimaat ten goede komen.
Jaarlijks ontvangt Stroom ca 200 PRO subsidieaanvragen. De aanvragen zijn heel uiteenlopend van de productie van nieuw werk, het doen van onderzoek, het realiseren van een artistiek programma tot het uitbrengen van een publicatie.
Ze zijn afkomstig van professionele kunstenaars met uiteenlopende discipline, achtergrond en specialisatie, maar ook van kunstenaarsinitiatieven, curatoren en andere spelers in het kunstveld.

Om te beoordelen welke aanvragen daadwerkelijk voor subsidie in aanmerking komen, doet Stroom een beroep op een onafhankelijke adviescommissie; een poule van 10 adviseurs met diverse specialismes die in wisselende samenstelling vergaderen.
De adviescommissie PRO Subsidies is van essentieel belang voor een goed functioneren van het subsidiestelsel

Wie wij zoeken:
Wij zoeken adviseurs ( kunstenaar / criticus / beschouwer / curator / anders) met de volgende expertise, of combinatie hiervan:
- Kennis op het gebied van hedendaagse beeldende kunst
- Kennis op het gebied van fotografie en/of interactieve media  
- Kennis op het gebied van artistiek onderzoek en/of domein overschrijdende samenwerkingen
- Kennis op het gebied van kunstenaarsinitiatieven

Voor alle adviseurs geldt dat kennis van het kunstenveld in Den Haag een pré is.

Als adviseur geef je een deskundige beoordeling en een zorgvuldige argumentatie over de PRO subsidieaanvragen aan de hand van criteria, zoals vermeld in onze subsidiebrochure.
Daarbij kijk je over je eigen smaak, voorkeuren e.d. heen en verdiep je je in het werk, achtergrond en context van een aanvrager.
We hechten zeer aan integriteit, vertrouwelijkheid en het voorkomen van (schijnbare) belangenverstrengeling daarvoor vragen we adviseurs om ons protocol te onderschrijven.
De aanstelling is voor 2 jaar met een mogelijke, maximale verlenging van nog eens 2 jaar.

Stroom hecht veel belang aan een diverse en inclusieve organisatie en streeft in de samenstelling van de commissie naar diversiteit in achtergrond en kwaliteiten. We geloven dat dit ons werk alom beter maakt; effectiever, innovatiever en leuker. We willen daarom iedereen die aan de kwaliteiten denkt te voldoen van harte aanmoedigen te solliciteren.

Informatie organisatie en subsidiestelsel
Voor meer informatie over onze organisatie >> klik hier en over ons subsidiestelsel >> klik hier

Tijdsinvestering en vergoeding
De adviescommissie PRO Subsidies vergadert eens per maand (behalve augustus) in wisselende samenstelling op een donderdag. De vergaderingen vinden plaats bij Stroom, of online vanwege externe omstandigheden zoals Covid-19.
Adviseurs krijgen een vergoeding van € 51,- per uur voor lees-, research-, en vergadertijd; gemaakte reiskosten worden vergoed.

Reageren
Vragen over de vacature kunnen worden gericht aan Connie van Driel cdriel@stroom.nl of Mischa Poppe mpoppe@stroom.nl op donderdag tussen 12 en 17 uur 070-365 89 85

Je kunt een motivatie (max 1 A4) en CV vóór 7 november 2021 sturen naar vacature@stroom.nl
Graag lezen we in je brief waarom je adviseur zou willen worden bij de adviescommissie PRO Subsidies. Uiteraard zijn we ook benieuwd naar je expertise/kennis, vaardigheden en ervaringen.
We behandelen alle mails vertrouwelijk.

 

Reageren
Vragen over de vacature kunnen worden gericht aan Connie van Driel cdriel@stroom.nl of Mischa Poppe mpoppe@stroom.nl op donderdag tussen 12 en 17 uur 070-365 89 85

Je kunt een motivatie (max 1 A4) en CV vóór 7 november 2021 sturen naar vacature@stroom.nl
Graag lezen we in je brief waarom je adviseur zou willen worden bij de adviescommissie PRO Subsidies. Uiteraard zijn we ook benieuwd naar je expertise/kennis, vaardigheden en ervaringen.
We behandelen alle mails vertrouwelijk.