Stroom zoekt een Coördinator Productie (0,8 fte)

Deze vacature is gesloten. De reactietermijn is verstreken.

Stroom Den Haag is een veelzijdig kunstcentrum. Wij ondersteunen en stimuleren Haagse kunstenaars. Wij programmeren internationale hedendaagse beeldende kunst op uiteenlopende manieren. Een belangrijk aandachtspunt hierin is kunst in de openbare ruimte. We beschikken over een publiek toegankelijke bibliotheek, runnen een boekwinkel en beheren diverse digitale platforms. We streven naar optimale synergie tussen de verschillende beleidsvelden.
Stroom hecht aan een verbinding met bewoners en organisaties die de veelvormigheid van onze maatschappij representeren. We zijn ervan overtuigd dat de samenleving sterker is dankzij de onderlinge verschillen en willen die waarde nadrukkelijker reflecteren in ons team.

Wat houdt de functie in?

Als coördinator productie ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma en overige activiteiten organisatiebreed. Je werkt nauw samen met de projectleiders, verdeelt de werkzaamheden met het productieteam, en werkt in projectteams. Je hebt het algehele overzicht over de lopende en toekomstige activiteiten, houdt de actuele stand van zaken bij en maakt die voor de hele organisatie inzichtelijk. Je houdt zicht op wat er buiten Stroom gebeurt. Onder meer i.v.m. het eventuele samenvallen van activiteiten die concurrerend kunnen zijn of juist een interessante samenwerking kunnen opleveren.

Taken:
* je bent verantwoordelijk voor de productionele totstandkoming van het programma, overige activiteiten en ontvangsten en de afwikkeling ervan.
* aansturen van productieteam.
* aanspreekpunt voor projectleiding, kunstenaars, collega's, deelnemers en andere bij producties betrokken partijen m.b.t. praktische, logistieke en technische zaken.
* afstemmen van artistieke en overige wensen met betrokken partijen, en omzetten van de wensen in productionele processen.
* aanspreekpunt voor personen en organisaties van buiten Stroom i.v.m. (te hosten) activiteiten, en opvolgen van de te maken afspraken.
* creëren en actualiseren van een hanteerbaar overzicht door middel waarvan de activiteiten organisatiebreed overzichtelijk en gestructureerd worden getoond.
* bewaken van de financiële kaders c.q. budgetbeheer in afstemming met projectleiding.
* coördineren van een regulier productie overleg met projectleiders: monitoren proces van te realiseren producties c.q. afstemming over planning, tijd, werk(druk), geld.
* behalve begeleiden, ook onderhouden van contacten die n.a.v. de producties zijn ontstaan en voor het relatienetwerk van Stroom waardevol en relevant (kunnen) zijn.
 
Het productiebureau bestaat uit:

-  een meewerkende coördinator productie
-  medewerkers productie
-  coördinator techniek  
-  oproepkrachten / freelancers

Wie ben je?
 
Je bent een teamspeler, stressbestendig, oplossings- en resultaatgericht. Je hebt ervaring met het produceren van uiteenlopende projecten en activiteiten en met het aansturen van een productieteam. Je kunt overzicht houden, en bent in staat nauwkeurig en ‘gelijktijdig' aan een aantal projecten te werken, m.a.w. tussen de verschillende projecten te schakelen. Flexibiliteit en improvisatievermogen zijn hierbij onmisbaar.
Als sparringpartner help je collega's verder op weg en bij te sturen.  
Affiniteit met hedendaagse kunst, actuele maatschappelijke kwesties en het werken met uiteenlopende partijen zijn een pré.  
Je beschikt over goede schriftelijke en communicatieve vaardigheden en de beheersing van NL en Engels.
Bij productie komen onregelmatige werktijden voor (weekend en avond). Wonen in (de directe omgeving van) Den Haag verdient daarom de voorkeur.

Wat bieden we?

Stroom volgt de arbeidsvoorwaarden van de gemeente Den Haag.
De functie is ingedeeld in schaal 9.
De aanstelling begint op 1 september 2020 en is in eerste instantie voor de duur van één jaar, met de mogelijkheid tot verlenging.

We willen eenieder die aan de kwaliteiten denkt te voldoen van harte aanmoedigen te solliciteren. Ongeacht je culturele en etnische achtergrond, genderidentiteit, (arbeids)beperking.

Je sollicitatie ontvangen we graag vóór 1 juni 2020.
Stuur je sollicitatie naar:
vacature@stroom.nl


Vragen over de vacature en de mogelijke aansluiting op je persoonlijke werkervaring worden op prijs gesteld en kunnen worden gericht aan aroosmalen@stroom.nl
of bel Arno van Roosmalen:
070 3658985
maandag t/m vrijdag, tussen 11-17 uur.

 

We willen eenieder die aan de kwaliteiten denkt te voldoen van harte aanmoedigen te solliciteren. Ongeacht je culturele en etnische achtergrond, genderidentiteit, (arbeids)beperking.

Je sollicitatie ontvangen we graag vóór 1 juni 2020.
Stuur je sollicitatie naar:
vacature@stroom.nl

Vragen over de vacature en de mogelijke aansluiting op je persoonlijke werkervaring worden op prijs gesteld en kunnen worden gericht aan aroosmalen@stroom.nl
of bel Arno van Roosmalen:
070 3658985
ma t/m vrij, tussen 11 - 17 uur.