Krijn Giezen - Haagse Beek, Begin en Einde

Diverse locaties in Scheveningen en Den Haag

Krijn Giezen maakte in 1992 een analyse van de Haagse Beek die vanuit de duinen (Kijkduin) via het Vredespaleis en vandaar ondergronds naar de Hofvijver stroomt. In de loop van de geschiedenis blijkt de loop te zijn veranderd, verbouwd en vervuild. Giezen vroeg collega's Remko Scha, herman de vries en Ian Hamilton Finlay zich door die aspecten van de Haagse Beek te laten inspireren.

Zie:

- de tentoonstelling De Haagse Beek Herzien (24 nov '94 tm 4 maart '95)

- de tentoonstelling Evergreen (16 mei tm 12 aug 2000)

- Krijn Giezen, het zichtbaar maken van de bron van de Haagse Beek (2000)

- Ian Hamilton Finlay, ‘Et in Arcadia Ego' (1998)

- Krijn Giezen, webpublicatie 'Haagse Beek 1991-2000'

 

Ian Hamilton Finlay, ‘Et in Arcadia Ego’ (1998)