Krijn Giezen, het zichtbaar maken van de bron van de Haagse Beek

Kijkduin, terzijde van de Machiel Vrijenhoeklaan

In 1992 deed Krijn Giezen het voorstel om de Haagse Beek te ‘zuiveren'. Ter gelegenheid van het congres Artivisual Landscapes was hij door de IFLA (International Federation of Landscape Architects uitgenodigd om een visie te ontwikkelen. In 2000 was de tijd er rijp voor en hebben gemeente en het Hoogheemraadschap opschoonacties ondernomen. In het verlengde daarvan kon Giezens oorspronkelijke plan: het zichtbaar maken van de Haagse Beek, begin 2000 gerealiseerd worden. Ter gelegenheid daarvan verscheen op de website van Stroom een annex waarin een keuze van Krijn Giezens projecten in de openbare ruimte (1980-2000).

Werk in het kader van Krijn Giezens plan voor de Haagse Beek.

Krijn Giezen 'Haagse Beek'
foto: Stroom Den Haag
Krijn Giezen 'Haagse Beek'
foto: Stroom Den Haag