Stroom School: Food Forward

Meer over de tentoonsteling Food Forward klik hier.

Stroom School is de overkoepelende term voor het randprogramma dat Stroom bij tentoonstellingen organiseert. In de Stroom School worden thema's van de tentoonstelling uitgelicht en uitgediept.

Rondleidingen en lunch op vrijdagen:
Elke vrijdag worden bedrijven en instellingen ontvangen bij Stroom voor een rondleiding gecombineerd met een lunch. De kosten hiervoor bedragen 10 euro per persoon en men kan zich opgeven via Michelle Schulkens: foodforward.stroom@gmail.com

AGENDA

Op onderstaande zondagen gratis rondleidingen door de tentoonstelling (let op: niet meer elke zondag!)


Zondag 15 januari 2012, 15 uur
Rondleiding door Karen Verschooren
Zij is de gastcurator van Food Forward. Zij werkt als curator bij Z33 in Hasselt (BE). Ook de kunstenaars zijn bij deze rondleiding aanwezig.

Zondag 5 februari 2012, 15 uur
Rondleiding door Jessica van der Pol

Zij is een leerling van het Montaigne Lyceum in Ypenburg.

Zondag 26 februari 2012, 15 uur
Rondleiding door Lucas Evers

Hij is hoofd van het cultuurprogramma bij Waag Society, heeft verschillende projecten georganizeerd op het snijvlak van kunst, technologie en biologie.

Zondag 11 maart 2012, 15 uur
Rondleiding door Willem Velthoven
Hij is een van de oprichters van Mediamatic in Amsterdam, was recent betrokken bij activiteiten rond voedselverspilling en richtte een 'Padddestoelen Paradijs' op bij Mediamatic.

Zondag 1 april 2012, 15 uur
Rondleiding door Arno van Roosmalen
De directeur van Stroom Den Haag geeft zijn visie op de tentoonstelling.

Donderdag 5 april 2012, 17 uur
Lancering twee nieuwe Foodprint publicaties tijdens het Voedseltribunaal

Food for the City. A Future for the Metropolis, uitgegeven in samenwerking met NAi Uitgevers en Nils Norman. Eetbaar Park/Edible Park, uitgegeven i.s.m. Valiz, Amsterdam.

Donderdag 5 april 2012, 17-22 uur
Voedseltribunaal

Het Voedsel Tribunaal nodigt deskundigen uit verschillende disciplines uit om hun visie te geven op het vraagstuk ‘Hoe voeden we de steden van de toekomst'.

Zondag 29 april 2012, 15 uur
Rondleiding door Arno van Roosmalen

De directeur van Stroom Den Haag geeft een extra ingelaste en afsluitende rondleiding door de tentoonstelling.


In 2011
Donderdag 22 december 2011
Struisvogeldiner door Arne Hendriks

Meer info en verslag