Ian Hamilton Finlay

Kadewand Hofvijver aan de zijde van de Gevangenpoort, Den Haag

Over een brede waterdrempel stort het water van de Haagse Beek, die vanuit de duinen door heel Den Haag naar het centrum stroomt, de Hofvijver in. Boven de uitmonding is een evenzo brede leistenen plaquette aangebracht met de uitgebeitelde Latijnse tekst: Et in Arcadia Ego, waarvan de vertaling luidt: Ook ik was in het paradijs. Deze zinsnede is een sleutelbegrip in het oeuvre van de Schotse kunstenaar Ian Hamilton Finlay en kan op meerdere manieren worden geïnterpreteerd.

De tekst doelt niet alleen op heimwee naar het geluk dat bij de uitdrijving uit het paradijs verloren is gegaan, maar wijst ook op de tegenpool van het leven die overal aanwezig is: zelfs in Arcadi├ź ben ik (de Dood) aanwezig.

Zie ook
- publicatie 'Et in Arcadia Ego'
- Krijn Giezens plan voor de Haagse Beek

Ian Hamilton Finlay, 'Et in Arcadia Ego', 1998-heden
foto: Rob Kollaard, courtesy Stroom Den Haag